Obvestila

21. Jan, 2023

Javni zagovor doktorske disertacije

Senat Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani razpisuje javni zagovor doktorske disertacije z naslovom Vpliv ultravijoličnega-B sevanja med robotsko molžo na koncentracijo vitamina D v krvi krav molznic črno-bele pasme (The influence of ultraviolet-B irradiation limited to robot milking time on blood vitamin D concentration in Holstein-Frisian dairy cows), ki jo je izdelal Jaka Jakob Hodnik, dr. vet. med.

7. Dec, 2022

Javna predstavitev rezultatov doktorske disertacije

Vabimo Vas na javno predstavitev rezultatov doktorske disertacije doktoranda Natalie Druzhaeve, dr. vet. med., ki bo v četrtek, 08. 12. 2022 ob 16.00 uri preko IKT aplikacije Zoom.

1. Dec, 2022

Javni zagovor doktorske disertacije

Senat Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani razpisuje javni zagovor doktorske disertacije z naslovom Ugotavljanje ter določanje virusov v naravno okuženih čebeljih družinah (Apis mellifera carnica) in razvoj okužbe v inokulirani čebelji zalegi (Determination and identification of viruses in naturally infected honeybee colonies (Apis mellifera carnica) and development of the infection after honeybee brood virus inoculation,), ki jo je izdelala Laura Šimenc, dr. vet. med.

2. Nov, 2022

Objava kandidatne liste za študentske volitve v Študentski svet UL VF za študijsko leto 2022/23

Objavljamo kandidatno listo za študentske volitve v Študentski svet UL VF za študijsko leto 2022/23.

21. Okt, 2022

Sklep o začetku in razpisu volitev v Študentski svet UL Veterinarske fakultete za študijsko leto 2022/23

Sklep o začetku in razpisu volitev v Študentski svet UL Veterinarske fakultete za študijsko leto 2022/23 z rokovnikom volilnih opravil in imenovanjem volilnega odbora UL VF

24. Sep, 2022

Javni zagovor doktorske disertacije

Senat Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani razpisuje javni zagovor doktorske disertacije z naslovom Toksikokinetika bisfenola A pri ovcah in njegov vpliv na spolne organe ovnov v puberteti (Toxicokinetics of bisphenol A in sheep and its effects on reproductive organs of rams in puberty), ki jo je izdelala Sabina Šturm, dr. vet. med.

24. Sep, 2022

Javni zagovor doktorske disertacije

Senat Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani razpisuje javni zagovor doktorske disertacije z naslovom Herpesvirusi pri izbranih skupinah prostoživečih ptic (Herpesviruses in selected groups of free-living birds), ki jo je izdelal Zoran Žlabravec, dr. vet. med.

24. Sep, 2022

Javni zagovor doktorske disertacije

Senat Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani razpisuje javni zagovor doktorske disertacije z naslovom Interakcije novih rutenijevih organokovinskih kompleksov s sesalskim holinergičnim sistemom (Interactions of new ruthenium organometallic complexes with the mammalian cholinergic system), ki jo je izdelal Tomaž Trobec, dr. vet. med.