Asist. dr. Maja Zakošek Pipan

dr. vet. med.

Pedagoška dejavnost

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani - Dodiplomski študij

 • Reprodukcija domačih živali s porodništvom
 • Praktikum iz reprodukcije domačih živali
   

 

Življenjepis

Maja Zakošek Pipan je diplomirala leta 2005 na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani in tako pridobila naziv doktorica veterinarske medicine. Izobraževanje je nato nadaljevala z multidisciplinarnim podiplomskim študijem biomedicine na Univerzi v Ljubljani in se pod mentorstvom prof. dr. Petre Zrimšek in somentorjem Jankom Mrkunom poglobljeno raziskovalno ukvarjala s proučevanjem in izboljševanjem kakovosti tekoče hranjenega merjaščevega semena. Obenem je delala kot veterinarka na Kliniki za reprodukcijo Veterinarske fakultete. Med leti 2009 in 2010 je na Univerzi v Filadelfiji opravila 18 mesečno klinično usposabljanje na oddelku za genetiko, neonatologijo in reprodukcijo malih živali. Doktorica znanosti je postala leta 2015 in se nato vpisala na alternativno klinično specializacijo iz reprodukcije in jo zaključila leta 2019 pod mentorstvom Margret L. Casal na Univerzi v Filadelfiji. V tem obdobju je svoje klinično usposabljanje opravljala na Alfortski veterinarski fakulteti v Parizu in na Univerzi v Filadelfiji. Maja Zakošek Pipan je trenutno asistentka na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot gostja je dvakrat predavala tudi na Alfortski veterinarski šoli v Parizu. 

Je tudi članica združenja Theriogenology (American Society of Theriogenology) in članica Evropskega združenja za urgenco in intenzivo malih živali. Leta 2015 je bila podpredsednica lokalnega organizacijskega odbora pri organizaciji Evropskega kongresa za intenzivo in urgenco malih živali, je tudi recenzentka v mednarodnih znanstvenih in strokovnih revijah ter avtorica več znanstvenih in strokovnih člankov – pri tem pa jo najbolj zanima neonatologija in reprodukcija psov in mačk. 
 

Izbrana bibliografija

 1. PREMROV BAJUK, Blanka, ZRIMŠEK, Petra, ZAKOŠEK, Maja, TILOCCA, Bruno, SOGGIU, Alessio, BONIZZI, Luigi, RONCADA, P. Proteomic analysis of fresh and liquid-stored boar spermatozoa. Animals, ISSN 2076-2615, Apr. 2020, vol. 10, iss. 4, str. 1-10, ilustr. https://www.mdpi.com/2076-2615/10/4/553/htm, doi: 10.3390/ani10040553.
 2. ZAKOŠEK, Maja, CASAL, Margret L., ŠTERBENC, Nataša, VIRANT-KLUN, Irma, MRKUN, Janko. Vitrification using soy lecithin and sucrose : a new way to store the sperm for the preservation of canine reproductive function. Animals, ISSN 2076-2615, Apr. 2020, vol. 10, iss. 4, str. 1-15, ilustr. https://www.mdpi.com/2076-2615/10/4/653/htm, doi: 10.3390/ani10040653.
 3. ZAKOŠEK, Maja, KAJDIČ, Leonida, KALIN, Anja, PLAVEC, Tanja, ZDOVC, Irena. Do newborn puppies have their own microbiota at birth? : influence of type of birth on newborn puppy microbiota. Theriogenology, ISSN 0093-691X. [Print ed.], 2020, vol. 152, str. 18-28. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0093691X2030234X, doi: 10.1016/j.theriogenology.2020.04.014.
 4. ZAKOŠEK, Maja, ŠVARA, Tanja, ZDOVC, Irena, PAPIĆ, Bojan, AVBERŠEK, Jana, KUŠAR, Darja, MRKUN, Janko. Staphylococcus pseudintermedius septicemia in puppies after elective cesarean section : confirmed transmission via dam´s milk. BMC veterinary research, ISSN 1746-6148, 2019, vol. 15, art. no. 41, str. 1-8, ilustr. https://bmcvetres.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12917-019-1795-y, doi: 10.1186/s12917-019-1795-y.
 5. CASAL, M., ENGILES, Julie B., ZAKOŠEK, Maja, BERKOWITZ, Asaf, PORAT-MOSENCO, Yael, MAI, Wilfried, WURZBURG, Kirsten, XU, Mei-Qi, ALLEN, Robyn, ODONNELL, Patricia A., HENTHORN, Paula, THOMPSON, Keith, SHORE, Eileen M. Identification of the identical human mutation in ACVR1 in 2 cats with fibrodysplasia ossificans progressiva. Veterinary pathology, ISSN 0300-9858, 2019, vol. 56, no. 4, str. 614-618, ilustr. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0300985819835585, doi: 10.1177/0300985819835585.
 6. ZAKOŠEK, Maja, MRKUN, Janko, JAKOVAC-STRAJN, Breda, PAVŠIČ VRTAČ, Katarina, KOS, Janko, PIŠLAR, Anja, ZRIMŠEK, Petra. The influence of macro- and microelements in seminal plasma on diluted boar sperm quality. Acta veterinaria Scandinavica, ISSN 1751-0147, 2017, art. 11, vol. 59, str. 1-9. http://actavetscand.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13028-017-0279-y, doi: 10.1186/s13028-017-0279-y.
 7. ZAKOŠEK, Maja, MRKUN, Janko, NEMEC SVETE, Alenka, ZRIMŠEK, Petra. Improvement of liquid stored boar semen quality by removing low molecular weight proteins and supplementation with [alpha]-tocopherol. Animal reproduction science, ISSN 0378-4320. [Print ed.], 2017, vol. 18, no. November, str. 52-61. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378432017303238, doi: 10.1016/j.anireprosci.2017.09.004.
 8. ZAKOŠEK, Maja, MRKUN, Janko, KOSEC, Marjan, NEMEC SVETE, Alenka, ZRIMŠEK, Petra. Superoxide dismutase: a predicting factor for boar semen characteristics for short-term preservation. BioMed research international, ISSN 2314-6141, 2014, vol. 2014, str. 1-7. http://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/105280/, doi: 10.1155/2014/105280.
 9. ZAKOŠEK, Maja, MRKUN, Janko, KOSEC, Marjan, NEMEC SVETE, Alenka, ZRIMŠEK, Petra. The effect of dialysis on the lipid peroxidation and antioxidant status of boar seminal plasma during liquid preservation. Veterinarski arhiv : časopis Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ISSN 0372-5480, 2014, vol. 84, no. 2, str. 129-141. http://www.vef.unizg.hr/vetarhiv/papers/2014-84-2-3.pdf.