Spremljanje imunskega odziva v realnem času po in situ vakcinaciji z elektrokemoterapijo in pridruženo gensko terapijo z interlevkinom-12

J3 - 8202

ARRS

 

Splošni podatki

Članica UL: Veterinarska fakulteta 

Naziv nosilca projekta: UL Medicinska fakulteta (Onkološki inštitut Ljubljana)

Status: partner

Šifra projekta/akronim projekta : J3 - 8202

Naslov projekta: Spremljanje imunskega odziva v realnem času po in situ vakcinaciji z elektrokemoterapijo in pridruženo gensko terapijo z interlevkinom-12

Financer: ARRS

Obdobje financiranja: 1.5.2017 – 30.4.2020

Letni obseg FTE ali EUR: 0,28

Vodja (na VF): Prof. dr. Robert Frangež

Veda: Onkologija

Sodelujoče RO: SICRIS

 

Vsebinski opis projekta

Trenutno za zdravljenje raka pridobivajo na pomenu različne lokalne ablacijske terapije, ki v bistvu lahko delujejo kot in situ vakcine, saj povzročijo sproščanje tumorskih antigenov hkrati z signali nevarnosti, kar lahko sproži nastanek endogenega imunskega protitumorskega odgovora. Pred kratkim smo objavili model, kako bi lahko uporabili elektrokemoterapijo (ECT), ki je vrsta lokalne ablacijske terapije, kot in situ vakcinacijo v kombinaciji z elektrogenskim prenosom (GET) interlevkina 12, s katerim bi pospešili sprožen imunski odziv proti tumorskim antigenom sproščenim iz tumorskih celic. Uporabnost modela smo potrdili v klinični raziskavi na psih, natančni mehanizmi opažene protitumorske učinkovitosti na nivoju vpletenosti imunskih celic pa še niso jasni. V odobrenem projektu bo naš cilj spremljati imunski odgovor po ECT in EGT z IL-12 ter njuni kombinaciji z intravitalnim slikanjem v realnem času, ter ga korelirati s lokalno in sistemsko inhibicijo rasti tumorjev na mišjih tumorskih modelih. Najprej bomo ovrednotili terapevtsko učinkovitost terapij s standardnimi fenomenološkimi modeli za dokazovanje lokalne in sistemske inhibicije rasti tumorjev. Nato bomo z uporabo konfokalnega mikroskopa in fluorescentnih označevalcev določili prostorsko razporeditev celičnih smrti po ECT in izražanja po EGT, kar bo pripomoglo k boljšemu razumevanju mehanizmov protitumorskega delovanja obeh terapij. Na koncu bomo imunološke dogodke v tumorju in okoliškem tkivu in tudi v limfnih vozlih poslikali po kombinirani terapiji z ECT in EGT z IL-12, s čimer bomo razložili mehanizme protitumorske učinkovitosti. Hkrati nam bojo pridobljeni rezultati v pomoč pri izboljševanju pristopa: prilagoditve doz in zaporedja časovnih intervalov terapij.

 

Sestava projekte skupine

SICRIS