Evropska noč raziskovalcev (slogan: Humanistika, to si ti!)

101060963/HUMANITIES ROCK

 

Splošni podatki

 

Članica UL

Veterinarska fakulteta

 

Naziv nosilca projekta

UL Filozofska fakulteta  

Status

partner  

Šifra projekta/akronim projekta

101060963/HUMANITIES ROCK  

Naslov projekta

Evropska noč raziskovalcev (slogan: Humanistika, to si ti!)   

Financer

Evropska unija  

Obdobje financiranja

april 2022 - december 2023  

Letni obseg FTE ali EUR

   

Vodja na VF

Jana Brankovič  

Veda

interdisciplinarno  

Sodelujoče RO

FF, ALUO, BF, EF, FFA, FGG, MF, NTF, PEF, PF, VF (vse naštete UL), Inštitut za novejšo zgodovino, Pedagoški inštitut, Gimnazija Bežigrad, Minami Kat, Pionirski dom, Narodna galerija, ZRC SAZU, Hiša EU, Kobilarna Lipica

 

 

 

Vsebinski opis projekta

Dejavnosti Noči se osredotočajo na splošno javnost, pri tem pa naslavljajo in vzbujajo zanimanje pri posameznikih ne glede na njihovo izobrazbeno ozadje; posebna pozornost je pri tem posvečena šolarjem in študentom. Dogodki pogosto povezujejo izobraževalne vidike z zabavo, še posebej pri naslavljanju mladih. Potekajo lahko v različnih oblikah, npr. kot hands-on eksperimenti, znanstveni šovi, simulacije, debate, igre, tekmovanja, kvizi ipd.

Dogodki vključujejo tudi tako imenovani Evropski kotiček, kjer so predstavljene splošne informacije o Evropski uniji in možnosti financiranja znanosti in izobraževanja v Evropi in širše. Dogodki promovirajo različne evropske politike ter enakost spolov in vključevanje javnosti v raziskave in inovacije. Pri tem sodelujejo prav posebej tudi raziskovalci, ki so vključeni v programe Obzorje Evropa in aktivnosti sheme Marie Skłodowska-Curie.

Pričakovani učinki projekta Evropska noč raziskovalcev so povečano zavedanje splošne javnosti o pomenu raziskovanja in inovacij, oblikovanje pozitivne podobe o njenem financiranju, boljše razumevanje ključnih prednosti, ki jih ima raziskovanje v družbi, odpravljanje stereotipov o raziskovalcih in njihovih poklicih ter povečanje zanimanja za raziskovalne poklice in znanosti.

 

Sestava projekte skupine

https://humanistika.si/