Identifikacija peptidomimetikov nanoteles za stabilizacijo funkcionalne konformacijske oblike beta2-odrenergičnega receptorja (β2AR)«

BI-RS/20-21-045

Splošni podatki

Članica UL

Veterinarska fakulteta  

Status

nosilec  

Šifra projekta/akronim projekta

BI-RS/20-21-045  

Naslov projekta

Identifikacija peptidomimetikov nanoteles za stabilizacijo funkcionalne konformacijske oblike beta2-odrenergičnega receptorja (β2AR)«  

Financer

ARRS  

Obdobje financiranja

1. 1. 2020 do 31. 12. 2021  

Letni obseg FTE ali EUR

2.000 EUR  

Vodja

prof. dr. Milka Vrecl Fazarinc  

Veda

Biotehnika/Veterina/Morfologija, fiziologija in reprodukcija živali  

Sodelujoče RO

Kemijski inštitut Ljubljana

Univerza v Beogradu, Inštitut za jedrske znanosti Vinča, Srbija

 

 

 

Vsebinski opis projekta

Natotelesa so posebna oblika protiteles iz družine kamel (kamele, lame), ki se vežejo tudi na aktivna mesta receptorjev. Pokazano je bilo, da alosterična vezava nanoteles na β2AR stabilizira različna konformacijska stanja, zato so postali novo, obetajoče orodje za proučevanje zgradbe in signalizacije receptorjev, sklopljenih s proteinom G (GPCR). 

Glavni cilj predlaganega projekta je načrtovanje peptidomimetikov nanoteles za β2AR (NDPs; iz angl. nanobody derived peptides) in njihova funkcionalna karakterizacija. Predpostavljamo, da bomo z računalniško podprtimi simulacijami pridobili skrajšane, optimizirane NDP-je, ki bodo zaradi slabe imunogenosti in stroškovno ugodne proizvodnje predstavljali učinkovito alternativo obstoječim nanotelesom. Realizacijo zastavljenih ciljev bomo dosegli razširitvijo in nadgradnjo obstoječega sodelovanja med eksperimentalnimi in teoretičnimi raziskovalci iz Slovenije in Srbije, ki imajo ekspertno znanje s področij bioinformatike, računalniških simulacij in receptorske biologije. Izvedba predlaganega projekta zajema i) načrtovanje NDP-jev, ii) homologno modeliranje, iii) molekulske simulacije in iv) funkcionalno karakterizacijo NDP-jev. 

Pričakujemo, da bodo rezultati pridobljeni z delom na predlaganem projektu prispevali k nadaljnjemu razvoju in širitvi uporabe NDP-jev kot orodja v procesu iskanja novih terapevtskih učinkovin, zdravljenju in kot pomoč pri kristalografiji in izvajanju funkcionalnih študij β2AR.. Možnost izmenjav sodelujočih raziskovalcev, predvsem mlajših, jim bo omogočila pridobivanje znanj in spretnosti, pomembnih za spodbujanje njihovega interdisciplinarnega razmišljanja, vzpostavljanje raziskovalnih mrež in karierno napredovanje.

 

Sestava projektne skupine

prof. dr. Milka Vrecl Fazarinc (VF, UL)
izr. prof. dr. Valentina Kubale Dvojmoč (VF, UL)
Maša Mavri (VF, UL)
prof. dr. Janez Mavri (Kemijski inštitut Ljubljana)
dr. Pavlin Matic (Kemijski inštitut Ljubljana)
dr. Milan Senćanski (Inštitut Vinča, Srbija; vodja projekta v partnerski državi)
dr. Sanja Glišić (Inštitut Vinča, Srbija)
dr. Nevena Veljković (Inštitut Vinča, Srbija)
dr. Vladimir Perović (Inštitut Vinča, Srbija)
Draginja Radošević (Inštitut Vinča, Srbija)