Obvestila

7. Jul, 2021

Javni zagovor doktorske disertacije

Senat Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani razpisuje Javni zagovor doktorske disertacije z naslovom Odpornost proti antibiotikom in virulenčni dejavniki enterokokov pri živalih in v živilih živalskega izvora (Antimicrobial resistance and virulence factors in enterococci from animals and food of animal origin), ki jo je izdelala Majda Golob, dr. vet. med.

9. Jun, 2021

Javni zagovor doktorske disertacije

Senat Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani razpisuje javni zagovor doktorske disertacije z naslovom Vpliv izbranih dejavnikov na proliferacijo in diferenciacijo mezenhimskih matičnih celic iz maščobnega tkiva psov in mačk, ki jo je izdelala Metka Voga, dr. vet. med.

24. Maj, 2021

Javna predstavitev rezultatov doktorske disertacije

Vabimo vas na javno predstavitev rezultatov doktorske disertacije doktoranda Jerneja Kmetca, dr. vet. med., ki bo v petek, 28. 05. 2021 ob 15.00 uri in bo potekala preko informacijske tehnologije Zoom

7. Maj, 2021

Volitve dekana UL VF - poročilo o rezultatih volitev

Volitve dekana oz. dekanje UL Veterinarske fakultete so potekale skladno s Sklepom o začetku imenovanja in za volitve dekana UL Veterinarske fakultete za mandatno obdobje 2021-2025, št. 031-4/2021-4, z dne 18.2.2021. Po rokovniku je bilo izvedeno glasovanje po pošti, predčasne volitve dne 4.5.2021 od 7.30 do 15.00 ure ter redne volitve 6.5.2021 od 7.30 od 15.00 ure.

5. Maj, 2021

Volitve dekana UL VF - redne volitve

Obveščamo vas, da Volilna komisija skladno s Sklepom o začetku imenovanja in za volitve dekana UL Veterinarske fakultete za mandatno obdobje 2021-2025, št. 031-4/2021-4 z dne 18. 2. 2021 in sprejetim rokovnikom volilnih opravil organizira REDNE VOLITVE, ki bodo potekale v četrtek, 6. 5. 2021, v sejni sobi fakultete, Gerbičeva 60, Ljubljana od 7.30 do 15.00 ure.

3. Maj, 2021

Javna predstavitev teme doktorske disertacije

Vabimo Vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije doktoranda Marka Cvetka, dr. vet. med., ki bo v ponedeljek 10. 5. 2021 ob 13.00 uri in bo potekala preko IKT aplikacije Zoom

3. Maj, 2021

Volitve dekana UL VF - predčasne volitve

Obveščamo vas, da Volilna komisija skladno s Sklepom o začetku imenovanja in za volitve dekana UL Veterinarske fakultete za mandatno obdobje 2021-2025, št. 031-4/2021-4 z dne 18. 2. 2021 in sprejetim rokovnikom volilnih opravil organizira predčasno glasovanje, ki bo potekalo v torek, 4. 5. 2021 v sejni sobi fakultete, Gerbičeva 60, od 7.30 do 15.00 ure.

22. Apr, 2021

Volitve dekana UL VF - glasovanje po pošti

Volilna komisija skladno s Sklepom o začetku imenovanja in za volitve dekana UL Veterinarske fakultete za mandatno obdobje 2021-2025, št. 031-4/2021-4 z dne 18. 2. 2021 in sprejetim rokovnikom volilih organizira glasovanje po pošti.