Program Centra za podiplomski študij in permanentno izobraževanje VF za leto 2017


 • 1.       Metabolični profil govedu – pomoč pri vodenju črednega zdravja
  · Termin: četrtek, 19. januar 2017, pričetek ob 14.15 h
  · Trajanje: 5 šolskih ur in preskus znanja
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Klinika za reprodukcijo in velike živali
  · Kotizacija: 80,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji
  · Predavatelji: prof. dr. Martina Klinkon, doc. dr. Jože Starič, doc. dr. Jožica Ježek, mag. Marija Nemec
  · Kontaktna oseba: doc. dr. Jože Starič (joze.staric@vf.uni-lj.si)
     
  2.       Diagnostični postopki v veterinarski dermatologiji in njihova uporabna vrednost
  · Termin: Odpade  sobota, 18. februar 2017
  · Trajanje: 6 šolskih ur
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Klinika za male živali
  · Kotizacija: 100,00 € z DDV (15 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji
  · Predavatelji: prof. dr. Tina Kotnik
  · Kontaktna oseba: prof. dr. Tina Kotnik (tina.kotnik@vf.uni-lj.si) , permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
     
  3.   Veterinarska anesteziologija 3
  · Termin: sreda, 17. maj 2017, pričetek ob 15.15
  · Trajanje: 6 šolskih ur
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Klinika za male živali
  · Kotizacija: 100,00 € z DDV (najmanj 15 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji
  · Predavatelji: doc. dr. Alenka Seliškar, dr. Barbara Lukanc
  · Kontaktna oseba: doc. dr. Alenka Seliškar (alenka.seliskar@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     3 Prijavnica-Veterinarska-anesteziologija-3-2017
     
  4.  Spolni ciklus pri psicah
  · Termin: PRESTAVLJENO NA sreda, 5. april 2017, petek, 17. marec 2017, pričetek ob 15.00
  · Trajanje: 4 šolske ure
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Klinika za reprodukcijo in velike živali
  · Kotizacija: 80,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji
  · Predavatelji: prof. dr. Janko Mrkun, dr. Igor Klobučar, dr. Nataša Šterbenc, dr. Maja Zakošek Pipan
  · Kontaktna oseba: dr. Maja Zakošek Pipan (maja.zakosekpipan@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     4_Prijavnica 2017 Spolni ciklus pri psicah
     
  5.   Brejost
  · Termin: PRESTAVLJENO – sreda, 6. september 2017 petek, 15. september 2017, pričetek ob 15.00
  · Trajanje: 4 šolske ure
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Klinika za reprodukcijo in velike živali
  · Kotizacija: 80,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji
  · Predavatelji: dr. Igor Klobučar, dr. Nataša Šterbenc, dr. Maja Zakošek Pipan
  · Kontaktna oseba: dr. Maja Zakošek Pipan (maja.zakosekpipan@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
      5_Prijavnica 2017 Brejost
  6.   Porod se je pričel: kaj sedaj?
  · Termin: SPREMEMBA datuma: sreda, 18. oktober 2017, pričetek ob 15.00
  · Trajanje: 5 šolskih ur
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Klinika za reprodukcijo in velike živali
  · Kotizacija: 80,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji
  · Predavatelji: dr. Igor Klobučar, dr. Nataša Šterbenc, dr. Maja Zakošek Pipan, doc. dr. Tanja Plavec, dr. Barbara Lukanc, Marko Pipan, dipl. ACVECC
  · Kontaktna oseba: dr. Maja Zakošek Pipan (maja.zakosekpipan@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     6_Prijavnica 2017 Porod se je pričel kaj sedaj
     
  7.   DS za patologijo – Patologija organskih sistemov – izbrana poglavja patologije prebavil
  · Termin: na sestankih DS za patologijo (datum bo določen v dogovoru s člani DS)
  · Trajanje: 4 ure
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Delovna skupina za patologijo pri Strokovnem svetu NVI
  · Kotizacija: ni – interni značaj izobraževanja (za zunanje 40,00 € z DDV)
  · Ciljna skupina: člani DS za patologijo
  · Predavatelji: prof. dr. Polona Juntes
  · Kontaktna oseba: prof. dr. Polona Juntes (polona.juntes@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
     
  8.   DS za patologijo – Aktualna patologija v Sloveniji
  · Termin: na sestankih DS za patologijo (datum bo določen v dogovoru s člani DS)
  · Trajanje: 6 ur
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Delovna skupina za patologijo pri Strokovnem svetu NVI
  · Kotizacija: ni – interni značaj izobraževanja (za zunanje 50,00 € z DDV)
  · Ciljna skupina: člani DS za patologijo
  · Predavatelji: Odvisno od aktualne tematike – se določijo naknadno
  · Kontaktna oseba: prof. dr. Polona Juntes (polona.juntes@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
     
  9.   DS za reprodukcijo SSNVI – Novosti iz področja reprodukcije živali
  · Termin: na sestankih DS za reprodukcijo SSNVI
  · Trajanje: vsako predavanje 3 ure in preskus znanja
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Delovna skupina
  · Kotizacija: ni – interni značaj izobraževanja (za zunanje 40,00 € z DDV)
  · Ciljna skupina: DS za reprodukcijo SSNVI
  · Predavatelji: sodelavci DS za reprodukcijo SSNVI
  · Kontaktna oseba: mag. Dominika Štabuc Starčevič (Dominika.stabucstarcevic@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  10.   Raziskovalna metodologija za področje veterinarstva
  · Termin: predvidoma jeseni 2017, v štirih delih
  · Trajanje: celotno predavanje 4 ure
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Knjižnica VF
  · Kotizacija: ni – interni značaj izobraževanja (za zunanje 80,00 € z DDV)
  · Ciljna skupina: specializanti, podiplomski študentje, vsi, ki se želijo seznaniti z informacijskimi viri s področja veterinarske medicine in jih tudi poiskati ter uporabiti
  · Predavatelji: prof. dr. Jelka Zabavnik Piano
  · Kontaktna oseba: prof. dr. Jelka Zabavnik Piano (jelka.zabavnik@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
     
  11.   Znanstvena informatika v veterinarski medicini – praktikum
  · Termin: predvidoma jeseni 2017, v treh delih
  · Trajanje: celotno predavanje 3 ure
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, računalniška učilnica
  · Organizator: Knjižnica VF
  · Kotizacija: ni – interni značaj izobraževanja (za zunanje 80,00 € z DDV)
  · Ciljna skupina: specializanti, podiplomski študentje, vsi, ki se želijo seznaniti z informacijskimi viri s področja veterinarske medicine in jih tudi poiskati ter uporabiti
  · Predavatelji: mag. Gita Grecs Smole, Stanka Ujc
  · Kontaktna oseba: mag. Gita Grecs Smole (gita.smole@vf.uni-lj.si); Stanka Ujc (stanka.ujc@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
     
  12.   Vzdrževanje in izboljševanje sistema vodenja (kakovosti) na VF
  · Termin: predvidoma marec 2017
  · Trajanje: 7 – 8 šolskih ur
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Enota za zagotavljanje kakovosti VF
  · Kotizacija: ni – interni značaj izobraževanja
  · Ciljna skupina: Osebje, ki je na enotah odgovorno za uporabo, vzdrževanje in obvladovanje opreme, vodje enot in laboratorijev, kakovostniki, notranji presojevalci
  · Predavatelji: dr. Tina Pirš, mag. Jana Ačko in tematsko vabljeni predavatelji
  · Kontaktna oseba: dr. Tina Pirš (Tina.Pirs@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  13.   Strokovno srečanje laboratorijev za analitiko mleka in mlečnih izdelkov
  · Termin: javljeno naknadno
  · Trajanje: 5 šolskih ur
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta
  · Kotizacija: javljeno naknadno
  · Ciljna skupina: veterinarji, NRL laboratoriji
  · Predavatelji: dr. Majda Biasizzo, dr. Lena Hodošček
  · Kontaktna oseba: dr. Majda Biasizzo (majda.biasizzo@vf.uni-lj.si); (permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si)
     
  14. Tečaj za usposabljanje za delo s poskusnimi živalmi
  · Termin: od 20.11.2017 do 1.12.2017 
  · Trajanje: 30 ur za oskrbovalce živali, 40 ur za izvajalce poskusov, 60 ur za vodje poskusov
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta
  · Kotizacija: glej v priponki Vabilo VF_tečaj_2017
  · Ciljna skupina: oskrbovalci živali v poskusu, izvajalci poskusov na živalih, vodje poskusov na živalih
  · Predavatelji: predavatelji veterinarske fakultete, zunanji sodelavci (UVHVVR, MF,…)
  · Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Jelka Zabavnik Piano (Jelka.ZabavnikPiano@vf.uni-lj.si)
     Prijavnica VF 2017  Vabilo VF_tečaj_2017
  15.   DS za zdravstveno varstvo čebel
  · Termin: na sestankih DS za zdravstveno varstvo čebel (2017) – tematsko vabljeni predavatelji
  · Trajanje: vsako predavanje 2 do 3 šolske ure
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: DS za zdravstveno varstvo čebel VF
  · Kotizacija: ni – interni značaj izobraževanja
  · Ciljna skupina: Veterinarji VF, uradni veterinarji OU
  · Predavatelji: dr. Metka Pislak Ocepek
  · Kontaktna oseba:  dr. Metka Pislak Ocepek (metka.pislakocepek@vf.uni-lj.si)
     
  16.   Seminar za izvajalce DDD dejavnosti (osnovni)
  · Termin: petek in sobota, 22. in 23. september 2017
  · Trajanje: 2 dni (v skladu s pravilnikom)
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
  · Kotizacija: 200,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji, veterinarski tehniki
  · Predavatelji: prof. dr. Martin Dobeic, dr. Štefan Pintarič, dr. Marko Vudrag
  · Kontaktna oseba: prof. dr. Martin Dobeic (martin.dobeic@vf.uni-lj.si); dr. Štefan Pintarič (stefan.pintaric@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
     
  17.   Nadaljevalni tečaj za izvajalce DDD dejavnosti v veterinarstvu (obnovitveni)
  · Termin: petek in sobota, 22. in 23. september 2017
  · Trajanje: 2 dni (v skladu s pravilnikom)
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
  · Kotizacija: 200,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji, veterinarski tehniki
  · Predavatelji: prof. dr. Martin Dobeic, dr. Štefan Pintarič
  · Kontaktna oseba: prof. dr. Martin Dobeic (martin.dobeic@vf.uni-lj.si); dr. Štefan Pintarič (stefan.pintaric@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  18.   Novosti v prehrani psov in mačk (delavnica)
  · Termin: prstavljeno na september/oktober 2018
  · Trajanje: 6 šolskih ur
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
  · Kotizacija: 110,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji
  · Predavatelji: dr. Marjana Grandič, prof. dr. Breda Jakovac Strajn
  · Kontaktna oseba: dr. Marjana Grandič (marjana.grandic@vf.uni-lj.si)
     
  19.   Delavnica: Animal Welfare and Ethics
  · Termin: petek, 20. januar 2017
  · Trajanje: 8 šolskih ur
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
  · Kotizacija: ni kotizacije
  · Ciljna skupina: veterinarji
  · Predavatelji: prof. dr. Herwig Grimm, prof. dr. Vlatko Ilieski
  · Kontaktna oseba: prof. dr. Alenka Dovč, dr. Urška Kos, prof. dr. Martin Dobeic
     
     
  20.   Asistirana reprodukcija drobnice; manipulacija spolnega ciklusa, klasično ter endoskopsko osemenjevanje 
  · Termin: dvodnevni tečaj, PREDVIDOMA V 2018 (končni datum sporočen naknadno – glede na čas sinhronizacije koz in ovc)
  · Trajanje: 10 šolskih ur in 30 minut
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta Ljubljana
  · Organizator: Klinika za reprodukcijo
  · Kotizacija: 150,00 € (15 – 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji
  · Predavatelji: prof. dr. Marjan Kosec, Izr. prof. Janko Mrkun, Mateja Bogataj, doc. dr. Primož Klinc,  dipl. ECAR
  · Kontaktna oseba: primoz.klinc@vf.uni-lj.si permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  21.   Odvzem, kratkoročno in dolgoročno konzerviranje pasjega in mačjega semena, vzpostavitev genske banke in mednarodni transport semena 
  · Termin: dvodnevni tečaj, PREDVIDOMA V 2018
  · Trajanje: 10 šolskih ur in 30 minut
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta Ljubljana
  · Organizator: Klinika za reprodukcijo
  · Kotizacija: 300,00 € (8 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji
  · Predavatelji: Mateja Bogataj, doc. dr. Primož Klinc, dipl. ECAR
  · Kontaktna oseba: primoz.klinc@vf.uni-lj.si permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  22.   Umetno osemenjevanje psic in mačk; spolni ciklus, določanje optimalnega časa, priprava semena, klasično ter endoskopsko trans-cervikalno intra-uterino osemenjevanje
  · Termin: dvodnevni tečaj, sobota, PREDVIDOMA V 2018
  · Trajanje: 5 šolskih ur in 15 minut ter praktični del
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta Ljubljana
  · Organizator: Klinika za reprodukcijo
  · Kotizacija: 300,00 € (8 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji
  · Predavatelji: Mateja Bogataj, doc. dr. Primož Klinc,  dipl. ECAR
  · Kontaktna oseba: primoz.klinc@vf.uni-lj.si, permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  23.   Endoskopska ovariektomija psic
  · Termin: dvodnevni tečaj, PREDVIDOMA V 2018, točni datum sporočen naknadno glede na dogovor z zunanjimi sodelavci (Storz, MM surgical)
  · Trajanje: 7 šolskih ur ter praktični del
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta Ljubljana
  · Organizator: Klinika za reprodukcijo
  · Kotizacija: 150,00 € (8 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji
  · Predavatelji: izr. prof. dr. Janko Mrkun, Mateja Bogataj,doc. dr. Primož Klinc,  dipl. ECAR
  · Kontaktna oseba: primoz.klinc@vf.uni-lj.si, permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si

   

 • 1. Zastrupitve z rastlinami pri domačih živalih
  · Termin: celo leto po dogovoru, predlagan datum 12. februar 2017 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 2 uri
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 35,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: prof. dr. Martina Klinkon
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe http://www.vf.uni-lj.si/si/permanentno-izobrazevanje-2/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  2. Zajedavske bolezni domačih živali
  · Termin: celo leto po dogovoru, predlagan datum 30. januar 2017 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 2 uri
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 35,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: prof. dr. Martina Klinkon
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe http://www.vf.uni-lj.si/si/permanentno-izobrazevanje-2/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  3. Zdravstveno varstvo telet
  · Termin: jesensko zimski čas, po dogovoru, predlagan datum 9. februar 2017 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 2 uri
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 35,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: doc. dr. Jožica Ježek
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe http://www.vf.uni-lj.si/si/permanentno-izobrazevanje-2/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
     
  4. Preprečevanje vnosa bolezni v rejo prežvekovalcev
  · Termin: jesensko zimski čas, po dogovoru, predlagan datum 26. januar 2017 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 2 uri
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 35,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: doc. dr. Jože Starič
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe http://www.vf.uni-lj.si/si/permanentno-izobrazevanje-2/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
     
  5. Nega in bolezni parkljev pri prežvekovalcih
  · Termin: jesensko zimski čas, po dogovoru, predlagan datum 3. februar 2017 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 2 uri
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 35,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: doc. dr. Jože Starič
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe http://www.vf.uni-lj.si/si/permanentno-izobrazevanje-2/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
     
  6. Zdravstveno varstvo drobnice
  · Termin: jesensko zimski čas, po dogovoru, predlagan datum 10. februar 2017 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 2 uri
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 35,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: prof. dr. Martina Klinkon
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe http://www.vf.uni-lj.si/si/permanentno-izobrazevanje-2/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
     
  7. Prašiči
  · Termin: po dogovoru, predlagan datum 6. januar 2017 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 6 ur
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 70,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: doc. dr. Marina Štukelj, dr. Irena Golinar-Oven
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe http://www.vf.uni-lj.si/si/permanentno-izobrazevanje-2/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
     
  8. Uporaba protimikrobnih in protiparazitarnih zdravil pri rejnih in proizvodnih živalih
  · Termin: po dogovoru, predlagan datum 28. februar 2017 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 5 ur in 30 minut
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 20,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: prof. dr. Silvestra Kobal
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe http://www.vf.uni-lj.si/si/permanentno-izobrazevanje-2/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  9. Program izobraževanja za rejce, ki želijo sami osemenjevati lastne živali (govedo ali prašiči)
  · Termin: predvidoma od 6. februarja 2017 (prijave do 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 33 šolskih ur
  · Kraj prireditve: Ljubljana, Novo mesto, Maribor, Ptuj, Celje in Murska Sobota
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Kotizacija: 200,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: rejci govedi in prašičev
  · Predavatelji: dr. Igor Klobučar, mag. Dominika Štabuc-Starčevič, strokovni sodelavci območnih enot KGZS za področje zootehnike
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe http://www.vf.uni-lj.si/si/permanentno-izobrazevanje-2/
  · Kontaktna oseba: mag. Dominika Štabuc-Starčevič (dominika.stabucstarcevic@vf.uni-lj.si )
     
  10. Program izobraževanja za rejce, ki želijo sami osemenjevati lastne živali – obnovitveni tečaj po 10 letih
  · Termin: predvidoma 14. februar 2017 (prijava do 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 10 šolskih ur
  · Kraj prireditve: Ljubljana, Novo mesto, Maribor, Ptuj, Celje in Murska Sobota
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 150,00 € z DDV (najmanj 15 udeležencev)
  · Ciljna skupina: rejci govedi in prašičev
  · Predavatelji: dr. Igor Klobučar, mag. Dominika Štabuc-Starčevič, strokovni sodelavci območnih enot KGZS za področje zootehnike
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe http://www.vf.uni-lj.si/si/permanentno-izobrazevanje-2/
  · Kontaktna oseba: mag. Dominika Štabuc-Starčevič (dominika.stabucstarcevic@vf.uni-lj.si )
     
  11. Program usposabljanja za imetnike plemenjakov za registracijo pripustnih postaj
  · Termin: torek, 7. februar 2017 (prijava do 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 6 šolskih ur
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 130,00 € z DDV (najmanj 15 udeležencev)
  · Ciljna skupina: rejci konj, govedi in prašičev
  · Predavatelji: dr. Igor Klobučar, mag. Dominika Štabuc-Starčevič
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe http://www.vf.uni-lj.si/si/permanentno-izobrazevanje-2/
  · Kontaktna oseba: dr. Igor Klobučar (igor.klobucar@vf.uni-lj.si), mag. Dominika Štabuc-Starčevič (dominika.stabucstarcevic@vf.uni-lj.si)
     
  12. Dezinfekcija in dezinsekcija
  · Termin: po dogovoru, predlagan datum 6. februar 2017 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 4 ure
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 65,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: dr. Štefan Pintarič
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe http://www.vf.uni-lj.si/si/permanentno-izobrazevanje-2/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  13. Pomen molznega stroja za zdravje mlečne žleze in higiensko kakovost mleka
  · Termin: po dogovoru, predlagan datum 13. februar 2017 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 4 ure
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 65,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: dr. Štefan Pintarič
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe http://www.vf.uni-lj.si/si/permanentno-izobrazevanje-2/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
     
  14. Izobraževanje za imetnike čebel
  · Termin: po dogovoru
  · Trajanje: 2 do 3 ure odvisno od sklopa predavanj
  · Kraj prireditve: Ljubljana, Novo mesto, Maribor, Ptuj, Celje in Murska Sobota
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: predvidoma 30,00 € z DDV
  · Ciljna skupina: rejci – čebelarji
  · Predavatelji: skupina za zdravstveno varstvo čebel in drugi predavatelji, ki se ukvarjajo s problematiko zdravja čebeljih družin
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe http://www.vf.uni-lj.si/si/permanentno-izobrazevanje-2/
  · Kontaktna oseba: metka.pislakocepek@vf.uni-lj.si
     
  15.   Tečaj vzorčenja – vzorčenje za potrebe nadzora kakovosti odkupljenega mleka
  · Termin: sobota, 14. oktober 2017
  · Trajanje: 6 ur
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, NVI Kranj ali FORBIZ, Struževo 88, Kranj
  · Organizator: Veterinarska fakulteta
  · Kotizacija: 50,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: vzorčevalci mleka
  · Predavatelji: mag. Saša Rupnik, prof. dr. Andrej Kirbiš, dr. Majda Biasizzo, dr. Lena Hodošček, Marija Ovsenek
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe http://www.vf.uni-lj.si/si/permanentno-izobrazevanje-2/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     15_Prijavnica 2017
     
  16.   Program izobraževanja za skrbnike piščancev za prirejo mesa
  · Termin: torek, 26. september 2017 ob 10.00 uri
  · Trajanje: 7 ur 30 minut
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta,UVHVVR, Perutnina Ptuj d.d., Pivka Perutninarstvo d.d., VET-AM Jata
  · Kotizacija: 50,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: skrbniki piščancev
  · Predavatelji: prof. dr. Alenka Dovč, dr. Renata Lindtner Knific, Jasna Perc, mag. Milena Valant, mag. Rahela Juršič Cizerl, Neva Šemrov, prof. dr. Martin Dobeic, dr. Štefan Pintarič, dr. Urška Kos, doc. dr. Uroš Krapež, dr. Brigita Slavec, prof. dr. Olga Zorman Rojs
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe http://www.vf.uni-lj.si/si/permanentno-izobrazevanje-2/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  17.   Program izobraževanja za zootrgovine (z izpiti za oskrbnike hišnih živali)
  · Termin: sobota, 18. november 2017
  · Trajanje: 6 ur
  · Kraj prireditve: Trgovinska zbornica Slovenije Ljubljana
  · Organizator: Trgovinska zbornica Slovenije, Sekcija ZOO trgovin
  · Kotizacija: 90,00 € oziroma 130,00 € z DDV za nečlane
  · Ciljna skupina: oskrbniki hišnih živali
  · Predavatelji: prof. dr. Alenka Dovč, doc. dr. Jožko Račnik, dr. Marko Zadravec, prof. dr. Martin Dobeic, mag. Urška Mavri, mag. Gregor Jereb
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe http://www.tzslo.si/?t=aktualno&id=1532; http://www.vf.uni-lj.si/si/permanentno-izobrazevanje-2/
  · Kontaktna oseba: alenka.dovc@vf.uni-lj.si; karmen@tzslo.si; permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  18.   Program izobraževanja za KGZS
  · Termin:  junij 2017
  · Trajanje: 6 ur
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta
  · Kotizacija: 80,00 € € z DDV z (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: zaposleni na KGZS
  · Predavatelji: predavatelji Veterinarske fakultete
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe http://www.vf.uni-lj.si/si/permanentno-izobrazevanje-2/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si