panj

Izobraževanje

Že več kot 60 let izobražujemo vrhunske strokovnjake s področja veterinarske medicine, ki so cenjeni tako doma kot v tujini.

/izobrazevanje/dodiplomski-studij

Dodiplomski študij

Enoviti magistrski študijski program Veterinarstvo. Postanite doktor veterinarske medicine.

/izobrazevanje/podiplomski-studij

Podiplomski študij

Interdisciplinarna doktorska študijska programa 3. stopnje. Biomedicina in Varstvo okolja.

/izobrazevanje/strokovno-izpopolnjevanje

Strokovno izpopolnjevanje

Izpopolnjevanje s področij Bujatrika, Perutnina, Eksoti, Male živali in Varna hrana.

/permanentno-izobrazevanje

Permanentno izobraževanje

Izobraževanja za veterinarske in neveterinarske delavce.

Klinike

Naši vrhunsko usposobljeni veterinarji uspešno zdravijo vse od rejnih in divjih živali do najbolj nenavadnih domačih ljubljenčkov.

/klinike/klinika-za-male-zivali

Male živali

Izvajamo in razvijamo specialistične storitve za male živali. Zagotavljamo tudi 24-urno dežurno službo.

/klinike/klinika-za-ptice-male-sesalce-plazilce

Ptiči, mali sesalci in plazilci

Nudimo celovite storitve za oskrbo ptičev, malih sesalcev in plazilcev.

/podrocje/klinika-za-reprodukcijo-velike-zivali

Velike živali in reprodukcija

Zdravljenje bolezni, plodnostnih motenj, ter presajanje zarodkov pri velikih živalih.

/podrocje/institut-za-patologijo-divjad-ribe-cebele

Divjad, čebele in akvakulture

Zdravstveno varstvo in gojitev divjadi, čebel in akvakultur

Diagnostika

Naši vrhunsko usposobljeni strokovnjaki izvajajo veliko različnih laboratorijskih preiskav, ki pomagajo pri zdravljenju živali in zagotavljajo varno hrano živalim in ljudem.

/klinike/institut-za-predklinicne-vede

Predklinične vede

Veterinarska morfologija, genetika, biokemija, fiziologija, patofiziologija, farmakologija in toksikologija.

/klinike/institut-za-mikrobiologijo-parazitologijo

Mikrobiologija in parazitologija

Diagnostika kužnih bolezni živali z mikrobiološkimi metodami na najsodobnejših aparaturah.

/klinike/institut-za-varno-hrano-krmo-okolje

Varna hrana, krma in okolje

Mikrobiološke in kemijske preiskave živil živalskega izvora, živalske prehrane, dobrobiti in okolja.

/klinike/institut-za-patologijo-divjad-ribe-cebele

Patologija

Patologija, sodno in upravno veterinarstvo, forenzična toksikologija in ekotoksikologija.

Dobrobit živali

Spremljamo in sooblikujemo znanstvena dognanja, usposabljamo in izobražujemo, pripravljamo znanstvene strokovne podlage, mnenja in ocene tveganja na področju dobrobiti živali.

/nacionalni-center-za-dobrobit-zivali

Nacionalni center za dobrobit živali

Delovanje, naloge in kontakti centra.

/mnenja-pojasnila-porocila

Mnenja, pojasnila in poročila

Mnenja, pojasnila in poročila, ki jih pripravlja Nacionalni center za dobrobit živali.

/protokoli-indikatorji-dobrobiti-zivali

Protokoli in indikatorji dobrobiti

Osnovni pokazatelji nizke ravni dobrobiti živali.

/izobrazevanje-0

Izobraževanja

Izobraževanja, ki so na voljo v okviru Nacionalnega centra za dobrobit živali.

Raziskovanje

Raziskovanje

Raziskave o osnovnih bioloških procesih delovanja živalskega (in človeškega) organizma, raziskave povezane z zdravjem živali ter zdravo hrano za živali in ljudi. Rezultate raziskav prenašamo tudi v prakso in tako omogočamo boljše življenje živalim in ljudem.

/podrocje/projekti

Delovanje organizmov v živalskem in človeškem telesu

Odstiramo tančice s skrivnosti delovanja živalskega in človeškega telesa.

/podrocje/raziskovalne-skupine

Razvoj novih metod zdravljenja

Razvijamo nove in izboljšujemo stare metode zdravljenja, da lahko čimboljše pomegamo živalim.

/podrocje/raziskovalna-oprema

Nadzor širjenja bolezni

Nadziramo širjenje bolezni, skrbimo za varno hrano, in razvijamo nove metode, z namenom preprečevati bolezni in zagotavljati varno hrano.

https://www.slovetres.si/

Slovenski veterinarski zbornik

Izvirni članki, ki poročajo o rezultatih raziskav z večine področij biomedicine.

CSR Vremščica

PRP

 

V centru, ki se nahaja na območju Krasa, na planoti Vremščica, izvajamo aktivnosti v sklopu izobraževanja in raziskovanja, poznan pa je tudi po sonaravni proizvodnji ovčjega mleka in odličnega ovčjega sira.

ovac

litrov ovčjega mleka

kg ovčjega sira

Hub

Lisica s plenom v gobcu

Prostoživeče živali so dober pokazatelj onesnaženosti okolja

Na lisicah smo izvedli prvo študijo o pojavnosti strupov za zatiranje glodavcev pri neciljnih živalskih vrstah v Sloveniji in na Zahodnem Balkanu.…

Srce

Informativni dan 2024

Na informativnem dnevu boste izvedeli vse kar vas zanima v zvezi s študijem Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Veterinarstvo.

Sprejem novincev za študijsko leto 2023/2024

Sprejem novincev za študijsko leto 2023/2024

Sprejem novincev za študijsko leto 2023/2024 bo potekal v Klinični predavalnici na Cesti v Mestni log 47 v ponedeljek, 2. 10. 2023 ob 10.00 uri.

Aviarna influenca (ptičja gripa)

Aviarna influenca (AI), poznana tudi kot ptičja gripa, je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki se običajno pojavlja pri perutnini in prostoživečih…

Poplave - pojasnila in navodila UVHVVR

Navodila oz. postopki ravnanja, ki ji je pripravila UVHVVR za lastnike živali, ki so bili prizadeti v poplavah.

Varoja na satju
4. april 2024
Izobraževanje

Izdaja in uporaba zdravil za zatiranje varoj

Tumor
19. marec 2024
Izobraževanje, Raziskovanje

Razpis za mlade raziskovalke in raziskovalce na Univerzi v Ljubljani v letu 2024