Izboljšanje biovarnosti z usposabljanjem, ocenjevanjem in ozaveščanjem

CA20103

Splošni podatki

Oznaka

CA20103  

Trajanje

4 leta (25.5.2021-25.5.2025)  

Naslov

Izboljšanje biovarnosti z usposabljanjem, ocenjevanjem in ozaveščanjem  

Spletna povezava

https://www.cost.eu/actions/CA20103/  

 

Sodelujoči VF

  • Marina Štukelj
  • Jože Starič
  • Jan Plut
  • Irena Golinar Oven
  • Jožica Ježek
  • Jaka Jakob Hodnik

 

Vsebina COST akcije

Biovarnostni ukrepi so izjemnega pomena za preprečevanje vnosa in širjenja povzročiteljev bolezni in posledično za ohranjanje zdravja rejnih živali. Zdrave živali se bolje počutju, boljša je trajnost sistemov za rejo živali in manjša je uporaba protimikrobnih zdravil. Kljub naštetemu pa se biovarnost pogosto ne izvaja striktno zaradi:

  1. pomanjkanja znanja glede izvajanja biovarnostnioh ukrepov;
  2. pomanjkanja ustreznih načinov komuniciranja ukrepov;
  3. raznolikosti metodologij za oceno in merjenje izvajanja biovarnostnih ukrepov in njihove stroškovne učinkovitosti ter
  4. majhnega števila usposobljenih strokovnjakov. COST akcija se bo ukvarjala z izzivi kot so, kaj motivira rejce, da izvajajo biovarnostne ukrepe, na drugi strani, pa kje so omejitve, za njihovo neizvajanje.

Pridobljeno zanje bo služilo kot izhodišče za razvoj ustrezne komunikacije in usposabljanja glede uvajanja biovarnosti. V okviru akcije se bo izvedla tudi primerjava obstoječih metod za ocenjevanje biovarnosti. 

Na podlagi rezultatov bo tako možno za vsako farmo določiti nivo tveganja za vnos in širjenje patogenih mikrobov ter smiselno načrtovanje in uvedba ustreznih biovarnostnih ukrepov. 

Poleg tega bomo v okviru COST ugotavljali, kakšni so obstoječi načini usposabljanja in ali so strokovnjaki ustrezno usposobljeni na področju biovarnostnih ukrepov oz. ali bo potrebna uvedba novih načinov usposabljanja in povečanje števila usposobljenih strokovnjakov. Nenazadnje pa bo COST akcija ugotovila prednostna raziskovalna področja za izboljšanje biovarnosti pri rejnih živalih. Omenjene cilje bomo dosegli s transdisciplinarno raziskovalno skupino, ki bo vključevala strokovnjake iz vse Evrope, izkušene in mlade raziskovalce ter partnerje izven EU.