Plazemska dekontaminacija mikotoksinov in inaktivacija plesni v živilski industriji

J4-1770

ARRS

 

Splošni podatki

Članica UL: Veterinarska fakulteta 

Naziv nosilca projekta: Institut Jožef Stefan, Dr. Martina Modic

Status: partner

Šifra projekta/akronim projekta: J4-1770

Naslov projekta: Plazemska dekontaminacija mikotoksinov in inaktivacija plesni v živilski industriji

Financer: ARRS

Obdobje financiranja: 1. 7. 2019–1. 7. 2022

Letni obseg FTE ali EUR: 1,2 FTE (UL VF 0,12 FTE)

Vodja (na VF): Dr. Gabrijela Tavčar Kalcher

Veda: Biotehnika

Sodelujoče RO: Institut Jožef Stefan, UL Veterinarska fakulteta, Nacionalni inštitut za biologijo

 

Faze projekta

 

Vsebinski opis projekta

Mikotoksini so škodljivi sekundarni metaboliti plesni, ki predstavljajo enega izmed glavnih virov okužb hrane. Po zadnjih podatkih naj bi bilo z njimi okužene več kot 25 % svetovne zaloge žit, kar predstavlja velik izziv za kmetijstvo in živilsko industrijo, saj je mikotoksine zelo težko odstraniti. Prav tako je zaradi zakonodaje in doseganja visokih standardov varne hrane kontaminirana živila potrebno zavreči, kar predstavlja veliko ekonomsko breme za proizvajalce hrane na globalnem nivoju. Živilska industrija tako potrebuje novo in učinkovito metodo za rešitev tega problema. Rezultati preliminarne študije raziskovalcev na Institutu Jožef Stefan so pokazali, da lahko mikotoksine zelo uspešno odstranimo s pomočjo hladne plazme pri atmosferskem tlaku. Za razvoj tehnologije do njene končne uporabnosti v industriji bo začetne spodbudne rezultate treba nadgraditi, začenši z natančnim ovrednotenjem kompleksnih mehanizmov interakcij plazme z organskim materialom kot so mikotoksini in njihovo nadaljnjo razgradnjo. V projektu bomo uporabili najsodobnejše diagnostične tehnike, ki bodo omogočile identifikacijo razpadnih produktov, ki nastanejo po plazemski obdelavi. Pregled trenutnega stanja na tem področju kaže, da zanesljive informacije o poteku razpada plazemsko obdelanih mikotoksinov še niso na voljo, kar predstavlja še dodatno priložnost za nova dognanja in dokazovanje v svetovnem merilu. Poleg tega projekt zajema tudi preučitev vpliva plazme na obdelana živila, kar predstavlja celosten pristop in s tem boljše možnosti končne implementacije tehnologije hladne plazme pri atmosferskem tlaku v industrijsko merilo z zagotavljanjem njene učinkovitosti, varnosti in zanesljivosti.

 

Sestava projekte skupine