TAJNIŠTVO
VODSTVO
MEDNARODNA DEJAVNOST
KJE SMO?
E-UČILNICA
REFERAT ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE
NACIONALNI VETERINARSKI INŠTITUT
SMERNICE DOBRE HIGIENSKE PRAKSE
RAZPISI ZA ŠTUDENTE
POMEMBNE ŠTEVILKE
KNJIŽNICA VF
DRUŠTVO ALUMNOV VF

Izdelavo spletne strani Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani je omogočil projekt Internacionalizacija Univerze v Ljubljani

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«