Veterinarsko higienska služba


Telefonske številke enot NVI, kjer lahko naročite odvoz živalskih trupel in ostankov od klanja na domu za lastno porabo.

Enota NVI Dežurni telefon
ENOTA LJUBLJANA 01 4779 353
ENOTA KRANJ
ENOTA MARIBOR – PTUJ 02 7493 678
ENOTA CELJE 03 5451 031
ENOTA NOVO MESTO 07 3325 801
ENOTA NOVA GORICA 05 3383 701
ENOTA MURSKA SOBOTA 02 5211 991

 

Delovni čas prevzema ostankov od klanja za lastno porabo na zbirnih mestih NVI in KOTO:

Enota NVI Kraj prevzema Delovni čas
ENOTA LJUBLJANA KOTO, Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana Pon – petek od 9 do 14 ure
ENOTA KRANJ Kranjska cesta 16,4202 Naklo Pon – petek od 7 do 7.30 ure
ENOTA MARIBOR – PTUJ Ormoška cesta 28,2250 Ptuj, tel: 02 7493 687 Pon – petek od 7 do 10 ure
ENOTA CELJE Lahovna 23,3000 Celje, tel.: 03 5451 031 Pon – petek od 7 do 9 ure
ENOTA NOVO MESTO VHS Novo mesto, Mirnopeška cesta 24,8000 Novo mesto, tel.: 07 3325 801 Pon – petek od 7 do 8 ure
ENOTA NOVA GORICA Panovška ulica 3,5000 Nova Gorica, tel.: 05 3383 701 Pon – petek od 7 do 8 ure
ENOTA MURSKA SOBOTA Noršinska ulica 35,9000 Murska Sobota, tel.: 02 5211 991 Pon – petek od 7 do 9 ure

Več informacij o oddaji ostankov od klanja za lastno porabo na kmetijskih gospodarstvih dobite na spletnih naslovih UVHVVR in KOTO d.o.o.

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivalski_stranski_proizvodi/rokovanje_z_zivalskimi_stranskimi_proizvodi_ki_nastanejo_pri_zakolu_za_lastno_domaco_porabo/

http://www.koto.si/Izvajanje-storitev-javne-slu%C5%BEbe