Smernice za mikrobiološko varnost živil, ki so namenjena končnemu potrošniku

Nacionalni veterinarski inštitut je skupaj z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano pripravil posodobljene Smernice za mikrobiološko varnost živil, ki so namenjena končnemu potrošniku.