Mikrobiološke preiskave živil

Mikrobiološke preiskave živil, ki jih izvajamo na NVI Kranj.