Identifikacija peptidomimetikov nanoteles za stabilizacijo funkcionalne konformacijske oblike beta2-odrenergičnega receptorja (β2AR)«

COST ERNEST »European Research Network on Signal Transduction«

Tutorstvo

prof. dr. Alenka Dovč

Kontakt

Govorilne ure