Preureditev neuporabljenega prostora v obstoječem objektu v nov izolatorij