Identifikacija genetskih in metabolnih lastnosti zamaščenih pasem prašičev – primer krškopoljskega prašiča

J4-3094

ARRS

 

 

Splošni podatki

 

Članica UL

Veterinarska fakulteta

 

Naziv nosilca projekta

Kmetijski inštitut Slovenije (KIS)

 

Status

partner  

Šifra projekta/akronim projekta

J4-3094  

Naslov projekta

Identifikacija genetskih in metabolnih lastnosti zamaščenih pasem prašičev – primer krškopoljskega prašiča (Podsklop 2: Karakterizacija epigenetskih, metabolnih in proizvodnih (meso, mast) lastnosti)  

Financer

ARRS  

Obdobje financiranja

1. 10. 2021 do 30. 9. 2024  

Letni obseg FTE ali EUR

0,43 FTE  

Vodja na VF

Milka Vrecl Fazarinc  

Veda

Biotehnika  

Sodelujoče RO

Kmetijski inštitut Slovenije (KIS)
Univerza v Ljubljani
-    Biotehniška fakulteta
-    Veterinarska fakulteta
 

Sodelujoči na VF

Marko Cotman, Milka Vrecl Fazarinc, Gregor Fazarinc, Jana Brankovič, Malan Štrbenc, Matjaž Uršič  

 

 

Vsebinski opis projekta

Glavni cilji tega projekta so proučitev genotipsko-fenotipske povezave pri krškopoljskem prašiču, ocena genetske variabilnosti v populaciji krškopoljskega prašiča na genomskem nivoju (razporeditev in frekvenca strukturnih polimorfizmov) in primerjava modernih pasem s krškopoljskim prašičem na epigenetskem, metabolnem in proizvodnem nivoju, pri čemer se proučuje tudi odziv obeh pasem na različno količino proteinov v prehrani. 

Partner UL-VF (skupaj s KIS) sodeluje pri ekperimentalnem delu, kjer se primerja moderna pasma selekcionirana na meso z zamaščeno avtohtono pasmo krškopoljskega prašiča na področju epigenetike, metabolizma in proizvodnih lastnosti (meso, mast). Partner UL-VF je odgovoren za gensko ekpresijo in karakterizacijo tkiva (skeletna mišičnina, maščobno tkivo) s histološkimi in imunohistokemičnimi analizami. Analiza genske ekpresije podkožnega maščobnega tkiva in mišičnine bo opravljena na izbranih kandidatnih genih in s sekvenciranjem RNA (RNA-seq). Na histoloških vzorcih se bo determiniralo presnovni in kontraktilni status skeletnih mišic in histomorfometrično ocenilo lipide v maščobnem tkivu in mišičnini.