Konj

Rejski programi in organizacije

Veterinarska fakulteta kot druga priznana organizacija v konjereji (DPO VF) sodeluje pri izvajanju skupnega temeljnega rejskega programa na področju konjereje.

Veterinarska fakulteta kot druga priznana organizacija v konjereji (DPO VF) sodeluje pri izvajanju skupnega temeljnega rejskega programa na področju konjereje.

Nosilci izvajanja skupnega temeljnega rejskega programa na področju konjereje so priznane rejske organizacije (PRO):

DPO VF kot izvajalec večine strokovnih nalog potrjenih rejskih programov za vse pasme razen za lipicansko zagotavlja koordinacijo dela med posameznimi nosilci in izvajalci na osnovi programa strokovnih nalog, ki ga uskladi s strokovnimi sveti PRO.

Izvajajo se za vse tiste pasme konj, ki se redijo v skladu s potrjenimi rejskimi programi. Izvajanje strokovnih nalog iz programa zagotavlja osnovo za izvedbo vseh potrjenih rejskih programov.

DPO VF je nosilec izvajanja strokovnih nalog vezanih na izvajanje skupnega temeljnega rejskega programa in vodenje rodovniških knjig za pasme:

 • Slovenski hladnokrvni konj,
 • Posavski konj,
 • Haflinški konj,
 • Ljutomerski kasač,
 • Kasaški konj,
 • Slovenski toplokrvni konj,
 • Angleški polnokrvni konj,
 • Arabski polnokrvni konj,
 • Arabski konj,
 • Islandski konj,
 • Šetlandski poni.

 

Rejski programi

OBVESTILO REJCEM KONJ ISLANDSKE, ANGLEŠKE POLNOKRVE, NTB, ARABSKE POLNOKRVNE, ARABSKE in pasme ŠETLANDSKI PONI

V prilogi je objavljena izjava o vključitvi živali v rejski program IZJAVA REJSKI PROGRAM

Rejske programe na celotnem območju Republike Slovenije za vse zgoraj navedene pasme izvaja Veterinarska fakulteta, kot priznana rejska organizacija – PRO v sodelovanju s Slovenskimi združenji rejcev za posamezne pasme konj.

Rejce, ki želijo svoje živali vključiti oz. pristopiti k izvajanju potrjenih rejskih programov, ki so objavljeni tudi na naši spletni strani obveščamo, da lahko to storijo z izpolnitvijo   IZJAVA REJSKI PROGRAM, ki jo morajo podpisano poslati na naslov:

Veterinarska fakulteta

Oddelek za selekcijo konj

Cesta v Mestni log 47

1000 Ljubljana

Z vključitvijo v rejski program in s tem v program STRP vam je omogočeno izvajanje vseh zootehniških opravil v pristojnosti PRO, ki jih delno subvencionira MGKP. Višina pristojbin je določena s cenikom storitev PRO v letnem programu STRP, ki ga na predlog PRO v konjereji potrdi minister. Rejci, ki k izvajanju rejskega programa ne bodo pristopili, niso upravičeni do podpor, ki iz omenjenega izvirajo.