Obvestila

26. Apr, 2022

Izdelava delne projektne dokumentacije za izgradnjo nove stavbe UL VF in projektantski nadzor v času gradnje

Predmet javnega naročila je izdelava delne projektne dokumentacije ter projektantski nadzor v času gradnje, vse v obsegu, kvaliteti in rokih definiranih s to razpisno dokumentacijo ter v skladu z zakoni, pravilniki in ostalimi predpisi veljavnimi na področju RS.

22. Jul, 2021

Nakup sistema za pripravo in avtomatsko razlivanje gojišč

Naročnik bo oddal naročilo na podlagi postopka oddaje naročila male vrednosti, skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 )

28. Maj, 2021

Nakup vozil za potrebe VHS

Predmet javnega naročila je nakup vozil za potrebe Veterinarske higienske službe.

31. Mar, 2021

Nakup opreme in sredstev za delovanje Veterinarsko-higienske službe (VHS), na podlagi zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih

Predmet javnega naročila je nakup opreme in sredstev za delovanje Veterinarsko-higienske službe (VHS) na podlagi Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20 – ZNUAPK).

24. Jul, 2020

Odvoz nevarnih odpadkov in odpadkov iz zdravstva ali veterinarstva in/ali z njima povezanih raziskav

Predmet javnega naročila je odvoz nevarnih odpadkov in odpadkov iz zdravstva ali veterinarstva  in/ali z njima povezanih raziskav.

14. Jul, 2020

Nakup in dobava »HERDCHEK BSE-SCRAPIE ANTIGEN KITOV (IDEXX)«

Predmet javnega naročila je nakup in dobava »HERDCHEK BSE-SCRAPIE ANTIGEN KITOV (IDEXX)«.

5. Jun, 2020

Preureditev neuporabljenega prostora v obstoječem objektu v nov izolatorij

Predmet javnega naročila je preureditev neuporabljenega prostora v obstoječem objektu v nov izolatorij.

12. Maj, 2020

Dobava laboratorijskega pohištva

Predmet javnega naročila je dobava laboratorijskega pohištva.