Mikrobiološke in kemijske preiskave mleka

Mikrobiološke in kemijske preiskave mleka, ki jih na NVI Kranj izvajamo za namen kontrole kakovosti ter kontrole prireje mleka.