Pripravništvo na Kliniki za zdravstveno varstvo in rejo konj