Pravilniki in študijski red VF


Pravilniki

Pravilnik o podeljevanu Presernovih nagrad za raziskovalno delo studentom VF UL, verzija3 – cistopis

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov UL

 

Študijski red VF

Pravila o študijskem redu na VF UL, verzija 4

veljajo in se uporabljajo delih, v katerih niso v  nasprotju s Statutom Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS št. 4/20179) in Študijskim redom na UL, v delih v katerih niso usklajena, se neposredno uporablja veljavna zakonodaja!

Navodila študentom za uveljavljanje pravic iz študija

veljajo in se uporabljajo v delih, v katerih niso v nasprotju s Statutom Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS št. 4/2017), v delih v katerih niso usklajena, se neposredno uporablja veljavna zakonodaja!

Pravila o študijskem redu na VF UL, verzija 3, dne 9.3.2016

Pravilnik o študijskem redu na VF UL, verzija 2

Pravila o študijskem redu na VF UL, verzija 3

 

Terminski plan sej KŠŠZ

Terminski plan sej KŠŠZ v študijskem letu 2017