Novi zakonsko neregulirani mikotoksini v žitih: ocena tveganja in možnost zmanjšanja vsebnosti s procesom ekstrudiranja

BI-RS/18-19-007

ARRS

 

Splošni podatki

Članica UL

Veterinarska fakulteta  

Naziv nosilca projekta

Bilateralni projekt Slovenija/Srbija  

Status

   

Šifra projekta/akronim projekta

BI-RS/18-19-007  

Naslov projekta

Novi zakonsko neregulirani mikotoksini v žitih: ocena tveganja in možnost zmanjšanja vsebnosti s procesom ekstrudiranja  

Financer

ARRS  

Obdobje financiranja

1.1.2018 – 31.12.2019  

Letni obseg FTE ali EUR

   

Vodja

izr. prof. dr. Breda Jakovac Strajn  

Veda

Kmetijske vede  

Sodelujoče RO

Institute of food technology, University of Novi Sad  

 

Faze projekta

  1. Identifikacija in karakterizacija tveganja v zvezi s prisotnostjo alternarijskih mikotoksinov in drugih zakonsko nereguliranih mikotoksinov v žitih in izdelkih iz žit.
  2. Izbor žit za projektne aktivnosti, ki so v skladu s potrebami prehranske in krmne industrije.
  3. Optimizacija parametrov ekstrudiranja z namenom maksimalnega zmanjšanja alternarijskih toksinov (alternariol, alternariol monometil eter, tenuazojska kislina, tentoksin) in novih zakonsko nereguliranih mikotoksinov (penicilna kislina, mikofenolna kislina, roquefortin C, neosolaniol, 3-acetil deoksinivalenol, 15-acetil deoksinivalenol, diacetoksiscirpenol , toksina HT-2 in T-2, ciklopiazonska kislina, gliotoksin) v vzorcih. Določitev fizikalnokemijskih in teksturnih lastnosti ter prehranske kakovosti ekstrudiranih izdelkov (Srbski partner).
  4. Analiza omenjenih mikotoksinov v vzorcih (surovi/ekstrudirani) z uporabo LC-MS/MS (Slovenski partner).
  5. Usposabljanje mladih srbskih raziskovalcev za uporabo LC-MS/MS za analizo mikotoksinov (slovenski partner).
  6. Usposabljanje slovenskih raziskovalcev za ocenjevanje vpliva procesnih parametrov med ekstrudiranjem na stopnjo zmanjšanja vsebnosti mikotoksinov (srbski partner).


Vsebinski opis projekta

Žita predstavljajo eno izmed najpomembnejših  sestavin prehrane v številnih državah po svetu. Pogosto so onesnažena z mikotoksini, sekundarnimi metaboliti patogenih gliv, predvsem iz rodov Fusarium, Alternaria, Aspergillus in Penicillium. Mikotoksini v žitih negativno vplivajo na zdravje ljudi in živali ter povzročajo veliko gospodarsko škodo. V zadnjih letih se posveča vedno več pozornosti novim (t.i. emerging) zakonsko nereguliranim mikotoksinom. Zakonsko neregulirani mikotoksini, vključno z alternarijskimi mikotoksini so velikega pomena zaradi svojega citotoksičnega, fetotoksičnega in teratogenega delovanja. Delujejo tudi mutageno, klastogeno in estrogeno. Glede na mnenje EFSA ni dovolj razpoložljivih podatkov o pojavnosti zakonsko nereguliranih mikotoksinov ter podatkov o njihovi obstojnosti med postopki procesiranja hrane in krme za oceno izpostavljenosti ljudi in živali. Zato je potrebno zagotoviti več podatkov za izdelavo znanstvenega mnenja. Po podatkih v literaturi je med običajnimi postopki obdelave ekstrudiranje eden najbolj učinkovitih postopkov za razgradnjo fuzarijskih mikotoksinov v žitih. Predpostavljamo, da bi ekstrudiranje imelo podoben učinek tudi na zakonsko neregulirane mikotoksine v žitih. Poleg tega obdelava žit z ekstrudiranjem izboljšuje kakovost, hranilno vrednost in prebavljivost predelanih proizvodov. Zmanjšanje vsebnosti mikotoksinov med ekstrudiranjem je odvisno od več dejavnikov kot so vrsta ekstruderja, temperatura ekstruderja, hitrost vijaka, vsebnost vlage v zmesi in čas zadrževanja v ekstruderju, vrsta mikotoksina in njegova začetna koncentracija v surovini. Namen sodelovanja bo pridobiti podatke v zvezi s pojavom zakonsko nereguliranih mikotoksinov vključno z alternarijskimi  v žitih in ugotoviti njihovo obnašanje med obdelavo, z namenom, da bi zapolnili vrzel, potrebno za oceno tveganja. Dobljeni podatki v tem sodelovanju bodo nadgradili znanje in spretnosti (predvsem mladih) raziskovalcev. Raziskave bodo omogočile pridobitev novih rezultatov, izmenjavo izkušenj in najboljših praks med partnerji in razširitev/predstavitev raziskav predstavnikom prehrambene in krmne industrije.

 

Sestava projektne skupine

Dr. Gabrijela Tavčar Kalcher
Dr. Breda Jakovac Strajn
Dr. Katarina Pavšič Vrtač
Dr. Igor Ujčič Vrhovnik
Dr. Janja Babič

Dr. Elizabet Janić Hajnal
Dr. Jovana Kos
Dr. Aleksandra Torbica
Dr. Radmilo Čolović
Jelena Krulj
Vojislav Banjac