Met4Lab – Izhodišča za vzpostavitev sistema za identifikacijo in izmenjavo meroslovnih potreb na področju biokemijske analitike

V2-2247

ARRS

 

 

Splošni podatki

 

Članica UL

Veterinarska fakulteta

 

Naziv nosilca projekta

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB; skrbnik doc. dr. Mojca Milavec)  

Status

partner  

Šifra projekta/akronim projekta

V2-2247   

Naslov projekta

Met4Lab – Izhodišča za vzpostavitev sistema za identifikacijo in izmenjavo meroslovnih potreb na področju biokemijske analitike  

Financer

ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije), MGRT MIRS (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad Republike Slovenije za meroslovje)  

Obdobje financiranja

1.10.2022–30.9.2024  

Letni obseg FTE ali EUR

Projekt je financiran v okviru cenovne kategorije C za obdobje dveh let v skupni višini 90.000,00 EUR, od tega polovico iz sredstev ARRS in polovico iz sredstev MGRT MIRS. Delitev sredstev med projektnimi partnerji je navedena v Medsebojnem dogovoru o delitvi dela in sredstev.   

Vodja

dr. Darja Kušar  

Veda

Meroslovje / Druge tehniške in tehnološke vede  

Sodelujoče RO

Nacionalni inštitut za biologijo
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)

 

 

 

Faze projekta

Spletna stran NIB 

 

Vsebinski opis projekta

Spletna stran NIB 

 

 

Sestava projekte skupine

Spletna stran NIB