Tajništvo


Tajništvo je delovna enota Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani (VF) za opravljanje upravno-administrativnih, strokovnih-tehničnih in finančno-računovodskih nalog VF.

Tajništvo članice v skladu z določili Statuta Univerze v Ljubljani izvaja upravno-strokovno tehnične naloge v okviru UL Veterinarske fakultete na naslednjih področjih:

– izobraževalno, raziskovalno in razvojno,

kadrovsko, pravno in splošno,

– gospodarsko (načrtovanje razvoja, upravljanje s premoženjem, finančno-računovodstvo),

– vzdrževanje skupnih podatkovnih baz, organizacija in koordiniranje informacijske dejavnosti

fakultete.

Tajništvo članice opravlja tudi upravno-administrativno in finančno-gospodarske naloge v zvezi z izvajanjem dejavnosti članice iz 16. člena Statuta.

 

NASLOV ENOTE

Gerbičeva 60, LJUBLJANA;

Telefonska številka:   +386 1 4779 100 (hišna centrala)

Faks: +386 1 283 22 43 (vložišče)

E-naslov: glavna.pisarna@vf.uni-lj.si

Cesta v Mestni log 47, LJUBLJANA

Telefonska številka: +386 1 4779 110

Faks: +386 1 283 22 94

E-naslov: FRS@vf.uni-lj.si

 

Sestavljajo ga delovne podenote za posamezna področja dela:

TAJNIŠTVO, DEKANAT

Gerbičeva 60, Ljubljana

Mojca Perušek, tajnik VF

mojca.perusek@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 103

Romana Grom

dekanat@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 102

Leonora Nardoni

leonora.nardoni@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 106

 

KADROVSKA SLUŽBA

Gerbičeva 60, Ljubljana

Marta Pirc Turšič

marta.tursic@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 390

Irma Jesenovec

irma.jesenovec@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 389

 

REFERAT ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Gerbičeva 60, Ljubljana

Tatjana Penšek Slivar

tatjana.pensekslivar@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 105

Staša Zupanc

stasa.zupanc@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 104

 

PISARNA ZA RAZISKOVANJE IN MEDNARODNO SODELOVANJE

Gerbičeva 60, Ljubljana

mag. Petra Gruden

petra.gruden@vf.uni-lj.si tel: +386 1 4779 852

 

CENTER ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ IN PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE

Gerbičeva 60, Ljubljana

mag. Mateja Stvarnik

mateja.stvarnik@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 147

 

PISARNA NVI

Gerbičeva 60, Ljubljana

Damjana Grobelšek

damjana.grobelsek@vf.uni-lj.si tel: +386 1 4779 226

 

GLAVNA PISARNA

Gerbičeva 60, Ljubljana

Liljana Črnjavič

liljana.crnjavic@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 107

Vladan Čosić

gsm.: +386 40 398 300

Jana (Ivanka) Merlak

ivanka.merlak@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 109, tel:+386 1 4779 100

 

EKONOMAT

Gerbičeva 60, Ljubljana

Barbara Dremelj

barbara.dremelj@vf.uni-lj.si  tel: +386 1 4779 188

Stanislav Lampič

stanislav.lampic@vf.uni-lj.si   tel: +386 1 4779 116

Jelka Vuković

jelka.vukovic@vf.uni-lj.si  tel: +386 1 4779 373

Niko Germek

niko.germek@vf.uni-lj.si tel: +386 1 4779 369

Milan Povše

milan.povse@vf.uni-lj.si tel: +386 1 4779 381

 

RAČUNALNIŠKI CENTER

Cesta v Mestni log 47, Ljubljana

Jernej Alif

jernej.alif@vf.uni-lj.si tel: +386 1 4779 258

Aleš Budkovič

ales.budkovic@vf.uni-lj.si tel: +386 1 4779 260

Božo Pirc

bozo.pirc@vf.uni-lj.si tel: +386 1 4779 257

 

FINANČNO-RAČUNOVODSKA SLUŽBA

Cesta v Mestni log 47, Ljubljana

Andreja Križman, predstojnica

andreja.krizman@vf.uni-lj.si  tel: +386 1 4779 110

Jožica Glavan

jozica.glavan@vf.uni-lj.si  tel: +386 1 4779 115

Štefka Grabljevec

stefka.grabljevec@vf.uni-lj.si  tel: +386 1 4779 365

Sonja Pirman

sonja.pirman@vf.uni-lj.si  tel: +386 1 4779 364

Marjeta Polzelnik

marjeta.polzelnik@vf.uni-lj.si tel: +386 1 4779 368

Tea Samsa

tea.samsa@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 368

Aleksandar Paunović

aleksandar.paunovic@vf.uni-lj.si  tel: +386 1 4779 366

Tanja Rekar

tanja.rekar@vf.uni-lj.si tel: +386 1 4779 366