RObust Animals in sustainable Mixed FREE-range systems (ROAM-FREE)

ERA NET CORE FREE ROAM

Splošni podatki

 

Članica UL

Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovenija

 

Naziv nosilca projekta

University of Copenhagen, Dyrlægevej, 100, Frederiksberg C, 1870  

Status

partner  

Šifra projekta/akronim projekta

ERA NET CORE FREE ROAM  

Naslov projekta

RObust Animals in sustainable Mixed FREE-range systems (ROAM-FREE)  

Obdobje financiranja

1.9.2021–1.10.2024  

Letni obseg FTE ali EUR

27.000 eur  

Vodja

Izr. prof. dr. Marina Štukelj  

Veda

Veterina  

 

 

Faze projekta

DS 1: Ocenjevanje zdravstvenega stanja in dobrobiti živali v mešanih sistemih proste reje živali s prašiči.
 
DS 2: Ocenjevanje antiparazitarnega delovanja rastlinskega sestava pašnika ali načina prireje.
 
DS 3: Biološka raznolikost in trajnost mešanih sistemov proste reje živali s prašiči.
 
DS 4: Organizacija in vodenje projekta ter organizacija delavnice na tematiko
 

 

ROAMFREE

 

Vsebinski opis projekta

Vzreja živali na prostem zahteva bistveno manjši vložek v infrastrukturo, vendar pa je vzrejanje prašičev na prostem velik izziv zlasti glede biološke varnosti in zahtev glede zemljišč. Po vsej Evropi se trenutno pojavlja trend upadanja ekološkega kmetovanja z vzrejo prašičev na prostem. Ugotoviti želimo, ali so mešani proizvodni sistemi prašičev s sočasno rejo drugih živalskih vrst in z lastno pridelavo krme rešitev in podpora ter stimulacija rejcem za vzrejo prašičev na prostem. S tem želimo rejce spodbuditi k takem načinu kmetovanja in s tem pozitivno vplivati na boljšo samooskrbo s krmo in na biotsko raznovrstnost na kmetiji. 

Splošni cilj projekta ROAM-FREE je raziskati, kako mešani proizvodni sistemi rej živali na prostem lahko izboljšajo odpornost živali, okoljsko in gospodarsko trajnost in biotsko raznovrstnost v ekološki vzreji prašičev. Projekt sočasno poteka v 5 evropskih državah, s čimer želimo podpreti širše sprejemanje ekološkega kmetovanje po Evropi. V projektu ROAM-FREE bomo obstoječe mešane sisteme za vzrejo prašičev na prostem preizkusili in primerjali med različnimi partnerji v projektu in sicer; na Norveškem, Danskem, v Romuniji, Italiji in Sloveniji. S tem bomo zajeli raznolikosti v podnebju, zdravstvenem stanju živali, v lokalnem in tradicionalnem načinu vzreje in drugih gospodarskih značilnostih posamezne partnerske države.

V projektu načrtujemo, da bomo v izbranih mešanih ekoloških rejah v sodelovanju z rejci ugotavljali in ocenjevali zdravstveno stanje prašičev, ocenili njihovo dobrobit, ugotavljali produktivnost s spremljanjem proizvodnih podatkov (prirast in konverzija krme), ugotavljali katere rastline v travni ruši imajo antiparazitsko delovanje, biotsko raznovrstnost in kako mešana reja vpliva na okolje. Poseben poudarek bo na ugotavljanju, kako mešana vzreja na prostem vpliva na dobrobit prašičev in na njihovo zdravstveno stanje. 

Pričakujemo, da bo projekt ROAM-FREE izpostavil koristi in izzive v različnih mešanih sistemih reje in bo predstavljal podlago za praktične smernice, ki bodo temelj za izboljšanje obstoječih mešanih sistemov reje po Evropi. Razviti želimo inovativni koncept mešanega kmetovanja, ki ga bomo predstavili rejcem v okviru predavanj in izobraževanj. Želimo, da bo o rezultatih našega projekta obveščena in ozaveščena širša javnost, kar se bo kasneje pokazalo v sprejemanju in podpiranju strategije mešanega kmetovanja v ekološki pridelavi prašičev.

 

Sestava projekte skupine

  • Marina Štukelj
  • Jan Plut
  • Andrej Škibin
  • Jože Ilc
  • Irena Golinar Oven
  • Jože Starič
  • Bojan Papić