Virološki laboratorij


Gerbičeva 60, 1115 Ljubljana

tel.: 01 4779 159

Delovni čas

pon – pet  7:00 – 15:00

Izven delovnega časa lahko vzorce za virološke preiskave oddate v sprejemnici vzorcev.


Seznam in cenik preiskav

 • Virus stekline – dokaz protiteles (FAVN)

  Vrsta virusa: virus stekline

  Tip preiskave: serološka (test FAVN za dokaz protiteles)

  Akreditirana metoda: ne

  Vrsta vzorca: serum

  Navodila za odvzem: epruveta navadne krvi

  Navodila za transport: ≤ 24 ur uri pri sobni temperaturi, ≤ 48 ur pri 4ºC (če je kri že centrifugirana v veterinarski ambulanti, se serum lahko zamrzne ali pa se lahko hrani do 5 dni pri temperaturi 4ºC)

  Količina vzorca: 5-10 ml polne krvi ali najmanj 2 ml seruma

  Predvideno trajanje preiskave: 1 teden

  Cena preiskave (brez DDV): 69,38 €

  Izvajanje preiskave: Virološki laboratorij, tel.: 01 4779 181

  Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Peter Hostnik, dr. vet. med., tel: 01 4779 178, e-pošta peter.hostnik@vf.uni-lj.si

  Namen preiskave:

  Lastnik psa, mačke ali belega dihurja, ki z njim potuje v nekatere države izven EU (npr. BiH, Srbija, Črna gora, Makedonija, Kosovo) ali na Švedsko, Norveško in v Anglijo, potrebuje potrdilo o učinkovitosti cepljenja proti steklini. V testu FAVN določimo količino zaščitnih protiteles, ki mora znašati najmanj 0,5 IU/ml. Po naših izkušnjah živali, ko so cepljene dvakrat ali več, brez težav presegajo zahtevani titer, pogosto pa se srečujemo s prenizkim titrom pri mladih živalih, ki so bile cepljene le enkrat, zato lastnike pozivamo, da si pravočasno zagotovijo ustrezen certifikat za svojega ljubljenčka, ki je pod pogoji rednega cepljenja doživljenjsko veljaven.

  Reference:

  1) Hostnik P, Maurer Wernig J, Toplak I, Rihtarič D, Malovrh T, Vengušt G, Grom J (2011). Laboratorijsko preverjanje uspešnosti cepljenja lisic proti steklini. V: Majdič G (ur.). 4. slovenski veterinarski kongres 2011, Portorož, 18. do 19. november 2011. Program in zbornik referatov. Slovenian Veterinary Research 48, suppl. 13:. 312-5.

 • Virus enzootske goveje levkoze

  Detekcija protiteles (ELISA)

  Vrsta virusa: virus enzootske goveje levkoze

  Tip preiskave: serološka (ELISA za ugotavljanje protiteles)

  Akreditirana metoda: ne

  Vrsta vzorca:kri brez antikoagulanta

  Navodila za odvzem: odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem brez antikoagulanta

  Navodila za transport: ≤4 ure pri sobni temperaturi, ≤24 ur pri 4ºC

  Količina vzorca: 1 ml seruma (3 ml krvi)

  Predvideno trajanje preiskave:1 dan

  Cena preiskave: 9,48 €

  Izvajalec preiskave: Laboratorij za serologijo, tel. 01 4779 170

  Odgovorna oseba: prof. dr. Tadej Malovrh, dr. vet. med., tel. 01 4779 824, e-pošta: tadej.malovrh@vf.uni-lj.si

  Reference:

  1) Malovrh T, Pate M, Ocepek M, Krt B (2005). Comparison of agar gel immunodiffusion test, enzyme-linked immunosorbent assay and PCR in diagnostics of enzootic bovine leukosis. Veterinarski glasnik 59: 363-70.

  Dokaz virusne DNK (PCR)

  Vrsta virusa:virus enzootske goveje levkoze

  Tip preiskave: PCR (detekcija virusne DNA)

  Akreditirana metoda: ne

  Vrsta vzorca: kri

  Navodila za odvzem: v sterilno epruvetko z EDTA ali antikoagulantom ACD (acid citrate dextrose)

  Navodila za transport: do 24 ur pri sobni temperaturi oz. 2°C-8°C

  Količina vzorca: min. 100 ml

  Predvideno trajanje preiskave: 2 dni

  Izvajalec preiskave: Laboratorij za molekularno bakteriologijo, tel.: 01 4779 807

  Odgovorna oseba: viš. znan. sod. dr. Matjaž Ocepek, dr. vet. med., tel. 01 4779 252, e-pošta: matjaz.ocepek@vf.uni-lj.si

   

  Virus bovine virusne diareje

   

  Dokaz protiteles (ELISA)

  Vrsta virusa: virus bovine virusne diareje

  Tip preiskave: serološka (test ELISA za dokaz protiteles)

  Akreditirana metoda: da

  Vrsta vzorca: serum

  Navodila za odvzem: epruveta navadne krvi

  Navodila za transport: ≤ 24 ur uri pri sobni temperaturi, ≤ 48 ur pri 4ºC

  Količina vzorca: 3-5 ml

  Predvideno trajanje preiskave: 1 teden

  Cena preiskave (brez DDV): 14,71 € oz. 4,9 € (cena za reje, ki se odločijo za izkoreninjenje BVD)

  Izvajanje preiskave: Virološki laboratorij, tel.: 01 4779 181

  Odgovorna oseba: viš. znan. sod. dr. Ivan Toplak, dr. vet. med., tel: 01 4779 180, e-pošta ivan.toplak@vf.uni-lj.si

  Namen preiskave: Virus BVD se pojavlja predvsem pri govedu, lahko tudi pri ovcah in kozah. Živali v reji, v kateri se pojavi okužba, po okužbi pridobijo specifična protitelesa, ki v krvi ostanejo prisotna vse življenje. Kolostralna protitelesa so prisotna do starosti 3-5 mesecev.

  Vse nakupljene živali je potrebno pred vnosom v rejo pregledati na prisotnost protiteles proti virusu BVD. V primeru okužene reje je večina živali v starostni skupini od 6-12 mesecev pozitivna na prisotnost protiteles proti virusu BVD.

  Reference:

  1)  Hostnik P, Toplak I. Prisluhnili smo potrebam govedorejcev (2013). Vestnik Veterinarske zbornice Slovenije 2: 11-2.

  2)  Starič J, Lainšček D, Raspor P, Gašperlin B, Ježek J, Toplak I (2010). Bovina virusna diareja (BVD) in opis zdravljenja okužene mlečne reje. Vestnik Veterinarske zbornice Slovenije 3: 9-13.

  3)  Toplak I (2004). Molekularna epidemiologija bovine virusne diareje (BVD) v slovenskih plemenskih rejah govedi. Doktorska disertacija.

  4)  Hostnik P, Toplak I, Barlič-Maganja D, Kosec M, Grom J (2002). Predlog programa kontrole in izkoreninjenja okužb z virusom bovine virusne diareje v osemenjevalnih centrih, v vzrejališčih in rejah bikovskih mater. Veterinarske novice 11: 449-56.

  5)  Toplak I, Barlič-Maganja D, Hostnik P, Grom J (2002). Genetic heterogeneity of bovine viral diarrhoea virus (BVD) strains isolated in Slovenia. Slovenian Veterinary Research 39: 113-23.

  6)  Toplak I, Hostnik P, Barlič-Maganja D, Grom J (2002). Spremljanje prevalence infekcij z virusom bovine virusne diareje (BVD) v rejah bikovskih mater v Sloveniji med leti 1997-2001. Veterinarske novice 10: 397-404.

  7  Toplak I, Barlič-Maganja D, Hostnik P, Grom J (2001). Ugotavljanje perzistentnih izločevalcev virusa bovine virusne diareje (BVD) v serološko pozitivnih rejah bikovskih mater v Sloveniji. Veterinarske novice 3: 97-102.

  8)  Grom J, Barlič-Maganja D. Bovine viral diarrhoea (BVD) infections – control and eradication programme in breeding herds in Slovenia (1999). Veterinary Microbiology 2: 259-64.

  Dokaz virusa (PCR)

   

  Vrsta virusa: virus bovine virusne diareje

  Tip preiskave: PCR

  Akreditirana metoda: da

  Vrsta vzorca: serum </>

  Navodila za odvzem: epruveta navadne krvi

  Navodila za transport: ≤ 24 ur uri pri sobni temperaturi, ≤ 48 ur pri 4ºC

  Količina vzorca: 3-5 ml

  Predvideno trajanje preiskave: 1 teden

  Cena preiskave (brez DDV): 25,88 € (do 5 vzorcev) oz. 20,79 € (nad 5 vzorcev) oz. 9,71 € (cena za reje, ki se odločijo za izkoreninjenje BVD)

  Izvajanje preiskave: Virološki laboratorij, tel.: 01 4779 181

  Odgovorna oseba: viš. znan. sod. dr. Ivan Toplak, dr. vet. med., tel: 01 4779 180, e-pošta ivan.toplak@vf.uni-lj.si

  Namen preiskave: Okužbe z virusom BVD se pojavljajo predvsem pri govedu, lahko tudi pri ovcah in kozah. V rejah so za prenos in ohranjanje virusa ključni t.i. perzistentni izločevalci (PI) virusa BVD. Vse nakupljene živali je potrebno pred vnosom v rejo pregledati na prisotnost virusa BVD. V primeru okužene reje je potrebno za ozdravitev reje izločiti vse PI virusa BVD iz reje.Negativen rezultat laboratorijske preiskave na virus BVD je dokaz, da žival trenutno ni okužena in ni PI virusa BVD.

  Reference:

  1. Hostnik P, Toplak I. Prisluhnili smo potrebam govedorejcev (2013). Vestnik Veterinarske zbornice Slovenije 2: 11-2.

  2. Starič J, Lainšček D, Raspor P, Gašperlin B, Ježek J, Toplak I (2010). Bovina virusna diareja (BVD) in opis zdravljenja okužene mlečne reje. Vestnik Veterinarske zbornice Slovenije 3: 9-13.

  3. Toplak I (2004). Molekularna epidemiologija bovine virusne diareje (BVD) v slovenskih plemenskih rejah govedi. Doktorska disertacija.

  4. Hostnik P, Toplak I, Barlič-Maganja D, Kosec M, Grom J (2002). Predlog programa kontrole in izkoreninjenja okužb z virusom bovine virusne diareje v osemenjevalnih centrih, v vzrejališčih in rejah bikovskih mater. Veterinarske novice 11: 449-56.

  5. Toplak I, Barlič-Maganja D, Hostnik P, Grom J (2002). Genetic heterogeneity of bovine viral diarrhoea virus (BVD) strains isolated in Slovenia. Slovenian Veterinary Research 39: 113-23.

  6. Toplak I, Hostnik P, Barlič-Maganja D, Grom J (2002). Spremljanje prevalence infekcij z virusom bovine virusne diareje (BVD) v rejah bikovskih mater v Sloveniji med leti 1997-2001. Veterinarske novice 10: 397-404.

  7. Toplak I, Barlič-Maganja D, Hostnik P, Grom J (2001). Ugotavljanje perzistentnih izločevalcev virusa bovine virusne diareje (BVD) v serološko pozitivnih rejah bikovskih mater v Sloveniji. Veterinarske novice 3: 97-102.

  8. Grom J, Barlič-Maganja D. Bovine viral diarrhoea (BVD) infections – control and eradication programme in breeding herds in Slovenia (1999). Veterinary Microbiology 2: 259-64.

   

  IBR-IPV – protitelesa (Elisa)

  Obrazec: Izjava o pristopu k programu eradikacije

  Vrsta virusa: virus infekcioznega bovinega rinotraheitisa (IBR) / virus infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa (IPV)

  Tip preiskave: serološka (test ELISA za dokaz protiteles)

  Akreditirana metoda: da

  Vrsta vzorca: serum

  Navodila za odvzem: epruveta navadne krvi

  Navodila za transport: ≤ 24 ur uri pri sobni temperaturi, ≤ 48 ur pri 4ºC (če je kri že centrifugirana v veterinarski ambulanti, se serum lahko zamrzne ali pa se lahko hrani do 5 dni pri temperaturi 4ºC)

  Količina vzorca: 5-10 ml polne krvi ali najmanj 2 ml seruma

  Predvideno trajanje preiskave: 1 teden

  Cena preiskave (brez DDV): 14,42 € oz. 4,9 € (cena za reje, ki se odločijo za izkoreninjenje IBR/IPV)

  Izvajanje preiskave: Virološki laboratorij, tel.: 01 4779 181

  Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Peter Hostnik, dr. vet. med., tel: 01 4779 178, e-pošta peter.hostnik@vf.uni-lj.si

  Namen preiskave:

  V Sloveniji je približno 5% govejih rej okuženih z virusom IBR/IPV. Okužena žival je doživljenjski nosilec virusa, zato je potrebna previdnost zlasti pri vhlevljanju ob nakupu goveda v drugih rejah. Po okužbi pridobi žival specifično zaščito – protitelesa, ki so lahko doživljenjsko prisotna. Prisotnost protiteles in s tem tudi okužbo živali dokazujemo v testu ELISA ali v virus-nevtralizacijskem testu. Virus IBR/IPV povzroča respiratorna obolenja (povišana temperatura, kašelj, …) in abortuse, običajno v drugi tretjini brejosti, ter ostale težave z reprodukcijo. Bolezen je v posamezni reji mogoče izkoreniniti.

  Reference:

  1. Grom J, Hostnik P, Toplak I, Barlič-Maganja D (2006). Molecular detection of BHV-1 in the artificially inoculated semen and in the semen of latenyly infected bull treated with dexamethasone. Veterinary Journal 171: 539-44.
  2. Hostnik P, Toplak I, Malovrh T, Barlič-Maganja D, Mankoč S, Grom J (2006). Možnost izkoreninjanja IBR/IPV infekcije v Sloveniji. Veterinarske novice 32 (suppl. 3): 3-8.
  3. Hostnik P, Grom J, Barlič Maganja D (1998). Načrt izkoreninjanja IBR/IPV infekcije pri govedu. V: 5. Konferenca slovenskih veterinarjev, Rogaška Slatina, 19.-21. november 1998. Zbornik referatov. Ljubljana: Slovenska veterinarska zveza, 1998, str. 128-31.
  4. Hostnik P (1996). Prikaz razširjenosti IBR/IPV infekcij v Sloveniji na podlagi dosedanjih raziskav. V: Čop T (ur.). 34. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem, Gornja Radgona, 24.8. – 1.9.1996. Zbornik predavanj. Gornja Radgona: Pomurski sejem, 1996, str. 17-8.

   

  Virus Schmallenberg – protitelesa (Elisa)

  Vrsta virusa: virus Schmallenberg

  Tip preiskave: serološka (test ELISA za dokaz protiteles)

  Akreditirana metoda: ne

  Vrsta vzorca: serum

  Navodila za odvzem: epruveta navadne krvi

  Navodila za transport: ≤ 24 ur uri pri sobni temperaturi, ≤ 48 ur pri 4ºC

  Količina vzorca: 3-5 ml

  Predvideno trajanje preiskave: 1-2 tedna

  Cena preiskave (brez DDV): 14,14 €

  Izvajanje preiskave: Virološki laboratorij, tel.: 01 4779 181

  Odgovorna oseba: viš. znan. sod. dr. Ivan Toplak, dr. vet. med., tel: 01 4779 180, e-pošta ivan.toplak@vf.uni-lj.si

  Namen preiskave: Okužbe z virusom Schmallenberg se pojavljajo pri domačih prežvekovalcih od leta 2012. V primeru abortusa je dokaz protiteles pri mrtvorojenem zarodku posredni dokaz okužbe z virusom Schmallenberg. V primeru ugotovitve protiteles proti virusu Schmallenberg pri odrasli živali je to dokaz, da se je žival že srečala z virusom Schmallenberg.

  Reference:

  1) Toplak I, Cociancich V, Rihtarič D, Hostnik P, Grom J, Juntes P et al. (2013). First detection of Schmallenberg virus infection in Slovenia. Zbornik posveta Reja drobnice, Dobrna, 77-84.

  2) Toplak I (2012). Schmallenberg virus. 9. strokovno izpopolnjevanje, Veterinarska zbornica Slovenije, Laško, 11. – 12. maj 2012.

   

   

 • Virus klasične prašičje kuge – protitelesa (Elisa)

  Vrsta virusa: virus klasične prašičje kuge

  Tip preiskave: serološka (test ELISA za dokaz protiteles)

  Akreditirana metoda: da

  Vrsta vzorca: serum

  Navodila za odvzem: epruveta navadne krvi

  Navodila za transport: ≤ 24 ur uri pri sobni temperaturi, ≤ 48 ur pri 4ºC

  Količina vzorca: 3-5 ml

  Predvideno trajanje preiskave: 1-2 tedna

  Cena preiskave (brez DDV): 17,00 €

  Izvajanje preiskave: Virološki laboratorij, tel.: 01 4779 181

  Odgovorna oseba: viš. znan. sod. dr. Ivan Toplak, dr. vet. med., tel: 01 4779 180, e-pošta ivan.toplak@vf.uni-lj.si

  Namen preiskave: Slovenija je prosta KPK. Zbolijo domači in divji prašiči. V primeru uvoza prašičev s področja z neznano epizootiološko situacijo se priporoča pregled živali na protitelesa.

  Reference:

  1) Toplak I, Maurer Wernig J, Vengušt G, Hari A, Arič T, Hostnik P, Grom J (2012). Control of classical swine fever (CSF) in Slovenia. V: Petrović T (ur.). International Conference Prevention of Classical Swine fever in the Border Region Croatia – Serbia (STOP – CSF), Novi Sad, June 7-8, 2012. Proceedings. Novi Sad: Scientific Veterinary Institute “Novi Sad”: = Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad”, 2012, str. 60-70.

   

  Bolezen Aujezskega – dokaz protiteles (ELISA)

  Vrsta virusa: virus bolezni Aujeszkega

  Tip preiskave: serološka (test ELISA za dokaz protiteles)

  Akreditirana metoda: da

  Vrsta vzorca: serum

  Navodila za odvzem: epruveta navadne krvi

  Navodila za transport: ≤ 24 ur uri pri sobni temperaturi, ≤ 48 ur pri 4ºC

  Količina vzorca: 3-5 ml

  Predvideno trajanje preiskave: 1-2 tedna

  Cena preiskave (brez DDV): 15,42 €

  Izvajanje preiskave: Virološki laboratorij, tel.: 01 4779 181

  Odgovorna oseba: viš. znan. sod. dr. Ivan Toplak, dr. vet. med., tel: 01 4779 180, e-pošta ivan.toplak@vf.uni-lj.si

  Namen preiskave: Slovenija je prosta bolezni Aujeszkega pri domačih prašičih, pri divjih prašičih pa je bolezen prisotna. Zbolijo lahko domači in divji prašiči. V primeru uvoza prašičev iz območja z neznano epizootiološko situacijo se priporoča pregled živali na protitelesa.

  Reference:

  1) Toplak I, Vengušt G, Žele D, Rihtarič D, Grom J, Hostnik P (2013). A serological survey on Aujeszky’s disease (AD) virus infections in Slovenian wild boars from 2006 to 2012. V: 4th Veterinary Herpesvirus Symposium, Zurich, 2013. Applied Virology 2013, p. 65.

   

 • Herpes virus konj – protitelesa (VNT)

  Vrsta virusa: pherpes virus konj

  Tip preiskave: serološka (test VNT za dokaz protiteles)

  Akreditirana metoda: ne

  Vrsta vzorca: serum

  Navodila za odvzem: epruveta navadne krvi

  Navodila za transport: ≤ 24 ur uri pri sobni temperaturi, ≤ 48 ur pri 4ºC (če je kri že centrifugirana v veterinarski ambulanti, se serum lahko zamrzne ali pa se lahko hrani do 5 dni pri temperaturi 4ºC)

  Količina vzorca: 5-10 ml polne krvi ali najmanj 2 ml seruma

  Predvideno trajanje preiskave: 1 teden

  Cena preiskave (brez DDV): 30,70 €

  Izvajanje preiskave: Virološki laboratorij, tel.: 01 4779 181

  pOdgovorna oseba: izr. prof. dr. Peter Hostnik, dr. vet. med., tel: 01 4779 178, e-pošta peter.hostnik@vf.uni-lj.sip

  Namen preiskave:

  V populaciji konj je herpesvirus (Equine herpesvirus 1) močno razširjen. Škode, ki nastajajo zaradi okužbe, tako pri gospodarskih kot ljubiteljskih kategorijah konj, se kažejo v obliki respiratornih obolenj in abortusov. Okužba najbolj prizadene zlasti breje kobile, ki proti koncu brejosti v veliki meri zvrgavajo ali rojevajo nevitalna žrebeta. Okužbo žrebeta lahko dokažemo z dokazom virusa ali protiteles v kadavru abortiranega plodu.

  Pred boleznijo je živali možno zaščititi s pravočasnim cepljenjem. Z omenjeno preiskavo pa lahko kontroliramo uspešnost cepljenja in ocenimo ustreznost zaščite pred okužbo.

  Reference:

  1)      Hostnik P, Železnik Z (1992). Serološka diagnostika infekcije s konjskim herpesnim virusom 1 (EHV 1). Veterinarske Novice, 192–4.

   

  Virus infekciozne anemije konj
  Dokaz protiteles

  Vrsta virusa: virus infekciozne anemije konj

  Tip preiskave: serološka (ELISA za ugotavljanje protiteles)

  Akreditirana metoda: ne

  Vrsta vzorca: kri brez antikoagulanta

  Navodila za odvzem: odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem brez antikoagulanta

  Navodila za transport: ≤4 ure pri sobni temperaturi, ≤24 ur pri 4ºC

  Količina vzorca: 1 ml seruma (3 ml krvi)

  Predvideno trajanje preiskave:1 dan

  Cena preiskave: 22,87 €

  Izvajalec preiskave: Laboratorij za serologijo, tel.01 4779 170

  Odgovorna oseba: prof. dr. Tadej Malovrh, dr. vet. med., tel. 01 4779 824, e-pošta: tadej.malovrh@vf.uni-lj.si

  Opomba: Preiskavo načeloma opravljamo vsak delovni dan.

  Dokaz protiteles (AGID)

  Vrsta virusa:virus infekciozne anemije konj

  Tip preiskave: serološka (AGID za ugotavljanje protiteles)

  Akreditirana metoda: ne

  Vrsta vzorca: kri brez antikoagulanta

  Navodila za odvzem: odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem brez antikoagulanta

  Navodila za transport: ≤4 ure pri sobni temperaturi, ≤24 ur pri 4ºC

  Količina vzorca: 1 ml seruma (3 ml krvi)

  Predvideno trajanje preiskave: 3 dni

  Cena preiskave: 7,33 €

  Izvajalec preiskave: Laboratorij za serologijo, tel.01 4779 170

  Odgovorna oseba: prof. dr. Tadej Malovrh, dr. vet. med., tel. 01 4779 824, e-pošta: tadej.malovrh@vf.uni-lj.si

  Opomba: Preiskavo načeloma opravljamo dvakrat na teden (ob torkih in petkih).

   

   

 • KOI Herpes virus – dokaz virusa (PCR)

  Vrsta virusa: koi herpes virus

  Tip preiskave: PCR

  Akreditirana metoda: ne

  Vrsta vzorca: organi (škrge, ledvica, vranica)

  Navodila za transport: ≤ 24 ur pri sobni temperaturi

  Predvideno trajanje preiskave:1 teden

  Cena preiskave (brez DDV): 69,25 € (1 vzorec)

  Izvajanje preiskave: Virološki laboratorij, tel.: 01 4779 181

  Odgovorna oseba: asist. dr. Aleksandra Grilc Fajfar, dr. vet. med., tel: 01 4779 846, e-pošta aleksandra.grilcfajfar@vf.uni-lj.si

  Namen preiskave:

  Koi herpes viroza (KHV) je nalezljiva virusna bolezen krapa (Cyprinus carpio), vključno z njegovimi okrasnimi različicami.

  Virus KHV je bil prvič izoliran leta 1998 v Izraelu in ZDA. Ker gre za novejšo bolezen, so bili podatki o povzročitelju, njegovem pojavljanju, diagnostičnih postopkih in preventivnih ukrepih do nedavnega še precej pomanjkljivi. KHV se je prav zaradi pomanjkljivih informacij zelo hitro razširila po Aziji in po Evropi. Danes KHV velja za najnevarnejšo bolezen krapov.

  Bolezen najpogosteje nastopi pri temperaturi vode med 15ºC in 28ºC. Najpogostejši izbruhi pa so pri nenadnih spremembah temperature vode – takrat je najvišja tudi smrtnost. Za bolezen so dovzetne vse starostne skupine krapov, najpogosteje pa zbolijo mlajše ribe. Smrtnost je lahko od 25 do 90%, lahko pa poginejo tudi vsi krapi v ribniku.

  Bolezen se prenaša horizontalno, torej z bolnimi in poginulimi ribami, s kontaminirano vodo, preko mrež, druge opreme in ribiškega pribora. Rezervoar virusa so klinično bolne ribe, virus pa lahko v gostitelju ostane dlje časa prikrit. Bolezen ponavadi izbruhne po stresu: nagla sprememba kakovosti vode, zlasti še temperature, neprimerno rokovanje z ribami, ribiška tekmovanja in podobno.

  Virus infekciozne hematopoetske nekroze postrvi (IHN), Virus virusne hemoragične septikemije (VHS)
     Izolacija virusa na celični kulturi
   
      Dokaz virusa – PCR
  Virus nalezljive nekroze trebušne slinavke (IPN
      Izolacija na celični kulturi
   
      Dokaz virusa (PCR)

   

 • Virusi pri čebelah – dokaz virusa (PCR)

  Vrsta virusa: virusi pri čebelah (ABPV, BQCV, CBPV, DWW, SBV)

  Tip preiskave: PCR (dokaz nukleinske kisline petih čebeljih virusov)

  Akreditirana metoda: ne

  Vrsta vzorca: čebele

  Navodila za odvzem: za vzorec odvzamemo pribl. 50 prizadetih čebel

  Navodila za transport: ≤ 24 ur uri pri sobni temperaturi, ≤ 48 ur pri 4ºC, zamrznjen (več dni)

  Količina vzorca: 50-100 čebel

  Predvideno trajanje preiskave: 2 tedna

  Cena preiskave (brez DDV): 79,12 €

  Izvajanje preiskave: Virološki laboratorij, tel.: 01 4779 181

  Odgovorna oseba: viš. znan. sod. dr. Ivan Toplak, dr. vet. med., tel: 01 4779 180, e-pošta ivan.toplak@vf.uni-lj.si

  Namen preiskave: Okužbe z enim ali večjim številom čebeljih virusov so pogosto ugotovljene v prizadetih čebeljih družinah. Dokaz prisotnosti nukleinske kisline enega ali več čebeljih virusov je neposreden dokaz okužbe.

  Reference:

  1) Jamnikar Ciglenečki U, Toplak I (2012). Development of a real-time RT-PCR assay with TaqMan probe for specific detection of acute bee paralysis virus. Journal of Virological Methods 184: 63-8.

  2) Toplak I, Rihtarič D, Jamnikar Ciglenečki U, Hostnik P, Jenčič V, Barlič Maganja D (2012). Detection of six honeybee viruses in clinically affected colonies of Carniolan gray bee (Apis mellifera carnica). Slovenian Veterinary Research 49: 89-96.

  3) Toplak I, Zabavnik Piano J, Pislak M (2010). Ugotavljanje prisotnosti petih čebeljih virusov v vzorcih obolelih čebeljih družin v letu 2010. Ljubljana: Nacionalni veterinarski inštitut, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani, november, 2010.