Vpis študentov 2018-2019


OBVESTILO REFERATA ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

referat bo med počitnicami zaprt od 30. 7.  do vključno 3. 8. 2018

VPIS ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

Za napredovanje v višji letnik so v veljavi pogoji, ki so določeni v 124. in 125. členu Statuta Univerze v Ljubljani (Ur.l. 4/2017), ki je dosegljiv na univerzitetnih spletnih straneh  https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013070915432663/

Novi Statut UL posebej ureja tudi postopek uveljavljanja pravic študentov (od 97. – 112. člen).

Za izjemni vpis je v drugem odstavku 125. člena Statuta UL   določen pogoj, da je študent poleg izkazanih upravičenih razlogov, ki so neposredno vplivali na izpolnjevanje študijskih obveznosti, dosegel minimalni obseg 40 kreditnih  točk, kar bo upoštevala tudi VF v svojih pravilih in ob reševanju vloženih zahtev za študijsko leto 2018/2019.

Pravila o študijskem redu na VF, verzija 4 – veljajo in se uporabljajo delih, v katerih niso v  nasprotju s Statutom Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS št. 4/20179) in Študijskim redom na UL, v delih v katerih niso usklajena, se neposredno uporablja veljavna zakonodaja!

Navodila za uveljavljanje pravic iz študija – veljajo in se uporabljajo v delih, v katerih niso v nasprotju s Statutom Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS št. 4/2017), v delih v katerih niso usklajena, se neposredno uporablja veljavna zakonodaja!

 • redni vpis novincev od 27. julija do 10. avgusta 2018,
 • vpis v višje letnike od 1. septembra 2018 do zaključka izpitnega obdobja, vključno 14. 9. 2018 (velja tudi za oddajo vpisne dokumentacije na pošto),
 • vpis po pozitivno rešeni prošnji po sklepu organa 1. stopnje, predvidoma 19. 9. in 20. 9. 2017 (velja tudi za oddajo na pošto).

Vpisne liste bomo odprli za študente z izpolnjenimi pogoji dne 31. avgusta 2018 po 13. uri oz. takrat, ko bo imel študent vse ocene zaključene (po izpitu preverite vpis ocene v vašem indeksu) oz. opravljeno zadostno število KT za vpis.

Prosimo študente, ki bodo imeli že na začetku septembra odprt vpisni list (predvsem za dodatno leto, da s čimprejšnjo oddajo vpisne dokumentacije razbremenite vpis v drugi polovici septembra, ko se bodo vpisovali še študenti  na podlagi prošnje za vpis.

V mesecu septembru bodo uradne ure referata vsak dan, vendar izključno od 9.00 do 11.00 ure. Študente, ki se želijo osebno vpisati prosimo, da upoštevajo navedeni datum in ure vpisa.

Študent, ki bo želel ponavljati letnik in izpolnjuje pogoje za ponavljanje (39. člen objavljenih fakultetnih Pravil o študijskem redu; še ni menjal programa ali izkoristil pravice do ponavljanja), mora to osebno ali z e-pošto sporočiti v referat, da mu odpremo vpisni list za ponavljanje. Če nima opravljenih pogojev za ponavljanje iz 39. člena pravil ima pa za to utemeljene razloge, lahko odda v VIS prošnjo za podaljšanje statusa, v kateri mora te razloge dokumentirati z originalnimi potrdili..

 Za vpis oddajte oz. pošljite po pošti:

– vpisni list iz sistema študijske informatike (VIS), izpolnjen v skladu z navodili v VIS, Vpisni list mora biti natisnjen v pokončnem A4 formatu (obojestransko) in podpisan.

– pri vpisu izbirnih predmetov v 6. letniku upoštevajte sklep senata VF, da lahko vpišete največ 3 klinične predmete KMŽ. Študentu, ki navodila o omejitvi ne bo upošteval, referat vpisnega list ne bo potrdil, zato bo moral izpolniti novega.

–  za vpis v višje letnike obvezno navedite, če želite potrdilo o opravljenih izpitih (navedite, če želite potrdilo šele z dne 1.10., za tiste, ki boste kandidirali za Zoisovo štipendijo), Položnico z obračunanimi stroški za potrdilo boste prejeli po e-pošti.

študentsko izkaznico oz. dokazilo o preklicu, če ste jo izgubili,

– dokazilo knjižnice VF, da ste vrnili vse knjige,

 • ( novinci morajo predložiti še dokazilo o plačilu vpisnih stroškov).

–  po želji lahko oddate tudi izpolnjeno vlogo za Urbano oz. primestni potniški promet (obrazci so objavljeni na spletni strani ponudnikov storitev),

– nezgodno zavarovanje je prostovoljno in si ga uredi študent sam.

Navodilo za izpolnjevanje vpisnega lista:

Fotografija ni obvezna, če jo želite dodati (uporabila se bo tudi za študentsko izkaznico), natančno upoštevajte navodila, ki bodo objavljena na fakultetni spletni strani, saj sicer vpisnega lista ne bo možno potrditi.

 • v meniju na levi strani izberite Vpisni list /vpis.
 • po vnosu vseh zahtevanih podatkov v vpisni list, potrdite vnos z gumbom POTRDI.
 • vnešeni podatki se vam izpišejo na zaslonu za ponovni pregled. Če so podatki točni, še enkat izberite gumb POTRDI.
 • v meniju izberite Vpisni list/tiskanje. Pripravite tiskalnik (preverite ali imate na tiskalniku nastavljeno, da se bo vpisni list natisnil pokončno ter obojestransko ter izberite gumb NATISNI.
 • Natisnjeni vpisni list na pokončnem A4 formatu preglejte in podpišite.

Položnico za plačilo vpisnih stroškov za letnik vam bomo poslali z e-pošto, ki jo imate v VIS (preverite pravilnost naslova) takoj po odprtju vašega vpisnega lista. Tabela vpisnih stroškov po letnikih je objavljena na fakultetni spletni strani. Dokazila o plačilu pri vpisu ni potrebno priložiti.

Vpisani student 1. letnika prejme potrdila o vpisu po pošti, po zaključenem vpisu novincev, najkasneje do 15. 8. 2018, ostali vpisani študentje pa predvidoma tri delovne dni po oddaji kompletne dokumentacije:

 • potrdilo o vpisu (6 izvodov),
 • študentsko izkaznico z novo nalepko. 
 • potrdilo o opravljenih izpitih – le če je zanj zaprosil pri oddaji vpisne dokumentacije,
 • potrjen obrazec za mestni oz. primestni potniški promet – če je bil predhodno izpolnjen in priložen dokumentaciji za vpis,

Študenti, ki vpisujejo 2. letnik, 6. letnik  in dodatno leto, morajo imeti opravljen sistematski zdravniški pregled, kar bomo preverjali ob vpisu v referatu po seznamu Zdravstvenega doma. Kdor pregleda nima opravljenega, pokliče Zdravstveni dom za študente 01 200 74 22.

Za vpis v 2. letnik mora imeti student opravljen splošni preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu.

Študentje se morajo v 1. in 2. letniku zaščititi s cepljenjem proti klopnemu meningitisu in steklini (imajo vpisano v kartončku za cepljenje). Cepljenje je od študijskega leta 2016/2017 dalje obvezno, vpis v višji letnik brez dokazila ni mogoč. Opravljeno cepljenje bo referat vpisal v VIS po prejetem seznamu Zdravstvenega doma.

Pri oddaji prošnje za vpis brez pogojev, upoštevajte Navodila študentom za uveljavljanje pravic iz študija, ki so objavljena na fakultetni spletni strani.

Izpolnite prošnjo v VIS, natis prošnje pa z dokumentiranimi razlogi (originalna potrdila) oddate v referat osebno ali pošljete po pošti (žig pošte najkasneje 11. 9. 2018).

V VIS spremljajte rešitev prošnje. Modul prošnje bo odprt v VIS predvidoma od 30. avgusta 2018 do najkasneje 11.  9.  2018, po tem datumu prošnje ne bo možno oddati.

Študent lahko oddano prošnjo tudi umakne in o tem obvezno obvesti referat osebno ali po e-pošti.

Dekan oz. od njega pooblaščena prodekanja bo reševala prošnje študentov za vpis takoj po zaključenem jesenskem izpitnem obdobju.

Če natisa prošnje iz VIS-a ne boste skupaj z dokazili poslali po pošti, se vaša prošnja ne bo obravnavala.

Nepopolne oz. nedopolnjene prošnje bodo zavržene.

OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST univerzitetnega Centra za obštudijsko dejavnost, kjer lahko vpišete predmete iz kreditno ovrednotenih športnih predmetov (prej CUŠ),

prijave za naslednje študijsko leto bo univerza odprla predvidoma 8. 10. 2018.

Študentje 1. – 4. letnika lahko izberejo šport CUŠ, število ni omejeno, ne pozabite se v začetku oktobra prijaviti na univerzitetni spletni strani Obštudijske dejavnosti!

Slovenščino bo tudi letos možno izbrati  kot zunanji izbirni predmet za tuje študente. For international students: https://www.uni-lj.si/study/year-plus/

Zunanji študenti UL bodo lahko predvidoma zaprosili za vpis izbirnih predmetov, ki smo jih ponudili študentom UL in so objavljeni na univerzitetni spletni straini.

Planirana časovnica je naslednja:

  1. do 14. 9. 2018 ob 12.00 uri članice sporočijo seznam študentov pri zunanjih izbirnih predmetih;
  2. do 20. 9. 2018 članica, kjer se predmet izvaja, sporoči, ali bo predmet izvajala in koliko študentov lahko sprejme.

Zunanji študenti morajo oddati prošnjo za vpis izbirnega predmeta najkasneje do 14. 9. 2018. Na prošnji morajo navesti svoje osnovne podatke iz vpisnega lista vključno z e-naslovom in svojo telefonsko številko.

Prošnje bo obravnavala KŠŠZ predvidoma v sredini septembra, zunanji študent bo prejel z e-pošto pisni sklep KŠŠZ.

Urniki bodo objavljeni na spletni strani fakultete.

Anketiranje pedagoškega dela poteka v VIS tekoče med študijskim letom, le splošna anketa bo ponujena predvidoma vnaprej določeni skupini študentov pred vpisom.

Tradicionalna univerzitetna prireditev Pozdrav brucem 2018 bo na Kongresnem trgu v ponedeljek, 1. 10. 2018, sprejem za tuje študente, vpisane v študijske programe UL bo v četrtek, 27. 9. 2018 s pričetkom ob 10. uri.  Več informacij o sprejemu tujih študentov je objavljenih na spletni strani (www.uni-lj.si/study/news/reception).

 

 

Referat za dodiplomski študij, Staša Zupanc, Tatjana Penšek Slivar

Ljubljana, 20. 7. 2018.