Strokovno izpopolnjevanje


Perutnina_Cover_Thumba Zdravstveno varstvo in sistemi reje perutnine  predstavitveni zbornik   prijavnica
Bujatrika_Cover_Thumb Bujatrika   predstavitveni zbornik   prijavnica
 PticeSesalciPlazilci_Cover_Thumb Bolezni in zdravstveno varstvo ptic, malih sesalcev in plazilcev  predstavitveni zbornik   prijavnica
 MaleZivali_Cover_Thumb Veterinarska medicina malih živali   predstavitveni zbornik   prijavnica
 VarnaHrana_Cover_Thumb Veterinarsko javno zdravstvo in varna hrana   predstavitveni zbornik   prijavnica

 

Cenik šolnin

 

Izpopolnjevanje s področja

Cena

1

Zdravstveno varstvo in sistemi reje perutnine

3.000,00 €

2

Bujatrika

3.000,00 €

3

Bolezni in zdravstveno varstvo ptic, malih sesalcev in plazilcev

6.000,00 €

4

Veterinarska medicina malih živali

6.000,00 €

5

Veterinarsko javno zdravstvo in varna hrana

6.000,00 €

OBJAVA RAZPISA

Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani, objavlja razpis študijskega programa za izpopolnjevanje s področja:
VETERINARSKA MEDICINA MALIH ŽIVALI.

Kandidati za vpis morajo do konca razpisa izpolniti prijavo in jo podpisano skupaj z zahtevanimi prilogami in kopijami dokumentov, s katerimi dokazujejo izpolnjevanje pogojev za vpis na študijski program za izpopolnjevanje za področje Veterinarska medicina malih živali poslati na naslov najkasneje do 17.01.2016:

Referat za izobraževanje, raziskovanje in mednarodno sodelovanje, 

ŠTUDIJSKI PROGRAMI ZA IZPOPOLNJEVANJE,

Veterinarska fakulteta UL,

Gerbičeva 60,

1000 Ljubljana.

 

Bujatrika

Podatki o programu

Izpopolnjevalni program s področja bujatrike obsega 37 kreditnih točk. Program obsega osem modulov, ki so med seboj horizontalno povezani. Šest modulov je obveznih, dva sta izbirna. Vsi moduli so sestavljeni iz teoretičnega in praktičnega dela. Poudarek je na praktičnem in individualnem delu, ki zajemata 77,45 % celotne vsebine programa.

 

Študijske obveznosti programa so ovrednotene po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS – European Credit Transfer System).

 • PRAKTIČNO DELO (77.5%)

 • TEORETIČNO DELO (22.5%)

 

37 kreditnih točk (ECTS)
930 ur (skupna obremenitev študenta)
8 modulov (učnih enot)


predstavitveni zbornik

Predmetnik

* izbirni predmet

 • resnovne bolezni in sistemska obolenja
 • Kužne bolezni in mastitis
 • Zdravje črede in nadzor proizvodnje
 • Kirurgija in ortopedija
 • Reprodukcija in porodništvo
 • Raziskovalna metodologija za področje veterinarstva *
 • Informatika za področje veterinarstva *
 • Zaključni izpit

 

Zdravstveno varstvo in sistemi reje perutnine

Študijski program za izpopolnjevanje

 

Podatki o programu

Izobraževalni program Zdravstveno varstvo in sistemi reje perutnine obsega 37 kreditnih točk. Program obsega sedem modulov, ki so med seboj horizontalno povezani. Pet modulov je obveznih, dva sta izbirna. Vsi moduli so sestavljeni iz teoretičnega in praktičnega dela. Poudarek je na praktičnem in individualnem delu, saj le-ta predstavlja kar 88,5 % celotne vsebine programa.

Študijske obveznosti programa so ovrednotene po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS – European Credit Transfer System).

 • PRAKTIČNO DELO (88.5%)

 • TEORETIČNO DELO (11.5%)

 

37 kreditnih točk (ECTS)
815 ur (skupna obremenitev študenta)
7 modulov (učnih enot)

 

predstavitveni zbornik

Predmetnik

* izbirni predmet

 • Klinična diagnostika bolezni perutnine
 • Fiziologija, higiena in patologija prehrane perutnine
 • Sistemi reje perutnine
 • Laboratorijska diagnostika bolezni perutnine
 • Zakonske regulative bolezni perutnine in ptic
 • Raziskovalna metodologija za področje veterinarstva *
 • Informatika za področje veterinarstva *
 • Zaključni izpit

 

Veterinarsko javno zdravstvo in varna hrana

Študijski program za izpopolnjevanje

 

Podatki o programu

Program izpopolnjevanja na področju Veterinarsko javno zdravstvo in varna hrana obsega 34 kreditnih točk. Zajema sedem modulov (5 obveznih in 2 izbirna), ki so medsebojno horizontalno povezani in vsebujejo tako teoretični kot tudi praktični del. Poudarek je na praktičnem delu, ki predstavlja 81,4 % celotnega obsega.

 

Študijske obveznosti programa so ovrednotene po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS – European Credit Transfer System).

 • PRAKTIČNO DELO (81.4%)

 • TEORETIČNO DELO (18.6%)

 

34 kreditnih točk (ECTS)
645 ur (skupna obremenitev študenta)
7 modulov (učnih enot)

 

predstavitveni zbornik

Predmetnik

* izbirni predmet

 • Zdravstvena ustreznost živil živalskega izvora
 • Higiena in nadzor mesa in izdelkov
 • Higiena in nadzor mleka in mlečnih izdelkov
 • Higiena in nadzor rib, školjk, žab, jajc, medu in izdelkov
 • Raziskovalna metodologija za področje veterinarstva *
 • Informatika za področje veterinarstva *
 • Zaključni izpit

 

Veterinarska medicina malih živali

Študijski program za izpopolnjevanje

 

Podatki o programu

Izpopolnjevalni program s področja veterinarske medicine malih živali obsega 60 kreditnih točk. Program obsega 8 obveznih in 3 izbirne module, ki so medsebojno povezani. Vsi moduli so sestavljeni iz teoretičnega dela, ki zajema 10 %, in praktičnega, ki zajema 90 % celotne vsebine.

Študijske obveznosti programa so ovrednotene po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS – European Credit Transfer System).

 • PRAKTIČNO DELO (90%)

 • TEORETIČNO DELO (10%)

 

60 kreditnih točk (ECTS)
1505 ur (skupna obremenitev študenta)
11 modulov (učnih enot)

 

predstavitveni zbornik

Predmetnik

* izbirni predmet

 • Interna medicina malih živali
 • Anesteziologija malih živali
 • Stomatologija malih živali
 • Kirurgija mehkih tkiv malih živali
 • Ortopedija z nevrologijo malih živali
 • Slikovne tehnike malih živali
 • Urgentna medicina malih živali
 • Oftalmologija malih živali *
 • Kardiologija psov in mačk *
 • Raziskovalna metodologija za področje veterinarstva *
 • Zaključni izpit

 

Bolezni in zdravstveno varstvo ptic, malih sesalcev in plazilcev

Študijski program za izpopolnjevanje

 

Podatki o programu

Izpopolnjevalni program Bolezni in zdravstveno varstvo ptic, malih sesalcev in plazilcev obsega 43 kreditnih točk. Program obsega šest modulov, ki so med seboj povezani. Štirje moduli so obvezni, dva sta izbirna. Moduli so sestavljeni iz teoretičnega in praktičnega dela. Poudarek je na praktičnem in individualnem delu, saj le ta predstavlja kar 92,3 % celotne vsebine programa.

 

Študijske obveznosti programa so ovrednotene po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS – European Credit Transfer System).

 • PRAKTIČNO DELO (92.3%)

 • TEORETIČNO DELO (7.7%)

 

43 kreditnih točk (ECTS)
990 ur (skupna obremenitev študenta)
6 modulov (učnih enot)

 

predstavitveni zbornik

Predmetnik

* izbirni predmet

 • Bolezni in zdravstveno varstvo ptic
 • Bolezni in zdravstveno varstvo malih sesalcev
 • Bolezni in zdravstveno varstvo plazilcev
 • Raziskovalna metodologija za področje veterinarstva *
 • Informatika za področje veterinarstva *
 • Zaključni izpit