Mikrobiološke in kemijske preiskave mleka

Mikrobiološke in kemijske preiskave mleka, ki jih na NVI Kranj izvajamo za namen kontrole kakovosti ter za kontrole prireje mleka.