Asist. Jaka Jakob Hodnik

dr. vet. med.

Govorilne ure

Po dogovoru

Pedagoška dejavnost

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani- Dodiplomski študij

  • Bolezni in zdravstveno varstvo prežvekovalcev

 

Življenjepis

Jaka Jakob Hodnik je leta 2018 diplomiral na Veterinarski fakulteti. Istega leta se je vpisal na interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicine na Univerzi v Ljubljani in se kot mladi raziskovalec zaposlil na Kliniki za prežvekovalce in prašiče. Sodeluje v pedagoškem procesu pri predmetu Bolezni in zdravstveno varstvo prežvekovalcev.

 

Izbrana bibliografija

  1. JEŽEK, Jožica, GRABNAR, Petra, BECI, Barbara, KLINKON, Martina, NEMEC, Marija, HODNIK, Jaka Jakob, STARIČ, Jože. Management practices affecting calves welfare on farms in Slovenia. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2019, vol. 67, št. 5, str. 1147-1152. ISSN 1211-8516. https://acta.mendelu.cz/67/5/1147/, DOI: 10.11118/actaun201967051147. [COBISS.SI-ID 4892026], [SNIP]
  2. HODNIK, Jaka Jakob, STARIČ, Jože, JEŽEK, Jožica, OCEPEK, Matjaž, TOPLAK, Ivan, KNIFIC, Tanja, GUNN, G. J., SANTMAN-BERENDS, I., CORREIA-GOMES, C. Standardizing output-based surveillance to control non-regulated diseases of cattle in the EU (SOUND-control, COST action-CA17110). Biologìâ tvarin. 2019, vol. 21, no. 2, str. 29-31. ISSN 1681-0015. http://english.aminbiol.com.ua/index.php/archive1/115-bt-21-2-2019/554-standardizing-output-based-surveillance-to-control-non-regulated-diseases-of-cattle-in-the-eu-sound-control-cost-action-ca17110, DOI: 10.15407/animbiol21.02.029. [COBISS.SI-ID 4825978]