Razvoj modela dela prebavil prežvekovalcev (predželodci, siriščnik) s pripadajočimi zajedavci za pridobivanje poglobljenega znanja na študenta osredinjen način učenja

RSF-MPZ

 

Splošni podatki

 

Članica UL

Veterinarska fakulteta

 

Naziv nosilca projekta

   

Status

nosilec  

Šifra projekta/akronim projekta

RSF-MPZ  

Naslov projekta

Razvoj modela dela prebavil prežvekovalcev (predželodci, siriščnik) s pripadajočimi zajedavci za pridobivanje poglobljenega znanja na študenta osredinjen način učenja  

Financer

UL  

Obdobje financiranja

November 2022 – Januar 2023  

Letni obseg FTE ali EUR

11.960 EUR  

Vodja

doc.dr. Petra Bandelj  

Veda

Parazitologija, Veterinarska anatomija  

Sodelujoče RO

ALUO (UL) in Zerodays d.o.o.

 

 

 

Faze projekta

1. faza
Model predželodcev  
2. faza
Model zajedavcev  

 

Vsebinski opis projekta

Podrobno poznavanje in boljša predstava o delovanju prebavil pri prežvekovalcih je znanje, ki je za študente veterine pomembno skozi celoten študij; od anatomije, histologije, parazitologije do kliničnih predmetov, kjer se obravnavajo bolezni povezane s prehrano, prebavo in zajedavci. Pri poučevanju študentov ugotavljamo, da imajo študentje težave pri predstavi zgradbe in kompleksnosti prebavil. S tem projektom želimo študentom približati zgradbo prebavil in mesta, kjer zajedavci zajedajo. V okviru projekta bi izdelali 3D model prebavil prežvekovalcev, ki bi čim bolj natančno odražal dejansko zgradbo prebavil z vsemi anatomskimi značilnostmi. Poleg modela prebavil bi izdelali tudi 3D modele zajedavcev, ki tam zajedajo.

 

Sestava projekte skupine