Naravni viri in hrana: Precizna živinoreja - dobrobit živali ter zaščita okolja z uvajanjem senzorskih tehnologij v realnem času

ULTRA

 

Splošni podatki

 

Članica UL

Veterinarska fakulteta

 

Naziv nosilca projekta

UL, Biotehniška fakulteta  

Status

nosilec  

Šifra projekta/akronim projekta

ULTRA  

Naslov projekta

Naravni viri in hrana: Precizna živinoreja - dobrobit živali ter zaščita okolja z uvajanjem senzorskih tehnologij v realnem času  

Financer

Evropska Unija NextGenerationEU  

Obdobje financiranja

2022 - 2025  

Letni obseg FTE ali EUR

2022: 79.110

2023: 193.704

2024: 135.571

2025: 70.480

 

Vodja na VF

prof. dr. Martin Dobeic  

Veda

Veterinarstvo  

Sodelujoče RO

UL, Biotehniška fakulteta; UL, Fakulteta za elektrotehniko

 

 

Faze projekta

  1. Prenova študijskega programa
  2. Uvedba senzorskih tehnologij v hlevu, okolju in na živalih za spremljanje reje v realnem času
  3. Poročanje, diseminacija in vodenje

 

Vsebinski opis projekta

Temeljni cilji projekta so aplikacija znanj s področja precizne reje živali. Slušatelji pridobijo znanja o pristopih glede spremljanja parametrov zdravja, dobrobiti, učinkovitosti proizvodnje, reprodukcije in vplivov na okolje v realnem času, ki temelji na analizah izmerjenih parametrov, razlagi podatkov in vpeljavi ustreznih nadzornih sistemov, ki na podlagi analiz skrbijo za določene ukrepe, združene v integriran sistem celovitega upravljanja reje živali

Namen izobraževanja je izobraževanje na področju vsebin o trajnostnem razvoju in trajnostnem načinu življenja in predstavitev strategij ter modelov precizne reje živali v okviru spremljanja fizioloških in etoloških parametrov živali in okoljskih parametrov v realnem času z uporabo senzorskih sistemov na živalih in z monitoringom okoljskih parametrov, s čimer se bo  prepoznalo odstopanja in s tem pomembno znižalo verjetnost slabšanja ravni dobrobiti in zdravja živali ter onesnaževanja okolja in biotske raznovrstnosti.

Izobraževanja bodo pripravljena na način, da bodo študenti s prenosom znanja pridobili spretnosti in kompetence na področju najmodernejših trendov v precizni živinoreji in s tem zelenem gospodarstvu. V načrtu je tudi oblikovanje izobraževanja za  pridobitev mikrodokazil.

 

Sestava projekte skupine

  • Izr.prof.dr. Marija Klopčič (BF)
  • Prof.dr. Gregor Geršak (FE)
  • Prof.dr. Martin Dobeic (VF)