Terenska vaja pri predmetu FARMAKOLOGIJA S TOKSIKOLOGIJO v letu 2017/2018


 

Obisk in ogled Krke, d. d., Novo mesta smo opravili 6. 06. 2018. Terenske vaje se je udeležilo 45 študentov ter oba izvajalca predmeta FARMAKOLOGIJA S TOKSIKOLOGIJO ( prof. dr. Silvestra Kobal, nosilka in doc. dr. Tomaž Snoj, asistent). Z obiskom smo začeli ob 9.00 uri. Sprejeli so nas predstavniki družbe s področja veterine, ki so nam predstavili zelo zanimiv program v katerega so vključili splošno predstavitev družbe, umestitev Programa Veterina v delo družbe, paleto njihovih proizvodov za uporabo v veterinarski medicini in delovni dan doktorja veterinarske medicine v Krki, d. d.

Ob obisku smo si tudi ogledali proizvodnjo trdih farmacevtskih oblik v novem obratu NOTOL 2. Proizvodnjo v obratu smo si ogledali iz panoramskega dvigala ob zvočnem vodenju.

Ob našem obisku gostitelji niso pozabili niti na prijazno pogostitev in podaritev njihovega promocijskega materiala s področja zdravil za uporabo v veterinarski medicini.

Ob tej priložnosti bi se radi gostiteljem, še zlasti kolegom veterinarjem, iskreno zahvalili za izvedbo zelo zanimivega programa, pogostitev, promocijski material in za pripravljenost Krke, d. d. , da sponzorira stroške prevoza študentov in učiteljev na terensko vajo.

Naši gostitelji so tudi ovekovečili ta dogodek s spominskimi fotografijami, za kar se jim tudi iskreno zahvaljujemo.

Pripravila:

Prof. dr. Silvestra Kobal, nosilka predmeta