Obvestila

22. Jul, 2021

Nakup sistema za pripravo in avtomatsko razlivanje gojišč

Naročnik bo oddal naročilo na podlagi postopka oddaje naročila male vrednosti, skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 )

28. Maj, 2021

Nakup vozil za potrebe VHS

Predmet javnega naročila je nakup vozil za potrebe Veterinarske higienske službe.

31. Mar, 2021

Nakup opreme in sredstev za delovanje Veterinarsko-higienske službe (VHS), na podlagi zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih

Predmet javnega naročila je nakup opreme in sredstev za delovanje Veterinarsko-higienske službe (VHS) na podlagi Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20 – ZNUAPK).

24. Jul, 2020

Odvoz nevarnih odpadkov in odpadkov iz zdravstva ali veterinarstva in/ali z njima povezanih raziskav

Predmet javnega naročila je odvoz nevarnih odpadkov in odpadkov iz zdravstva ali veterinarstva  in/ali z njima povezanih raziskav.

14. Jul, 2020

Nakup in dobava »HERDCHEK BSE-SCRAPIE ANTIGEN KITOV (IDEXX)«

Predmet javnega naročila je nakup in dobava »HERDCHEK BSE-SCRAPIE ANTIGEN KITOV (IDEXX)«.

5. Jun, 2020

Preureditev neuporabljenega prostora v obstoječem objektu v nov izolatorij

Predmet javnega naročila je preureditev neuporabljenega prostora v obstoječem objektu v nov izolatorij.

12. Maj, 2020

Dobava laboratorijskega pohištva

Predmet javnega naročila je dobava laboratorijskega pohištva.

3. Dec, 2019

Dobava LC-MS/MS tandemskega kvadrupolnega namiznega analitskega sistema

Predmet javnega naročila je dobava LC-MS/MS tandemskega kvadrupolnega namiznega analitskega sistema.