Izboljšanje ukrepov na področju varnosti in kvalitete svinjine pri malih nosilcih živilske dejavnosti

BI-RS/18-19-008

ARRS

 

Splošni podatki

Članica UL

Veterinarska fakulteta  

Naziv nosilca projekta (če ni VF)

   

Status

nosilec  

Šifra projekta/akronim projekta

BI-RS/18-19-008  

Naslov projekta

Izboljšanje ukrepov na področju varnosti in kvalitete svinjine pri malih nosilcih živilske dejavnosti  

Financer

ARRS  

Obdobje financiranja

2018-2019  

Letni obseg FTE ali EUR

4.800 eur  

Vodja

izr. prof. dr. Urška Jamnikar Ciglenečki  

Veda

Biotehnika/Veterina/Zdravstveno varstvo živil živalskega izvora  

Sodelujoče RO

Univerza v Beogradu, Fakulteta veterinarske medicine, Srbija  

 

Vsebinski opis projekta

Kontrola znotraj proizvodne verige pri pridelavi in predelavi mesa omogoča, da so na tržišču kvalitetni in varni izdelki. Za zagotavljanje varne hrane je zato potrebno pregledati možne vire za vnos patogenih bakterij. Na podlagi poročila Agencije za varno hrano 2014 (ang. European Food Safety Authority - EFSA) so ključni biološki agensi v proizvodni verigi svinjskega mesa: Salmonella, Yersinia enterocolitica, Toxsoplasma gondii, Trichinella in Mycobacterium. Uradni nadzor na klavni liniji s pregledom po klanju zagotavlja odvzem vzorcev za testiranje na prisotnost Trichinella in prisotnost sprememb, ki nakazujejo tuberkolozo. Ker v okviru tega uradnega nadzora ne vzorčimo mesa in mesnih izdelkov na prisotnost bakterij iz rodu Salmonella in Yersinia, smo se v projektu osredotočili na ti dve preiskavi. Na podlagi podatkov EFSA-e, so bakterije iz rodu Salmonella in Yersinia na drugem in tretjem mestu s hrano prenosljivih povzročiteljev bolezni. Ravnanje z živalmi pred in po klanju lahko vpliva na izločanje mikroorganizmov s fecesom, posledica pa je večja onesnaženost mesa in mesnih izdelkov. Pravilno ravnanje s prašiči pred klanjem je zato zelo pomembno, tako iz stališča dobrobiti živali kot tudi glede kvalitete trupa in kasneje svinjskega mesa ter izdelkov. Republika Slovenija kot polnopravna članica Evropske unije prepoznava pomembnost malih nosilcev živilske dejavnosti in ima zato vpeljan nadzor preko sprejetih uredb, Srbija pa je trenutno v fazi vpeljevanja novih uredb, ki omogočajo malim nosilcem živilske dejavnosti, da lažje poslujejo, a ne na račun zmanjšanja higienskih standardov. 

 

Sestava projektne skupine

izr. prof. dr. Urška Jamnikar Ciglenečki
prof. dr. Andrej Kirbiš
prof. dr. Silvestra Kobal
izred. prof. dr. Marina Štukelj
dr. Manja Križman
Petra Raspor Lainšček

izred. prof. dr. Nedjeljko Karabasil
Nikola Čobanović
Marko Dmitrić
Miloš Arsić