Prof. dr. Nina Čebulj-Kadunc

dr.vet.med.

Govorilne ure

Torek-petek: 7.30-8.00 ali po dogovoru

Pedagoška dejavnost

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani - Dodiplomski študij Veterinarstvo

 • Veterinarska fiziologija (nosilka)

 

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani - Podiplomski študij Biomedicina - Veterinarska medicina

 • Uravnavanje temeljnih procesov pri živalih

 

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani - Univerzitetni študij kmetijstvo – zootehnika

 • Fiziologija z anatomijo domačih živali (nosilka) 

 

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani - Visokošolski strokovni študij kmetijstvo – živinoreja

 • Uporabna fiziologija domačih živali (nosilka)
   

Življenjepis

Nina Čebulj-Kadunc je diplomirala leta 1985. Svojo poklicno pot je istega leta pričela na farmi Bled, kjer je bila zaposlena kot obratna veterinarka, leta 1986 pa se je zaposlila na Inštitutu za fiziologijo in farmakologijo takratne VTOZD za veterinarstvo BF kot stažistka asistentka. Leta 1988 je zaključila podiplomski magistrski študij, doktorirala pa je leta 1997. V letu 2003 je bila izvoljena v naziv docentke za predmet Fiziologija domačih živali, leta 2010 za izredno, leta 2017 pa za redno profesorico in znanstveno svetnico za področje veterinarske fiziologije. Nosilka predmeta Fiziologija z anatomijo domačih živali za študente kmetijstva – zootehnike Oddelka za zootehniko BF je postala 2005, od leta 2010 pa je še nosilka predmetov Veterinarska fiziologija na VF ter Uporabna fiziologija domačih živali za študente kmetijstva - živinoreje na Oddelku za zootehniko BF. Z Oddelkom za zootehniko BF uspešno sodeluje tudi na znanstveno-raziskovalnem področju. Na tem področju sodeluje tudi z Zavodom za fiziologijo in radiobiologijo na Veterinarski fakulteti Univerze v Zagrebu od 2011 dalje, s Kmetijsko fakulteto Univerze Josipa Stossmayerja v Osijeku pa od 2016 dalje. S Kmetijsko-gozdarskim zavodom Nova Gorica je sodelovala v času 2011 – 2013 pri evropskem projektu APRO. 

Na VF UL je bila aktivna pri kot predsednica komisije za podiplomski študij (2010 – 2015) in komisije za študijske in študentske zadeve (2016 in 2018). Med  2010 in 2013 je bila vodja Infrastrukturnega centra za sonaravno rekultiviranje Vremščica je bila. Bila je je tudi namestnica predstojnice Inštituta za fiziologijo, farmakologijo in toksikologijo v obdobju 2009 – 2016, namestnica predstojnika Inštituta za predklinične vede pa je od 2017 dalje. 

V svojem raziskovalnem delu se je posvetila področju endokrinologije v veterinarski medicini (bioritmika izločanja hormonov, neinvazivne metode določanja hormonov v telesnih tekočinah in izločkih živali, določanje anabolikov v telesnih tekočinah pri klavnih živalih) in fiziološkim posebnostim ter ohranjanju slovenskih avtohtonih pasem domačih živali (raziskave s področij endokrinologije, hematologije, reprodukcije in biokemije). V zadnjih letih se največ ukvarja s fiziologijo lipicanskih konj, kjer proučuje reakcije parametrov termoregulacije, kardiologije, endokrinologije ter hematologije med delovno in športno obremenitvijo. 

 

Izbrana bibliografija

 1. Čebulj-Kadunc N, Frangež R, Kruljc P. Infrared thermography in equine practice. Vet stanica 2020; 51: 109-116. http://www.veinst.hr/casopis-veterinarska-stanica/cat_view/38-asopis-veterinarska-stanica/166-2020/167-volumen-51/169-broj-2
 2. Čebulj-Kadunc N, Frangež R, Žgajnar J, Kruljc P. Cardiac, respiratory and thermoregulation parameters following graded exercises in Lipizzaner horses. Vet arhiv 2019; 89: 11-23. DOI: 10.24099/vet.arhiv.0338
 3. Snoj T, Žužek MC, Čebulj-Kadunc N, Majdič G. Heat treatment and souring do not affect milk estrone and 17 beta-estradiol concentrations. Jour dairy sci 2018; 101: 61-65. DOI: 10.3168/jds.2017-13205
 4. Čebulj-Kadunc N, Škibin A, Jenko Z. Annual reproductive activity of ewes from Jezersko-Solchava, Bovec and Istrian breeds under variable field conditions. Small Rum Res 2017; 149: 196 – 201.   http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921448817300342.
 5. Čebulj-Kadunc N, Skibin A, Kosec M. Long-term leptin fluctuations in female donkeys. Equine Vet J. 2015; 47: 731–735. DOI: 10.1111/evj.12365. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/evj.12365/abstract
 6. Snoj T, Jenko Z, Čebulj-Kadunc N. Fluctuations of serum cortisol, insulin and non-esterified fatty acid concentrations in growing ewes over the year. Ir Vet J 2014; 67: 22.  http://www.irishvetjournal.org/content/pdf/2046-0481-67-22.pdf. 
 7. Kruljc P, Čebulj-Kadunc N, Frangež R, Nemec Svete A. Changes in blood antioxidant, biochemical and haematologicla parameters in police horses on duty. Slo Vet Res 2014; 51:119-29. 
 8. Čebulj-Kadunc N, Krt B, Škibin A, Nemec-Svete A. Effects of latent Q fever infection on selected hormonal, antioxidant, biochemical and haematological parameters of sheep. Vet Arhiv 2014; 84: 615-624. 
 9. Snoj T, Kobal S, Premrov Bajuk B, Žuzek MC, Čebulj-Kadunc N, Majdic G. Retrospective study of bull semen quality – possible correlation with pesticide use?  Acta Vet Hun 2013; 61: 495 – 504. DOI: 10.1556/AVet.2013.034. http://www.akademiai.com/content/e65816783673684w/?p=e4dfcc36645b46ddaa56d7143400f860&pi=9
 10. Nemec Svete A, Čebulj-Kadunc N, Frangež R, Kruljc P. Serum cortisol and haematological, biochemical and antioxidant enzyme variables in horse blood sampled in a slaughterhouse lairage, immediately before stunning and during exsanguination. Animal 2012; 6: 1300-1306. DOI:10.1017/S1751731112000079
 11. Snoj T, Čebulj-Kadunc N, Nemec Svete A, Kobal S. Determination of sex hormones in rat hair after administration of testosterone propionate and estradiol valerate Slov Vet Res 2012; 49: 27–34. 
 12. Čebulj-Kadunc N, Kosec M, Cestnik V. Serum leptin concentrations in Lipizzan fillies. Reprod Dom Anim 2009; 44: 1-5. 
 13. Nemec Svete A, Čebulj-Kadunc N, Kruljc P. Influence of a calmative on selected blood parametrs in horses under stressful conditions. Acta Vet (Beograd) 2008; 58: 5-6. 
 14. Čebulj-Kadunc N, Cestnik V. A case of enzyme immunoassay validation for the determination of clenbuterol residues in bovine urine. Int J Environment and Pollution 2007; 31: 135-41 
 15. Čebulj-Kadunc N, Cestnik V, Kosec M. Onset of puberty and duration of seasonal cyclicity in Lipizzan fillies. Equime Vet J 2006; 38: 350-3. 
 16. Čebulj-Kadunc N, Cestnik V: Circulating leptin concentrations in Lipizzan horses and Jezersko-Solchava sheep. Slov Vet Res 2005; 42: 11-4. 
 17. Čebulj-Kadunc N, Kosec M, Cestnik V.  Serum triiodothyronine (T3) and Thyroxin (T4) concentrations in lipizzan horses. Acta Vet Brno 2003
 18. Čebulj-Kadunc N, Kosec M, Cestnik V. The variations of white blood cell count in Lipizzan horses. J Vet Med A 2003; 50: 251-3.
 19. Čebulj-Kadunc N, Božič M, Kosec M, Cestnik V. The influence of age and gender on haematological parameters in Lipizzan horses. Jour Vet Med A 2002; 49: 217-21
 20. Čebulj-Kadunc N, Snoj T, Cestnik V. Faecal gestagene, serum and milk progesterone concentrations in ewes of the Jezersko-Solchava breed. Acta Vet Brno 2000, 69: 33-7. 

Novice

Lisica s plenom v gobcu
14. marec 2024
Aktualno, Raziskovanje, Strokovno

Prostoživeče živali so dober pokazatelj onesnaženosti okolja

Konji
26. januar 2024
Izobraževanje, Strokovno

Program usposabljanja imetnikov plemenjakov za registracijo pripustnih postaj

Nataša Tozon, Valentina Kubale Dvojmoč, Gregor Majdič
29. november 2023
Raziskovanje, Strokovno

Priznanje UL za najodličnejše raziskovalne dosežke tudi raziskovalcem z Veterinarske fakultete