Izr. prof. dr. Alenka Seliškar

dr. vet. med., spec. med. psov in mačk

Govorilne ure

Po dogovoru

Pedagoška dejavnost

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani - Dodiplomski študij Veterinarstvo

 • Anestezija, reanimacija in intenzivna terapija (nosilka)
 • Kirurgija in oftalmologija – modul anestezija
 • Klinična praksa 2

 

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani - Podiplomski študij Biomedicina

 • Veterinarska anesteziologija (nosilka)
 • Sodobne metode v urgentni medicini malih živali (nosilka)
   

Življenjepis

Alenka Seliškar je izredna profesorica za področje Veterinarska medicina, ožje področje njenega dela je veterinarska anesteziologija. Diplomirala je leta 1993 na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer se je pol leta kasneje tudi zaposlila. Magistrirala je leta 1997, doktorica znanosti s področja veterinarske anesteziologije in intenzivne terapije pa je postala leta 2000. Isto leto je šest mesecev delala na University of Cambridge v Veliki Britaniji, kjer je leto dni kasneje nekaj mesecev gostovala kot štipendistka Fitzwilliam College.

V letih 2012 do 2017 je bila predstojnica Klinike za male živali. Je vodja oddelka za anesteziologijo Klinike za male živali in članica Association of Veterinary Anaesthetists. Od leta 2002 je članica Upravnega odbora Slovenskega združenja veterinarjev za male živali; v letih 2008 do 2010 in 2014 do 2016 je bila predsednica združenja. Od leta 2018 je sodna izvedenka za področje Veterinarstvo, podpodročje Medicina psov in mačk. Je recenzentka v mednarodnih znanstvenih in strokovnih revijah, avtorica več znanstvenih in strokovnih člankov ter soavtorica treh univerzitetnih učbenikov.

Opravlja klinično, pedagoško in raziskovalno delo na področju veterinarske anesteziologije in protibolečinskega zdravljenja psov in mačk. Bila je mentorica ali somentorica pri treh doktorskih disertacijah, enem magisteriju znanosti in štirih študentskih raziskovalnih nalogah. Leta 2019 je sodelovala pri raziskavi, ki je bila uvrščena med dosežke projekta Odlični v znanosti 2019 Agencije za raziskovanje Republike Slovenije. 

V prostem času se uči restavrirati starinsko pohištvo, še posebej jo navdušujejo stoli iz krivljenega lesa.

 

Izbrana bibliografija

 1. Umek N, Hodzovic I, Damjanovska M, Cvetko E, Zel J, Seliskar A, Pintaric TS. Rescue oxygenation success by cannula or scalpel-bougie emergency front-of-neck access in an anaesthetised porcine model. PLoS One. 2020 May 4;15(5):e0232510. 
 2. Plavec T, Švara T, Zdovc I, Gombač M, Damjanovska M, Stopar Pintarič T, Cvetko E, Seliškar A. Clinical and histologic tissue responses of skin incisions closed with glycomer 631 and lactomer 9-1 using a subcuticular technique in pigs. BMC Vet Res. 2020 Feb 24;16(1):87.
 3. Zel J, Hadzic A, Cvetko E, Seliskar A, Damjanovska M, Kuroda MM, Sega Jazbec S, Stopar Pintaric T. Neurological and histological outcomes after subarachnoid injection of a liposomal bupivacaine suspension in pigs: a pilot study. Br J Anaesth. 2019 Mar;122(3):379-387.
 4. Damjanovska M, Cvetko E, Kuroda MM, Seliskar A, Plavec T, Mis K, Podbregar M, Pintaric TS. Neurotoxicity of intraneural injection of bupivacaine liposome injectable suspension versus bupivacaine hydrochloride in a porcine model. Vet Anaesth Analg. 2019 Mar;46(2):236-245. 
 5. Zmuc J, Gasljevic G, Sersa G, Edhemovic I, Boc N, Seliskar A, Plavec T, Brloznik M, Milevoj N, Brecelj E, Kos B, Izlakar J, Jarm T, Snoj M, Stukelj M, Miklavcic D, Cemazar M. Large Liver Blood Vessels and Bile Ducts Are Not Damaged by Electrochemotherapy with Bleomycin in Pigs. Sci Rep. 2019 Mar 6;9(1):3649. 
 6. Vasiljević M, Krstić V, Stanković S, Zrimšek P, Nemec Svete A, Seliškar A. Cardiac troponin I in dogs anaesthetized with propofol and sevoflurane: the influence of medetomidine premedication and inspired oxygen fraction. Vet Anaesth Analg. 2018 Nov;45(6):745-753. 
 7. Brloznik M, Boc N, Sersa G, Zmuc J, Gasljevic G, Seliskar A, Dezman R, Edhemovic I, Milevoj N, Plavec T, Erjavec V, Pavlin D, Bosnjak M, Brecelj E, Tratar UL, Kos B, Izlakar J, Stukelj M, Miklavcic D, Cemazar M. Radiological findings of porcine liver after electrochemotherapy with bleomycin. Radiol Oncol. 2019 Oct 10;53(4):415-426. 
 8. Frlic O, Seliškar A, Domanjko Petrič A, Blagus R, Heigenhauser G, Vengust M. Pulmonary Circulation Transvascular Fluid Fluxes Do Not Change during General Anesthesia in Dogs. Front Physiol. 2018 Feb 21;9:124. 
 9. Zrimšek P, Sredenšek J, Vengušt M, Seliškar A. Evaluation of oscillometric blood pressure monitor BLT M9000 VET in anaesthetised healthy adult dogs. J Small Anim Pract. 2018 Jan 10. doi: 10.1111/jsap.12811. Online ahead of print.
 10. Nemec Svete A, Verk B, Seliškar A, Tomsič K, Križman PJ, Petrič AD. Plasma coenzyme Q10 concentration, antioxidant status, and serum N-terminal pro-brain natriuretic peptide concentration in dogs with various cardiovascular diseases and the effect of cardiac treatment on measured variables. Am J Vet Res. 2017 Apr;78(4):447-457.
 11. Damjanovska M, Cvetko E, Hadzic A, Seliskar A, Plavec T, Mis K, Vuckovic Hasanbegovic I, Stopar Pintaric T. Neurotoxicity of perineural vs intraneural-extrafascicular injection of liposomal bupivacaine in the porcine model of sciatic nerve block. Anaesthesia. 2015 Dec;70(12):1418-26. 
 12. Seliškar A, Zrimšek P, Sredenšek J, Petrič AD. Comparison of high definition oscillometric and Doppler ultrasound devices with invasive blood pressure in anaesthetized dogs.  Vet Anaesth Analg. 2013 Jan;40(1):21-7. 
 13. Domanjko Petrič A, Zrimšek P, Sredenšek J, Seliškar A. Comparison of high definition oscillometric and Doppler ultrasonic devices for measuring blood pressure in anaesthetised cats. J Fel Med Surg. 2010;12(10):731-737.
 14. Seliskar A, Nemec A, Roskar T, Butinar J. Total intravenous anaesthesia with propofol or propofol/ketamine in spontaneously breathing dogs premedicated with medetomidine. Vet Rec. 2007 Jan 20;160(3):85-91. 
 15. Nemec A, Pecar J, Seliskar A, Kompan L, Butinar J. Assessment of acid-base status and plasma lactate concentrations in arterial, mixed venous, and portal blood from dogs during experimental hepatic blood inflow occlusion. Am J Vet Res. 2003 May;64(5):599-608. 

 

Učbeniki

 1. Anestezija laboratorijskih živali. V: Kubale, Valentina (ur.). Poskusne živali v biomedicinskih raziskavah : učbenik za delo s poskusnimi živalmi. 1. izd. Ljubljana: Veterinarska fakulteta, 2012, str. 173-185.
 2. Anestezija psov in mačk z boleznimi srca. V: Domanjko-Petrič, Aleksandra (ur.). Bolezni srčno-žilnega sistema psov in mačk. Ljubljana: Veterinarska fakulteta, 2010, str. 103-112. 
 3. Etiologija, diagnostika in zdravljenje motenj ritma med anestezijo. V: Domanjko-Petrič, Aleksandra (ur.). Bolezni srčno-žilnega sistema psov in mačk. Ljubljana: Veterinarska fakulteta, 2010, str. 113-131. 
 4. Osnovna načela premedikacije, sedacije in analgezije. V: Butinar, Janoš in sod. Osnove anestezije malih živali. Ljubljana: Veterinarska fakulteta, 1997, str. 13-36. 
 5. Intravenski anestetiki. V: Butinar, Janoš, et al. Osnove anestezije malih živali. Ljubljana: Veterinarska fakulteta, 1997, str. 73-86. 

 

Strokovna monografija


Več na: COBISS
 

Novice

Konji
26. januar 2024
Izobraževanje, Strokovno

Program usposabljanja imetnikov plemenjakov za registracijo pripustnih postaj

Nataša Tozon, Valentina Kubale Dvojmoč, Gregor Majdič
29. november 2023
Raziskovanje, Strokovno

Priznanje UL za najodličnejše raziskovalne dosežke tudi raziskovalcem z Veterinarske fakultete

Eno zdravje - logotip
15. november 2023
Dogodek, Strokovno

Eno zdravje 2023