Vpliv estrogenih hormonov pred puberteto na aktivno feminizacijo možganov in razvojnovega hormonskega vsadka za posnemanje spolnega cikla

J4-9436

ARRS

 

Splošni podatki

Članica UL: Veterinarska fakulteta 

Naziv nosilca projekta: Veterinarska fakulteta UL

Status: nosilec

Šifra projekta/akronim projekta: J4-9436

Naslov projekta: Vpliv estrogenih hormonov pred puberteto na aktivno feminizacijo možganov in razvojnovega hormonskega vsadka za posnemanje spolnega cikla

Financer: ARRS

Obdobje financiranja: 2018 - 2021

Letni obseg FTE ali EUR: 1,2 FTE

Vodja (na VF): Gregor Majdič

Veda: Veterina

Sodelujoče RO: Institut Jožef Stefan

 

Faze projekta

 


Vsebinski opis projekta

Klasična teorija o spolni diferenciaciji možganov govori, da testosteron, ki ga izločajo moške spolne žleze v moškem zarodku, v času fetalnega razvoja in takoj po rojstvu maskulinizira in defeminizira moške možgane.  Vendar pa ostaja pomembno neodgovorjeno vprašanje ali je razvoj ženskih možganov resnično normalna pot razvoja brez hormonalnih vplivov, ali pa se v sesalskem organizmu dogajajo tudi aktivni procesi feminizacije možganov.  Nekatere raziskave v zadnjih letih kažejo, da naj bi bilo pri laboratorijskih miši obdobje med 15 in 25 dnevom pomembno za aktivno feminizacijo možganov. Na feminizacijo v tem obdobju naj bi vplivale nizke koncentracije estrogenih hormonov, ki se izločajo iz jajčnikov že pred puberteto. V predlagani raziskavi bomo preverjali to hipotezo z uporabo gensko spremenjenih miši brez gena SF-1 ter s spreminjanjem hormonom pri miših divjega tipa. Miši divjega tipa bomo ovariektomizirali 10. dan po rojstvu ter jim nato med dnevom 15 in 25 dodajali estradiol (1 skupina miši) oziroma specifične agoniste estrogenskih recpetorjev (2 skupini miši).Podobno bomo mišim brez gena SF-1, ki se zaradi genske napake rodijo brezspolnih žlez, dodajali estrogene hormone od dneva 15 do 25 po rojstvu. Miši bomo v odraslem življenju testirali v različnih testih obnašanja kot so test ženskega spolnega obnašanja, starševsko obnašanje ter nekatere teste, ki modelirajo duševne bolezni. Po končanih testiranjih bomo miši žrtvovali in možgane učvrstili za imunohistokemična barvanja, ali pa iz njih osamili RNK za opreverjanje izraženosti genov z metodo qRT PCR. Kot poseben del projekta bomo razvili novo vrsto vsadka s spolnimi hormoni, ki bo izločal hormone podobno, kot se to dogaja pri normalno delujočih jajčnikih. Tak vsadek bo nadomestil trenutno uporabljane silastične vsadke ali estrogenske pelete, ki izločajo estrogene v enakomerno visokih količinah ves čas in ne posnemajo fiziološkega dogajanja v telesu. Poleg uporabe v raziskavah na področju vedenjske nevrobiologije pa bo tak vsadek imel potencialno aplikacijo v humani medicini kot nov način nadomestnega hormonskega zdravljenja, ki bi bolj fiziološko posnemal spolni cikel v telesu.

 

Sestava projekte skupine

Gregor Majdič
Neža Grgurevič
Nina Šterman
Saša Novak
Nataša Drnovšek