NVI enota Maribor-Ptuj


Lokacija – Maribor

Šentiljska cesta 109, 2000 Maribor

tel.: +386 2 25 25 008

faks: +386 2 25 24 128

Zdravstveno varstvo čebel: +386 2 22 83 738, +386 41 645 792

Reprodukcija: +386 2 22 83 737, +386 41 740 811

Veterinarsko higienska služba – VHS (odvoz poginulih živali) – Mariborsko območje: +386 2 74 93 678

Sprejem vzorcev v laboratoriju: pon – pet 7:00 – 14:30

Lokacija – Ptuj

Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

VHS (odvoz poginulih živali) – Ptujsko območje: +386 2 74 93 687

Začasni sprejem vzorcev za laboratorij v Mariboru: +386 2 74 93 676

Sprejem vzorcev

pon – pet 7.00 – 14.30


 • Zaposleni

  Strokovnjaki  
  mag. Marjeta Jarc, vodja enote, vodja laboratorijske diagnostike marjeta.jarc@vf.uni-lj.si tel.: +386 2 22 83 730, +386 2 25 25 008, gsm: +386 41 984 771
  mag. Zdravko Ipša, namestnik vodje enote, vodja VHS in patologije zdravko.ipsa@vf.uni-lj.si tel.: +386 2 74 93 672 gsm: +386 31 823 669
  mag. Dominika Štabuc Starčevič (področje reprodukcije) dominika.stabuc@vf.uni-lj.si tel.: +386 2 22 83 737, +386 2 25 25 008, gsm: +386 41 740 811,
  mag. Vida Lešnik (področje zdravstvenega varstva čebel) vida.lesnik@vf.uni-lj.si tel.: +386 2 22 83 738, +386 2 25 25 008, gsm: +386 41 645 792
  mag. Jana Ačko, namestnica vodje patologije, namestnica vodje zagotavljanja kakovosti VF jana.acko@vf.uni-lj.si tel: +386 2 74 93 685, gsm: +386 31 271 533
  Alenka Žugelj, dr. vet. med., namestnica vodje laboratorijske diagnostike alenka.zugelj@vf.uni-lj.si tel.: +386 2 22 83 733, +386 2 25 25 008, gsm: +386 31 367 174
  Laboranti  
  Mojca Čelan tel.: +386 2 22 83 731, +386 2 22 83 734, +386 2 25 25 008
  Majda Fišer tel.: +386 2 22 83 731, +386 2 22 83 734, +386 2 25 25 008
  Brigita Kuhar tel.: +386 2 22 83 731, +386 2 22 83 734, +386 2 25 25 008
  Mirjana Korošak tel.: +386 2 22 83 731, +386 2 22 83 734, +386 2 25 25 008
  Darja Murko tel.: +386 2 22 83 731, +386 2 22 83 734, +386 2 25 25 008
  Marija Vidovič tel.: +386 2 22 83 731, +386 2 22 83 734, +386 2 25 25 008
  Marija Meznarič tel.: +386 2 22 83 731, +386 2 22 83 734, +386 2 25 25 008
  Veterinarski higieniki  
  Janez Miklič tel.: +386 2 74 93 678, +386 2 46 13 150
  Janez Meznarič tel.: +386 2 74 93 678, +386 2 46 13 150
  Jelko Gabriel Holc tel.: +386 2 74 93 678, +386 2 46 13 150
  Iztok Jež tel.: +386 2 74 93 678, +386 2 46 13 150
  Danilo Vauhnik tel.: +386 2 74 93 678, +386 2 46 13 150
  Andrej Karnekar tel.: +386 2 74 93 678, +386 2 46 13 150
  Valter Meglič tel.: +386 2 74 93 678, +386 2 46 13 150
  Anton Pravdič tel.: +386 2 74 93 678, +386 2 46 13 150
  Vladimir Kocpek tel.: +386 2 74 93 678, +386 2 46 13 150
  Matjaž Pišek tel.: +386 2 74 93 678, +386 2 46 13 150
   
 • Dejavnost enote

  Enota opravlja strokovno operativno in razvojno dejavnost na področju diagnostike kužnih bolezni in zdravstvenega varstva domačih živali, rib in čebel ter operativno in diagnostično dejavnost na področju higiene živil na širšem geografskem območju občin Maribor, Ptuj in Koroške regije. Enota Maribor se je v letu 2008 združila z enoto Ptuj v združeno enoto Maribor – Ptuj.

  Enota na opisanem geografskem področju izvaja tudi veterinarsko higiensko službo (VHS).

  V okviru te dejavnosti odvaža poginule in evtanazirane živali z dvorišč rejcev domačih živali, ki tako skrbijo za neokrnjenost okolja,  saj se kadavri dnevno odvažajo iz vsakega dvorišča, ki prijavi pogin.

  Enota opravlja dela po pooblastilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za zdravje, za potrebe veterinarske, tržne in zdravstvene inšpekcije in za potrebe imetnikov živali.

 • Izobraževanje

  • V sodelovanju s Centrom za permanentno izobraževanje pri VF pripravljamo tečaje za osemenjevanje živali.
  • V sodelovanju z Centrom za permanentno izobraževanje pri VF sodelujemo pri izobraževanjih čebelarjev.

 • Strokovno delo

  • mikrobiološke preiskave kliničnega materiala, živil, brisov in vode, odpadkov in odplak, mikološke preiskave, parazitološke, serološke preiskave ter sprejem vzorcev, ki se vrši na centru enote na lokaciji Šentiljska 109, Maribor in na lokaciji Ormoška 28, Ptuj.

  avtoklav

  Metode, ki so v laboratoriju akreditirane in objavljene v akreditacijski listini SA št. Listine LP021:

  1. ISO 6579 – preiskave na salmonele v mesu in mesnih izdelkih ter v mleku in mlečnih izdelkih, izolacija in potrditev

  2.ISO 6579,Annex D- preiskave na salmonele v fecesu in vzorcih iz faze primarne proizvodnje, izolacija in potrditev

  3. ISO 11290-1- preiskave na listerije v mesu in mesnih izdelkih in v mleku in mlečnih izdelkih, izolacija in potrditev

  4. ISO 6888-1-preiskava na koagulaza pozitivne stafilokoke-štetje – v mesu in mesnih izdelkih ter v mleku in mlečnih izdelkih

  5. ISO 4833- preiskave na skupno število mikroorganizmov (tehnika štetja kolonij na ploščah inkubiranih pri 30°C) v mesu in mesnih izdelkih ter v mleku in mlečnih izdelkih

  6. SOP 237- ugotavljanje zaviralnih substanc v mleku z Delvo testom

  7. V letu 2008 smo akreditacijo razširili še na nove metode in sicer na preiskave na Campylobacter, štetje Escherichiae coli, Elisa KPK in za te metode pričakujemo odobritev povečanega obsega akreditacije.

  serologija

  • patomorfološka diagnostika – na lokaciji Ptuj, Ormoška 28.
  • klinični pregledi in zdravljenja čebeljih družin
  • spremljanje reprodukcije govedi in prašičev, izobraževanje imetnikov živali in izvajanje izobraževanj v skladu s predpisanimi pravnimi akti. Dela se opravljajo na področju osrednje in severovzhodne Slovenije.
  • opravljanje vodenja kakovosti v obsegu 50% v okviru programa Enote ta zagotavljanje kakovosti (EZK) in administrativnih del razmnoževanja, hranjenja in razdeljevanja dokumentov kakovosti.