Izolacija, karakterizacija in možnost uporabe eksosomov iz mezenhimskih matičnih celic za napredna zdravljenja psov

.

ESRR

 

Splošni podatki

Članica UL: Veterinarska fakulteta 

Naziv nosilca projekta: UL VF

Status (ustrezno označi):  nosilec

Šifra projekta/akronim projekta : /

Naslov projekta: Izolacija, karakterizacija in možnost uporabe eksosomov iz mezenhimskih matičnih celic za napredna zdravljenja psov

Financer: Republika Slovenija (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) in Evropska Unija (Evropski sklad za regionalni razvoj)

Obdobje financiranja: 01.04.2019 – 31.03.2022

Letni obseg FTE ali EUR: 57.228,00 €/leto

Vodja (na VF): asist.-razisk. dr. Saša Koprivec 

Veda: Regenerativna/translacijska veterinarska medicina

Sodelujoče RO: Animacel d.o.o.

 

Faze projekta

Pridobivanje vzorcev pasjih mezenhimskih matičnih celic/Optimizacija gojenja matičnih celic v kulturi/Optimizacija izolacije eksosomov iz kulture matičnih celic/Identifikacija specifičnih površinskih markerjev/Primerjava biokompatibilnih nosilcev/In vitro testi inhibicije vnetnih odzivov

 

Vsebinski opis projekta

Mezenhimske matične celice se že dalj časa uporabljajo pri naprednih terapevtskih zdravljenjih v veterinarski medicini. Z matičnimi celicami obogatene celične terapije izkazujejo dolgoročen učinek na zdravljenje pri številnih obolenjih, delujejo imunosupresivno, imunomodulatorno, izločajo številne rastne faktorje in druge molekule, ki spodbujajo celično proliferacijo in angiogenezo. V zadnjem času pa se ugotavlja, da jim dejanski terapevtski potencial omogočajo eksosomi, to so nekaj nanometrov veliki vezikli, ki nastajajo znotraj celic in jih te izločajo v zunanje okolje. Eksosomi vsebujejo številne molekule, ki se po principu parakrinega delovanja borijo z lokalnim celičnim stresom – eksosomi naj bi bili poglavitni nosilci regenerativnih sposobnosti, ki jih izkazujejo mezenhimske matične celice. V tem projektu želimo eksosome iz pasjih mezehnimskih matičnih celic izolirati in okarakterizirati na način, da bi jih v končni fazi lahko uporabili v terapevtske namene. Prednosti brezceličnega sistema za terapije so večja varnost uporabe medicinskih pripravkov za končnega uporabnika in podaljšanja življenjska doba uporabe produkta, kar hkrati zmanjša tudi proizvodne stroške.

 

Sestava projekte skupine

dr. Saša Koprivec, univ.dipl.bioteh.