Selekcija kopitarjev


Klinika za reprodukcijo in velike živali

Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj

Oddelek za selekcijo konj

Gerbičeva 60

1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 4779 384

Faks: +386 1 4779 388

Gsm: +386 40 882 654

Email: selekcija.kopitarjev@vf.uni-lj.si


 • Obvestila

  RAZPISANO LICENCIRANJE ŽREBCEV ZA PLEMENILNO SEZONO 2019, 13. IN 14. FEBRUARJA 2019,  JE ODPOVEDANO. NOV TERMIN BO OBJAVLJEN NAKNADNO.

  Hvala za razumevanje!  LICENCIRANJE ŽREBCEV ZA PLEMENILNO SEZONO 2019

  DPO-Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj in PRO za posamezne pasme konj obveščajo, da bo redno in naknadno licenciranje žrebcev za plemenilno sezono 2019 potekalo 13. in 14. februarja 2019 na Veterinarski fakulteti, Cesta v Mestni Log 47, 1000 Ljubljana.

  Redno licenciranje žrebcev za plemenilno sezono 2019 bo izvedeno za pasme: slovenski toplokrvni konj, kasaški konj, angleški polnokrvni konj, arabski polnokrvni konj, arabski konj, islandski konj in šetlandski poni.

  Po dogovoru s Priznanimi rejskimi organizacijami bo naknadno licenciranje žrebcev za plemenilno sezono 2019 izvedeno za: slovensko hladnokrvno pasmo, posavsko pasmo, haflinško pasmo konj, ameriški quarter konj, appaloosa in ameriški paint konj.

  Licenciranje je organizirano za žrebce slovenske hladnokrvne pasme, posavske pasme in haflinške pasme ki so bili prvič licencirani za plemenilno sezono 2016 in na redno letno licenciranje v oktobru oz. novembru 2018 niso bili privedeni ter vse, ki kot plemenjaki še niso priznani in bi si licenco želeli pridobiti. Licenciranje je organizirano tudi za vse žrebce pasme slovenske toplokrvne, kasaške, islandske in arabske konje, ki si v skladu z rejskim programom želijo podaljšati licenco.

  Razpored pregleda in odbire žrebcev bo potekal po naslednjem razporedu:

  V sredo 13. februarja 2019:

  09.00 – pregled in odbira žrebcev za slovensko toplokrvno pasmo,

  • 09.30 – pregled in odbira žrebcev angleške polnokrvne pasme,

  • 10.00 – pregled in odbira žrebcev arabske polnokrvne in arabske pasme konj,

  • 10.30 – pregled in odbira žrebcev islandske pasme in šetlandskega ponija,

  • 11.00 – pregled in odbira žrebcev ameriški quarter konj, appaloosa in ameriški paint konj,

  • 11.30 – pregled in odbira žrebcev za kasaško pasmo.

  V četrtek 14. februarja 2019:

  • 10.00 – pregled in odbira žrebcev slovenske hladnokrvne pasme,

  • 11.00 pregled in odbira žrebcev posavske pasme,

  • 12.00pregled in odbira žrebcev haflinške pasme.

  Za licenciranja izven razpisanih rokov, stroške licenciranja nosijo lastniki privedenih žrebcev.

  Žrebci, privedeni na pregled morajo imeti veljaven Identifikacijski dokument z urejenim lastništvom ter vpisanimi predpisanimi preiskavami na infekciozno anemijo kopitarjev (IAK) in virusni arteritis (KAK).

  Pri žrebcih, ki jih bo na pregledu in odbiri komisija potrdila, bo potrebno opraviti še preiskavo na CEM.

  Vsem žrebcem, ki bodo kot plemenjaki priznani prvič, bo potrebno opraviti tudi androloški pregled semena v skladu s Pravilnikom o razmnoževanju domačih živali.

  Za vse dodatne informacije pokličite na DPO VF-Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj, telefon-01 4779385.

  Pripravil: Strokovni vodja DPO VF

  dipl. ing. zoot. Darko Platovnjak. doc. dr. Matjaž Mesarič, dr.vet.med.  Izvedba Programa usposabljanja za imetnike plemenjakov za registracijo pripustnih postaj

  VETERINARSKA FAKULTETA

  CENTER ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ IN PERMANENTNO

  IZOBRAŽEVANJE

  Tečaj št. 11 PROGRAM USPOSABLJANJA IMETNIKOV PLEMENJAKOV ZA REGISTRACIJO PRIPUSTNIH POSTAJ

  Tečaj iz programa Centra za podiplomski študij in permanentno izobraževanje z naslovom Program usposabljanja imetnikov plemenjakov za registracijo pripustnih postaj, bo v sredo, 6 2. 2019 v mali klinični predavalnici, Cesta v Mestni log 47, na Veterinarski fakulteti v Ljubljani.

  Naprošamo vas, da na predavanje prinesete kopijo potrdila o plačilu. Hvala.

  T e m a

  Č a s

  S p l o š n i  d e l :

  Splošno znanje o določeni vrsti živali: pasme, biološke značilnosti

  Predavatelj: prof. dr. Marjan Kosec, dr. vet med.

  900 – 945

  Rejski program

  Predavatelj: prof. dr. Marjan Kosec, dr.vet.med.

  945 – 1015

  Osnovno znanje o spolnih in kužnih bolezni živali

  Predavatelj: prof. dr. Marjan Kosec, dr. vet.med.

  1015 – 1100

  Vodenje evidence o pripustu

  Predavatelj: prof. dr. Marjan Kosec, dr.vet.med.

  1100 – 1130

  S t r o k o v n i  d e l :

  Anatomija in fiziologija spolnih organov samca in samice

  Predavatelj: prof. dr. Marjan Kosec, dr. vet.med.

  1130 – 1215

  Znamenja pojatve, odkrivanje in optimalen čas pripusta

  Predavatelj: prof. dr. Marjan Kosec, dr.vet.med.

  1215 – 1300

  Napake zaradi nestrokovnega dela pri pripustu

  Predavatelj: prof. dr. Marjan Kosec, dr.vet.med.

  1300 – 1330

  Seznanitev z ustrezno opremo in njenim vzdrževanjem

  Predavatelj: prof. dr. Marjan Kosec, dr.vet.med.

  1330 – 1400

  Izvajalci izobraževanja: prof. dr. Marjan Kosec

  Kotizacija: 130,00 € (cena z DDV). Prosimo, da kotizacijo nakažete na transakcijski račun 01100-6030707604, sklic 165-11 pred izvedbo seminarja. V ceno je vračunano gradivo.

  Prijave: najkasneje 1 teden pred pričetkom delavnice na naslov Veterinarska fakulteta, Center za podiplomski študij in permanentno izobraževanje, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, na tel.št. 01/47 79 147 ali na fax 01/283-22-43.

  PROSIM, DA TELEFONSKO POTRDITE UDELEŽBO (01/4779147) ali permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si . Hvala!

  Banka:Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana

  BIC / Swift koda: BSLJSI2X; IBAN: SI56 01100 6030 707 604, sklic 165-11  PREGLEDI RODOVNIŠKIH KOBIL IN NARAŠČAJA, PREGLEDI ZA SPREJEM V RODOVNIK IN PREGLEDI OSLOV V LETU 2018

             

  Rejci, ki želite imeti pregledno mesto na lokaciji, kjer ga do sedaj še ni bilo, nam to javite do 30. 4. 2018! Prav tako nam javite morebitne odjave rednih preglednih mest.

  Najavljena pregledna mesta, kjer bodo privedene oz. pregledane tri ali več živali, je brezplačno. V primeru, da se pregledno mesto izvede na lokaciji rejca, na katerem bodo privedene oz. pregledane manj kot 3 živali, so v ceno storitve vključeni materialni stroški storitve. Strošek pregledov bo v teh primerih znašal cca. 16,7 EUR. Izjema so pregledna mesta, ki so do najbližjega razpisanega preglednega mesta oddaljena več kot 20 km.

  V primeru, da se bo pregledno mesto izvedlo na domu brez predhodne najave oz. v času izven rednih letnih pregledov bo cena storitve znašala cca. 33,4 EUR. Cena storitev bo usklajena s potrjenim – veljavnim cenikom.

  Seznam preglednih mest za 2018 bo objavljen naknadno.

  OBVESTILO IMETNIKOM IN LASTNIKOM PLEMENSKIH ŽREBCEV VSEH TOPLOKRVNIH PASEM

  Usposabljanje za imetnike – oskrbnike in lastnike plemenskih žrebcev toplokrvnih pasem

  V petek, 16.2.2018 ob 13.00 uri,

  v klinični predavalnici Veterinarske fakultete, Cesta v Mestni log 47, Ljubljana.

  Prosimo vas, da s seboj prinesete:

  • potrdila o opravljenih diagnostičnih preiskavah-kužna malokrvnost (IAK) in virusni arteritis konj (KAK), v kolikor jih še niste predložili;

  • pravilno izpolnjeno pripustno dokumentacijo za preteklo pripustno sezono (arhivske kopije potrdil o pripustu in sezname pripuščenih kobil za preteklo pripustno sezono), v kolikor je še niste do 31.12.2017 oddali;

  • indentifikacijski dokument in izvide preiskav za CEM da se bodo vpisali v ID.


  LICENCIRANJE ŽREBCEV ZA PLEMENILNO SEZONO 2018

  DPO-Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj in PRO za posamezne pasme konj obveščajo, da bo redno in naknadno licenciranje žrebcev za plemenilno sezono 2018 potekalo 14. in 15. februarja 2018 na Veterinarski fakulteti, Cesta v Mestni Log 47, 1000 Ljubljana.

  Redno licenciranje žrebcev za plemenilno sezono 2018 bo izvedeno za pasme: slovenski toplokrvni konj, kasaški konj, angleški polnokrvni konj, arabski polnokrvni konj, arabski konj, quarter horse, appaloosa, paint horse, islandski konj in šetlandski poni.

  Po dogovoru s Priznanimi rejskimi organizacijami bo naknadno licenciranje žrebcev za plemenilno sezono 2018 izvedeno za: slovensko hladnokrvno pasmo, posavsko pasmo in haflinško pasmo konj.

  Licenciranje je organizirano za žrebce slovenske hladnokrvne pasme, posavske pasme in haflinške pasme ki so bili prvič licencirani za plemenilno sezono 2015 in na redno letno licenciranje v oktobru oz. novembru 2017 niso bili privedeni ter vse, ki kot plemenjaki še niso priznani in bi si licenco želeli pridobiti. Licenciranje je organizirano tudi za vse žrebce pasme slovenske toplokrvne, kasaške, islandske in arabske konje, ki si v skladu z rejskim programom želijo podaljšati licenco.

  Razpored pregleda in odbire žrebcev bo potekal po naslednjem razporedu:

  V sredo 14. februarja 2018:

  – 09.00 – pregled in odbira žrebcev za slovensko toplokrvno pasmo,

  • 09.30 – pregled in odbira žrebcev angleške polnokrvne pasme,

  • 10.00 – pregled in odbira žrebcev arabske polnokrvne in arabske pasme konj,

  • 10.30 – pregled in odbira žrebcev islandske pasme in šetlandskega ponija,

  • 11.00 – pregled in odbira žrebcev quarter horse, appaloose in paint horse,

  • 11.30 – pregled in odbira žrebcev za kasaško pasmo.

  V četrtek 15. februarja 2018:

  • 10.00 – pregled in odbira žrebcev slovenske hladnokrvne pasme,

  • 11.00 pregled in odbira žrebcev posavske pasme,

  • 12.00 pregled in odbira žrebcev haflinške pasme.

  Za licenciranja izven razpisanih rokov, stroške licenciranja nosijo lastniki privedenih žrebcev.

  Žrebci, privedeni na pregled morajo imeti veljaven Identifikacijski dokument z urejenim lastništvom ter vpisanimi predpisanimi preiskavami na infekciozno anemijo kopitarjev (IAK) in virusni arteritis (KAK).

  Pri žrebcih, ki jih bo na pregledu in odbiri komisija potrdila, bo potrebno opraviti še preiskavo na CEM.

  Vsem žrebcem, ki bodo kot plemenjaki priznani prvič, bo potrebno opraviti tudi androloški pregled semena v skladu s Pravilnikom o razmnoževanju domačih živali.

  Za vse dodatne informacije pokličite na DPO VF-Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj, telefon-01 4779385.

   

 • Zaposleni

  Predstojnik: prof.dr. Janko Mrkun, janko.mrkun@vf.uni-lj.si tel: +386 1 4779 264

  doc.dr. Matjaž Mesarič matjaz.mesaric@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 874
  Nataša Gorišek natasa.gorisek@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 224
  Karolina Jamnik Cerk karolina.jamnik.cerk@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 274
  Janja Likar janja.likar@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 875
  Darko Platovnjak darko.platovnjak@vf.uni-lj.si  tel.: +386 1 4779 385, gsm: +386 41 634 547
  Barbara Pezdir barbara.pezdir@vf.uni-lj.si  tel.: +386 1 4779 384
  Potokar Tončka toncka.potokar@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 275

 • Identifikacijski dokumenti

  Identifikacijski dokument je osnovni zootehniški dokument. Izda se v predpisani obliki v skladu z veljavnimi predpisi.

  V Sloveniji sta za izdajo Identifikacijskih dokumentov pooblaščena dva izdajatelja:

  Za registrirane kopitarje ter kopitarje za rejo in rabo:

  Veterinarska fakulteta, Univerze v Ljubljani

  Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj

  Cesta v Mestni log 47,

  1000 Ljubljana,

  SLOVENIJA

  Tel.: +386 1 4779 384

  Faks: +386 1 4779 388

  E-pošta: selekcija.kopitarjev@vf.uni-lj.si

  Za konje pasme lipicanski konj:

  Kobilarna Lipica

  Lipica 5,

  6210 Sežana,

  SLOVENIJA

  Tel.: +386 5 739 1706

  E-pošta: tajnistvo@lipica.org

  Lastniki oziroma imetniki kopitarjev morajo imeti Identifikacijski dokument za vse kopitarje (konje, osle, mule, mezge, zebre), ki jih redijo oziroma so zanje odgovorni.

  Člen 12, Izvedbena Uredba Komisije 262/2015/EU z dne 17. 2. 2015: ”Enoprsti kopitarji, rojeni v Uniji, morajo biti identificirani z identifikacijskim dokumentom, izdanim v skladu s členom 9, najpozneje v 12 mesecih po datumu rojstva, v vsakem primeru pa preden za vedno zapustijo gospodarstvo, kjer so se rodili, razen če se taki premiki izvajajo v skladu s členom 23(2)(c) kot premiki žrebeta pred odstavitvijo od matere, od katere je žrebe odvisno, ali v skladu s členom 26(2).”

  Za lastnike oziroma imetnike kopitarjev, ki opustijo prijavo živali za označitev ter jih ne označijo, so predpisane sankcije. Po prekoračitvi roka za izdajo identifikacijskega dokumenta t.j. eno leto od rojstva žrebeta, kopitar ni upravičen do statusa živali, ki je namenjena za prehrano ljudi.

 • Registracija žrebet

  V 28. dneh po rojstvu kopitarja lastnik oziroma imetnik prijavi žrebeta z oddajo Poročila o žrebitvi, ki je sestavni del Potrdila o pripustu kobile (obvezno za pasemska žrebeta). V primeru, da lastnik tega dokumenta nima, lahko kopitarja prijavi pisno z izpolnitvijo obrazca:  Vloga za označitev kopitarja. Lastniki oziroma imetniki, ki dostopajo do portala VOLOS (spletna aplikacija za dostop v CRK) in želijo prijaviti kopitarja za rejo in rabo lahko sami vnesejo vlogo v VOLOS.

  • Izdajatelj na lastnikovo oziroma imetnikovo željo prijavo posreduje usposobljenemu veterinarju (pregledniku), da le ta kopitarja ustrezno in v skladu z veljavno zakonodajo označi in identificira. Izdajatelj na podlagi vnešenih podatkov s strani usposobljenega veterinarja (preglednika) izda identifikacijski dokument za kopitarja za rejo in rabo.

  • Za pasemska žrebeta v vsakem primeru veljajo roki in pravila, določena z rejskim programom. Rejci oddajo Poročilo o žrebitvi, ki je sestavni del Potrdila o pripustu kobile, v 28. dneh od rojstva žrebeta. Žrebeta morajo pripeljati na razpisan identifikacijski in registracijski pregled na katerem pristojna komisija opravi identifikacijo in registracijo žrebeta. Za žrebeta, ki so bila prijavljena v predpisanih rokih, pa niso bila privedena na registracijski pregled, se lahko opravi naknadna registracija.

 • Identifikacija kopitarjev

  Izvedbena Uredba Komisije 262/2015 (EU), ki je stopila v veljavo z dnem 1. 1. 2016, v identifikacijo kopitarjev uvaja poleg obvezne vstavitve transponderja (čipa) iz leta 2009 tudi obvezen oris kopitarja, ki vsebuje najmanj 5 znakov, tako za žrebeta kot za odrasle kopitarje, ki še niso identificirani.

  Vsi do sedaj izdani identifikacijski dokumenti, ki so bili izdani v skladu z veljavnimi predpisi, ostajajo v veljavi. Takega kopitarja ni potrebno orisati ali čipirati, niti zaprositi za izdajo novega ID. Vsekakor pa je takega kopitarja na željo lastnika možno dodatno čipirati ali orisati ter identifikacijski dokument dopolniti.

  Preglednik je pred vstavitvijo čipa dolžan preveriti, če je kopitar že bil čipiran. Če najde znake, ki nakazujejo, da je čip že vstavljen, ali pa da je bil odstranjen, mora čipiranje kopitarja zavrniti. V primeru, da se po kodi zaznanega čipa lahko pridobi informacije o državi, iz katere naj bi kopitar izviral, je potrebno pridobiti dokument iz te države. V primeru, ko to ni mogoče, izdajatelj za takega kopitarja izda Nadomestni identifikacijski dokument.

  Izjemoma se lahko namesto vstavitve čipa (transponderja), kot nadomestna metoda za označitev poleg orisa uporabi genetska preiskava, ki se opravi na osnovi odvzema žime živali. Uporabi se v primeru, ko lastnik živali iz splošno priznanih veterinarskih ali etoloških razlogov, ne želi uporabiti označevanja s transponderjem. Stroške nadomestne označitve in, kadar je to potrebno, stroške preverjanja identitete živali, krije lastnik! 

 • Ne kupujte kopitarja brez Identifikacijskega dokumenta!

   

  Ob nakupu konja:

  • Natančno preglejte ID: preglejte opis in oris kopitarja in ju primerjajte z zunanjostjo živali.

  • Kopitarji, ki so čipirani, so lahko tudi brez opisa in orisa v ID: pri taki živali je edina možnost ta, da odčitamo čip, s katerim je označen kopitar; čitalnik čipov imajo ustrezno usposobljen veterinar (preglednik).

  • Posebno pozornost naj kupec nameni oddelku Dajanje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki določa ali kopitar je oz. ni namenjen za zakol za prehrano ljudi. Če kopitar ni namenjen za prehrano ljudi, ga lastnik ne bo mogel oddati v klavnico za zakol za prehrano ljudi. Ta status je nepovraten in ga ni mogoče spremeniti nazaj v status živali, namenjene za prehrano ljudi.

  • Ob nakupu živali je zelo priporočljivo, da kupec in prodajalec skleneta kupoprodajno pogodbo, s katero zaščitita svoje interese. S to pogodbo novi lastnik dokazuje lastništvo živali.

  Za spremembo lastništva kopitarja:

  • Izpolnite obrazec Vloga za spremembo lastništva ali priložite drugo dokazilo o spremembi lastništva (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, sklep o dedovanju. Pošljite ga skupaj z Identifikacijskim dokumentom izdajatelju najkasneje v 30 dneh po spremembi lastništva.

  • Če je izdajatelj identifikacijskega dokumenta izven RS, in sprememba lastništva ni bila vpisana v tujini, se Vloga za vpis kopitarja v register skupaj s preostalimi dokazili in ID-jem pošlje na naš naslov (Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana).

 • Odjava kopitarja

  • Ob poginu ali evtanaziji (usmrtitvi) kopitarja morate poklicati Veterinarsko higiensko službo, ki so dolžni poskrbeti za odvoz poginule živali.

   Ob odvozu predate Identifikacijski dokument Veterinarsko higienski službi oziroma pošljete identifikacijski dokument skupaj z vlogo za odjavo kopitarja izdajatelju.

 • Izdaja dvojnika oziroma nadomestnega identifikacijskega dokumenta

  • Ob izgubi identifikacijskega dokumenta izpolnite vlogo za izdajo dvojnika identifikacijskega dokumenta kopitarja, ki jo posredujte izdajatelju.

   Izdaja dvojnika ali nasdomestnedga identifikacijskega dokumenta bo v skladu z Izvedbeno Uredbo Komisije 262/2015/EU z dne 17. 2. 2015.

 • PREGLEDI RODOVNIŠKIH KOBIL IN NARAŠČAJA,

  PREGLEDI ZA SPREJEM V RODOVNIK IN PREGLEDI OSLOV V LETU 2018

  Redni letni pregledi kobil in naraščaja ter oslov bodo potekali v mesecih juliju, avgustu in septembru 2018.

  Za vse pasme konj razen lipicanca izvaja strokovne naloge vodenja rodovniških knjig v Republiki Sloveniji Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj, Veterinarska fakulteta, kot Druga priznana organizacija v konjereji – DPO VF oz. kot Priznana organizacija v konjereji – PRO VF.

  Rejci so dolžni pravočasno poslati natančno izpolnjeno originalno Potrdilo o pripustu skupaj s Poročilom o žrebitvi na naslov:

  Veterinarska fakulteta, Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana.

  V primeru, da Potrdila o pripustu skupaj s Poročilom o žrebitvi ne bomo prejeli v predpisanih rokih, se bo pri registraciji žrebeta dodatno zaračunal strošek preverjanja dokumentacije.

  Žrebeta morajo biti na preglede privedena v letu rojstva obvezno skupaj z materami. Vsa žrebeta, ki niso pregledana v letu rojstva se registrirajo po postopku predpisanem za naknadno registracijo žrebet. Na pregledna mesta morajo rejci s seboj obvezno prinesti Identifikacijski dokument oz. Rodovniški list ali Potrdilo o poreklu kobile.

  Prosimo vas, da na redne letne preglede pripeljete žrebeta slovenske hladnokrvne, posavske, haflinške, kasaške, ljutomerske kasaške, islandske, angleške polnokrvne, arabske polnokrvne in arabske pasme. Za žrebeta slovenske toplokrvne reje in šetland ponije je zaželeno, da se privedejo na razstavo žrebet, kjer bodo obenem tudi registrirana. Podobno velja za žrebeta Quarter horse, appaloosa in paint horse, ki so lahko privedena le na rejsko ocenjevanje, kjer se tudi registrirajo. Za pregled lipicanskih žrebet bo objavljeno posebno pregledno mesto. Na pregledna mesta so lahko privedeni tudi osli za vpis v rodovniško knjigo skupaj z naraščajem, ki so ali nameravajo pristopiti k organizirani reji oslov.

  Datumi in lokacije razstav za slovenske toplokrvne konje in šetland ponije ter datumi in lokacije rejskih ocenjevanj za konje Quarter horse, appaloosa in paint horse, bodo s strani Priznanih rejskih organizacij oz. Združenj javljenji naknadno. V primeru, da razstave ali rejska ocenjevanja ne bodo izpeljana, je žrebeta potrebno pripeljati na redne letne preglede.

  Od 01.01.2016 so v veljavi novi predpisi, ki urejajo označevanje in registracijo kopitarjev. Označitev in registracijo čistopasemskih žrebet rejcev, ki sodelujejo pri izvajanju rejskega programa za posamezno pasmo, opravi strokovna služba na razpisanih preglednih mestih. Označitev konjev tistih pasem, ki so vključeni v Skupni temeljni rejski program je delno subvencionirana. Označitev konjev Quarter horse, appaloosa in paint horse se izvaja v skladu s Pogodbo in aneksom k pogodbi o sodelovanju pri izvajanju Rejskega programa, kot pasemske živali pa jih v skladu s veljavnimi predpisi od letos dalje lahko označi le DPO VF. Označitev oslov, ki so pristopili k organizirani reji se izvaja v skladu s Dogovorom o sodelovanju pri vzpostavitvi organizirane reje oslov in izvajanju strokovnih nalog za osle.

  Predvsem opozarjamo na pravočasno prijavo žrebet in osličkov za označitev:

  Žrebeta in oslički morajo biti identificirana (to je, čipirana, registrirana in imeti izdan ID) najpozneje v 12 mesecih po datumu rojstva. Lastnik oziroma imetnik kopitarja mora zaprositi za ID praviloma do 28. dneva starosti živali.

  V primeru, da se pregledno mesto izvede na lokaciji rejca, na katerem bodo privedene oz. pregledane manj kot 3 živali, so v ceno storitve vključeni materialni stroški storitve. Strošek pregledov bo v teh primerih znašal 17,70 EUR. Izjema so pregledna mesta, ki so do najbližjega razpisanega preglednega mesta oddaljena več kot 20 km.

  V primeru, da se bo pregledno mesto izvedlo na domu brez predhodne najave oz. v času izven rednih letnih pregledov bo cena storitve znašala 33,40 EUR. Cena storitev mora biti usklajena s potrjenim – veljavnim cenikom.

  V primeru, da boste na pregledno mesto privedli osla z naraščajem je namesto Potrdila o pripustu potrebno na zgoraj navedeni naslov poslati izpolnjeno Vloga za označitev kopitarja, na kateri navedete, da bo le ta pregledan s strani DPO VF. Dobite jo na naši spletni strani http://www.vf.uni-lj.si/vf/index.php/si/strokovno-delo/kopitarji-selekcija.

  Na pregledna mesta morajo rejci s seboj obvezno prinesti Identifikacijski dokument odrasle živali.

  Vsi privedeni konji in osli naj bodo primerno urejeni – očiščeni, z urejenimi kopiti in v primerni rejni kondiciji. V nasprotnem primeru se lahko pregled take živali zavrne.

  Za žrebeta in osličke, rojene po razpisanih terminih rednih letnih pregledov bodo na osnovi pravočasno poslanih prijav v obliki Potrdila o pripustu skupaj s Poročilom o žrebitvi oz. za osle Vloge za označitvi kopitarja dodatno razpisani naknadni pregledi živali v dogovoru s Priznanimi rejskimi organizacijami (PRO-ji) in posameznimi rejci.

  SEZNAM PREGLEDNIH MEST

  Dan Datum Ura

  Pregledno mesto

  torek

  03.07.

  08.00

  Dedni dol, pri Kastelicu

  09.30

  Vrh, pri Habjanu

  10.30

  Kamno brdo, pri Vrhovcu

  11.30

  Leskovec, pri Čožu

  13.00

  Leskovec, pri Grumu

  14.00

  Velika Dobrava, pri Omahnu

  15.30

  Mekinje nad Stično, Kastelicu

  16.30

  Pristavlja vas, pri Košaku

  17.30

  Artiža vas, pri Križmanu

  18.30

  Šentvid pri Stični, pri Skubicu

  sreda

  04.07.

  08.30

  Mihovce, pri Medvedu

  10.00

  Zgornja Pristava, pri Cebeku

  12.00

  Hum, pri Habjaniču

  14.00

  Ljutomer, na hipodromu

  15.00

  Mota 29k, pri Babiču

  16.00

  Spodnje Krapje, pri Bašiču

  17.00

  Ključarovci, pri Slaviču

  17.30

  Ključarovci, pri Sagaju

  četrtek

  05.07.

  08.00

  Stara nova vas, pri Žnidariču

  09.00

  Veržej, pri gasilskem domu

  10.00

  Lipovci, pri Jerebicu

  11.00

  Filovci, pri Petku

  12.30

  Krašči, pri Pečiču

  13.30

  Krašči, pri Beloševiču

  15.30

  Lenart, na hipodromu

  17.00

  Dupleški vrh, pri Dobniku

  torek

  10.07.

  08.00

  Gombišče, pri Vidmarju

  09.00

  Dolenje Selce, pri Gorcu

  11.00

  Benečija, pri Makovcu

  12.00

  Reva, pri Kužniku

  13.00

  Korita, pri Smoliču

  14.30

  Hmeljčič 13, pri Zoretu

  15.00

  Šentjurij, pri Kosu

  16.30

  Rodine, pri Patetu

  18.00

  Slovenska vas, kaznilnica

  sreda

  11.07.

  08.00

  Gabrijele, pri Kovaljevu

  09.00

  Goreljce, pri Glavanu

  10.30

  Ledina 85, pri Zupančiču

  11.30

  Jesenova Ravan, pri Salihaju

  13.30

  Kovk, pri Rovšku

  14.00

  Marno, pri Strmljanu

  16.00

  Dupeljne, pri Homarju

  17.00

  Dob, pri Kuharju

  četrtek

  12.07.

  08.00

  Dolenje Jezero, pri Leskovcu

  09.00

  Dolenje Jezero, pri Levarju

  10.00

  Martinjak, pri Lunki na pašniku

  11.00

  Slivnica, na pašniku

  12.30

  Žerovnica, pri Lunki

  14.00

  Gorenje Jezero, pri Andrejčiču

  15.00

  Dane, pri Lekšanu

  16.30

  Podcerkev, pri Bavcu

  17.30

  Podcerkev, pri Pojetu

  torek

  17.07.

  08.00

  Veliki Obrež, pri Horvatiču

  09.00

  Podvinje, pri Zijalu

  10.00

  Kapele, pri Kelherju

  11.30

  Kapele, pri Hotku

  13.00

  Jereslavec, pri Staniču

  14.30

  Stara vas, pri Horvatiču

  16.00

  Trebež, pri Jalovcu

  17.00

  Sromlje, pri Petanu

  18.00

  Sela, pri Zorku

  19.00

  Sela, pri Cvetkoviču

  sreda

  18.07.

  08.00

  Krka, pri Kožar

  09.30

  Klečet, pri Kolerju

  11.00

  Klečet, pri Vidmarju

  12.00

  Črmošnjice, pri Turku

  14.00

  Črmošnjice, na paši pri Mihelčiču

  16.00

  Otovec, pri Blažiču

  16.30

  Kočevje, pri Žnidaršič

  17.30

  Veliki Nerajec, pri Pešelj

  četrtek

  19.07.

  08.00

  Velika Lahinja, pri Perušiču

  09.00

  Griblje, pri Brincu

  10.00

  Metlika, pri Kremescu

  11.30

  Jurna vas, pri Možetu

  13.00

  Potov vrh, pri Žonti

  13.30

  Potov vrh, pri Medletu

  15.30

  Potov vrh, pri Železniku

  16.30

  Vavta vas, pri Pečjaku

  17.30

  Dolenje Gradišče, pri Šetini

  ponedeljek

  23.07.

  08.00

  Stržišče, pri Vovku

  09.30

  Kladje nad Blanco, pri Bidermanu

  10.30

  Dolenji Leskovec, pri Simonišku

  12.30

  Dobrova, pri Percu

  13.30

  Ardro pod Velikim Trnom, pri Omerzelu

  14.30

  Močvirje, pri Hočevarju

  15.30

  Jelendol, pri Hočevarju

  16.30

  Bučka, pri Komljancu

  17.30

  Površje, pri Gorencu

  torek

  24.07.

  08.00

  Senuše, pri Planincu

  09.30

  Sela pri Raki, pri Metelkotu

  11.00

  Pristava, pri Rabzelju

  12.00

  Gmajna, pri Gregoriču

  14.30

  Gmajna, pri Tomažinu

  15.30

  Mala Cikava, pri Bojancu

  16.30

  Gorenji Globodol, pri Povšetu

  17.30

  Češnjice, pri Stariču

  sreda

  25.07.

  08.00

  Družinska vas, pri Dežmanu

  09.00

  Gradenje, pri Ajdniku

  10.30

  Dobrava, pri Grandi

  11.30

  Hrvaški brod, pri Baniču

  12.00

  Zameško, pri Jordanu

  13.00

  Šentjernej, pri Jordanu

  14.00

  Gorenje Vrhpolje, pri Zagorcu

  16.30

  Prapreče, pri Antončiču

  17.00

  Prapreče, pri Judežu

  četrtek

  26.07.

  08.00

  Črešnjice, pri Lajkoviču

  09.00

  Loče, pri Vašcerju

  10.00

  Šentlenart, pri Zlatiču

  10.30

  Gornji Lenart, pri Cvelbarju

  12.30

  Podgorje, pri Grmovšku

  15.00

  Gradišče, pri Kotniku

  16.30

  Križe, pri Vrančiču

  17.30

  Gorica pri Raztezu, pri Pečniku

  18.30

  Sremič, pri Dularju

  petek

  27.07.

  08.00

  Dobruška vas, pri Baniču

  09.00

  Dolenje Dole, pri Kolencu

  10.00

  Osrečje, pri Oberču

  11.00

  Osrečje, pri Zajcu

  11.30

  Zalog, pri Kolencu

  13.00

  Radovlja, pri Mediji

  14.30

  Vrh pri Pahi, pri Prešernu

  15.30

  Bajnof, na SKŠ

  16.00

  Muhaber, pri Femcu

  17.00

  Daljni vrh, pri Papežu

  ponedeljek

  30.07.

  08.00

  Kompolje, pri Zupančiču

  09.00

  Jurjevica, pri Lesarju

  10.00

  Sajevec, pri Opeki

  11.30

  Goriča vas, pri Lovšinu

  13.00

  Prigorica, pri Oberstarju

  14.00

  Gornje Ložine, pri Omerzi

  15.00

  Griček pri Željnah, pri Kovaču

  16.00

  Kočevje, pri Pavuni

  torek

  31.07.

  08.00

  Prestranek, na gradu

  09.00

  Selce, posestvo Plana

  10.00

  Zagorje, pri Kastelicu

  11.00

  Volovja reber, pri Kruhu na pašniku

  14.00

  Koritnice, pri Tomšiču

  14.30

  Bač, pri Tomšiču

  15.00

  Bač, na pašniku

  sreda

  01.08.

  08.00

  Kočarija, pri Obradoviču

  10.00

  Oštrc, pri Frankoviču

  11.00

  Slinovce, pri Colariču

  12.30

  Žabjek, pri Colariču

  13.30

  Brod, pri Kerinu

  14.30

  Žadovinek, pri Packu

  16.00

  Mrtvice 54b, pri Klemenčiču

  17.00

  Mrtvice, pri Milerju

  18.00

  Drnovo, pri Brajdiču

  četrtek

  02.08.

  08.00

  Jelše, pri Packu

  09.30

  Veliki Podlog, pri Božiču

  11.00

  Veliko Mraševo 38, pri Žibertu

  12.00

  Pristava ob Krki , pri Štefaniču

  13.00

  Globočice, pri Pangerčiču

  15.00

  Cerina, pri Račiču

  16.00

  Koritno, pri Škofjancu

  17.00

  Ponikve, pri Prišelu

  torek

  07.08.

  08.30

  Dajnarska planina

  11.00

  Porezen

  12.30

  Gorenji Novaki, pri Špiku

  13.30

  Podlanišče, pri Jeramu

  15.30

  Bate, pri Plesničarju

  16.30

  Grgar, pri Štekarju

  17.30

  Ajdovščina, pri Marcu

  sreda

  08.08.

  08.00

  Gabrovica, pri Sušniku

  10.00

  Ranč Prelovec pod Kobjeglavo, pri Lemutu

  11.00

  Planina, pri Žvoklju

  12.00

  Vrhpolje, pri Tomažiču

  13.00

  Podnanos, na pašniku pri Žguru

  14.00

  Veliko Ubeljsko, pri Černigoju

  15.00

  Velika Brda, pri Prirc

  16.00

  Postojna, pri Sojerju

  ponedeljek

  13.08.

  08.00

  Ljubljana-Polje, pri Hlebšu

  10.00

  Litija, pri Kokovici

  11.30

  Dvor, pri Možini

  13.30

  Zgornja Besnica, pri Jančarju

  14.30

  Besnica 25, pri Habiču

  torek

  14.08.

  08.00

  Kozarišče, pri Trudnu

  09.30

  Škrabče, pri Zidarju

  11.00

  Pusti hrib, pri Kljunu

  12.30

  Velike Poljane, pri Ambrožiču

  13.30

  Breg, pri Riglerju

  14.30

  Dane, pri Andoljšku

  16.30

  Cereja 19, pri Kaplanu

  17.30

  Videm Dobrepolje, pri Kastelicu

  torek

  21.08.

  08.00

  Špitalič, pri Zabavniku

  10.00

  Straže pri Mislinji, pri Času

  11.00

  Stari trg-Slovenj Gradec, pri Hriberniku – Šancel

  12.30

  Vrhe, pri Goljatu

  15.30

  Selovec, pri Poberžniku

  17.30

  Janževski vrh, pri Jesenšku

  sreda

  22.08.

  08.00

  Kozjak nad Pesnico, pri Haliču

  09.30

  Ješenca, pri Predanu

  10.30

  Rače, pri Plečku

  11.30

  Spodnje Jablane, pri Sobotič

  13.00

  Sele pri Polskavi 14, pri Kotniku

  15.00

  Visole, pri Smogavc

  16.30

  Črešnjevec, pri Napastu

  četrtek

  23.08.

  08.00

  Dolnje Vreme, pri Prunku

  09.00

  Kal, pri Urbančiču na pašniku

  10.00

  Zalči, pri Urhu

  11.30

  Novokračine, pri Rutarju

  13.00

  Palčje, pri Maček

  ponedeljek

  27.08.

  08.00

  Bločice, na planini

  09.00

  Radlek, pri Zgoncu

  10.00

  Glina, pri Lahu

  12.00

  Nova vas, pri Ponikvarju

  13.00

  Studenec, pri Hribarju

  14.00

  Retje, pri Košmrlju

  15.00

  Šmarata, pri Škerbcu

  16.00

  Iga vas, pri Gerbcu

  petek

  31.08.

  08.30

  Knežja Lipa, pri Goršiču

  11.00

  Kočevska Reka, pri Novaku

  15.00

  Martinjak, pri Gorniku

  torek

  04.09.

  08.00

  Prožinska vas, pri Gajšku

  09.30

  Vrbno, pri Gajšku

  10.30

  Vodice, pri Novaku

  11.30

  Visoče, pri Pušnik

  12.00

  Brodnice, pri Rajhu

  13.00

  Žigon, pri Kovačiču

  14.30

  Lahomšek, pri Teršek

  15.30

  Tevče, pri Šoli

  16.30

  Vodruž, pri Hercogu

  sreda

  05.09.

  08.00

  Vršna vas, pri Vahnu

  09.30

  Babna brda, pri Ogrizku

  11.00

  Olimje, pri Osojnik

  12.00

  Loka pri Žusmu, pri Pečniku

  13.30

  Dobrina, pri Bevcu

  15.00

  Jelce, pri Salobirju

  16.00

  Gorica pri Slivnici, pri Lesjaku

  18.00

  Skomarje, pri Vetrih

  četrtek

  06.09.

  08.00

  Planina na Pohorju, pri Klančniku

  10.00

  Spodnji Dolič, pri Špeglju

  11.30

  Brezen, pri Petaciju

  13.00

  Frankolovo, pri Graščini

  13.30

  Škofja vas, pri Koželju

  14.30

  Celje-Poštna ulica, pri Polenik

  15.30

  Lopata, pri Konjerejskem društvu Celje

  torek

  11.09.

  08.00

  Drenov grič, pri Japlju

  09.00

  Podlipa, pri Fortuni

  10.00

  Dražica, pri Kržiču na pašniku

  12.00

  Jezero, pri Grudnu

  13.00

  Podkraj, pri Šenku

  14.00

  Strahomer, pri Susmanu

  15.00

  Iška vas, pri Škulju

  16.30

  Zabrv, pri Župcu

  sreda

  12.09

  08.00

  Notranje gorice, pri Kavčniku

  09.00

  Črna vas, pri Trčku

  09.30

  Črna vas, pri Kramarju

  11.00

  Medvedica, pri Čibašku

  12.30

  Male Lašče, pri Perhaju

  13.30

  Velike Lašče, pri Zadniku

  15.00

  Medvedjek, pri Jovanu

  16.00

  Dolenje Podpoljane, pri Maroltu

  četrtek

  13.09.

  08.00

  Grčarevec, pri Ostermanu

  09.00

  Rovte 10, pri Križaju

  10.00

  Zadlog pri Črnem vrhu nad Idrijo, pri Kosmaču

  12.00

  Gozd, pri Peljhanu

  13.30

  Vrtovče, pri Makovcu

  16.00

  Dolenja vas, pri Suši

  torek

  18.09.

  08.00

  Praproče, pri Javorniku

  09.30

  Peč, pri Dolinšku

  10.30

  Polica, pri Dolinšek

  11.30

  Gorenje Brezovo, pri Zajcu

  sreda

  19.09.

  08.00

  Rodine, pri Čopu

  10.00

  Srednji vrh

  11.30

  Spodnje Gorje, pri Korenu

  12.00

  Bled, pri Pintarju

  13.00

  Bohinjska Bela, pri Korenu na pašniku

  14.30

  Bled, pri Janu

  četrtek

  20.09.

  08.00

  Paneče, pri Kozmusu

  09.30

  Kostrivnica, pri Mlakerju

  11.30

  Gradiški dol, pri Murku

  13.30

  Zgornji Porčič, pri Žekšu

  15.30

  Zgornja Kungota, pri Plantevu

  17.30

  Javnik 2, pri Večerniku

  torek

  25.09.

  08.00

  Belica, pri Peklaju

  09.00

  Horjul, pri Zdešarju

  10.30

  Žirovski vrh, pri Burjeku

  12.00

  Dolenja vas, pri Benediku

  13.30

  Stara Loka, pri Žagarju

  15.00

  Komenda, na hipodromu

  16.00

  Zavrh, pri Misu

  sreda

  26.09.

  08.00

  Dragomelj, pri Grčarju

  09.30

  Vir, pri Razboršku

  11.30

  Dovje, na trgu v vasi

  13.30

  Zgornje Bitnje pri Kozjeku

  14.30

  Virmaše, pri Hafnerju

  četrtek

  27.09.

  08.30

  Šmartno ob Paki, pri Konjerejskem društvu

  09.30

  Podhom, pri Ročniku

  11.00

  Krnica, pri Robniku

  12.00

  Robanov kot, pri Robanu

  13.30

  Potok v Črni, pri Burji

  torek

  02.10.

  09.00

  Idrske Krnice, pri Lapanje

  10.30

  Gorenja Kanomlja, pri Gnezdi

  12.00

  Gorenja Trebuša, pri Verhovnik

  13.30

  Čekovnik, pri Černalogarju

  sreda

  24.10.

  08.00

  Prevalje pod Krimom, pri Svetetu

  11.00

  Slope, pri Hribarju

  12.00

  Golac, pri Dijaku

  četrtek

  25.10.

  09.00

  Brezova reber, pri Hočevarju

  torek

  27.11.

  09.00

  Ivanje selo, pri Jugu

  10.30

  Planina, pri Petkovšku

  13.00

  Slap, pri Troštu

  14.30

  Ajdovščina, pri Bajcu

  Rejci, ki se želite naknadno dogovoriti za pregledno mesto na domu pokličite na tel. +386 1 4779 224 (Nataša Gorišek), za konje pasme posavec pa se dogovorite na tel. +386 1 4779 874 (Matjaž Mesarič).

 • Pripustna postaja

  Vsak imetnik plemenskega žrebca je dolžan registrirati pripustno postajo. Za odobritev in registracijo pripustne postaje, je potrebno upoštevati določbe zootehniških in veterinarskih pogojev, ki so natančneje opisani v naslednjih dveh pravilnikih:

  Za odobritev in registracijo pripustne postaje mora vlagatelj oddati naslednji vlogi:

  1.   Vloga za odobritev pripustne postaje UE (po zootehniškem pravilniku) – oddati na upravno enoto

   •  lastnik, imetnik oz. zakupnik kmetijskega gospodarstva vloži vlogo za odobritev pripustne postaje na pristojno upravno enoto.

   • upravna enota preveri vlogo in zaprosi ministrstvo za kmetijstvo in okolje za dodelitev zootehniške registrske številke. Na podlagi tega upravna enota izda odločbo o odobritvi pripustne postaje za obdobje petih let.

  Poleg same izpolnjene vloge je potrebno priložiti sledeče priloge:

   • zemljiško knjižni izpisek, ki ni starejši od treh mesecev, za parcelo na kateri se žrebec nahaja. Če vlagatelj ni lastnik parcele mora oddati tudi pogodbo o najemu zemljišča,

   • skico tlorisa objekta, kjer bo uhlevljen plemenski žrebec in se bo izvajal pripust,

   • dokazilo o usposobljenosti imetnika žrebca – potrebno opraviti tečaj (VF, dr. Igor Klobučar, dr.vet.med) ali primerna izobrazba,

   • strokovno mnenje Klinike za zdravstveno varstvo in rejo konj

   • kopijo sklenjene pogodbe z Veterinarsko fakulteto

  2.  Vloga za odobritev pripustne postaje (po veterinarskem pravilniku) – oddati na območni urad Urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)

   •  imetnik plemenjaka vloži vlogo za odobritev pripustne postaje na območni urad Urada za varno hrano, veerinarstvo in varstvo rastlin

   • območni urad UVHVVR-a  preveri pogoje, ter mu dodeli veterinarsko registrsko številko , če izpolnjuje predpisane pogoje.

  Na pripustni postaji uradni veterinar enkrat letno vrši pregled pripustne postaje in plemenjaka.

 • Licencirani žrebci

  SEZNAM LICENCIRANIH ŽREBCEV Z VELJAVNO LICENCO ZA PLEMENILNO SEZONO 2018

  Seznam je pripravil Darko Platovnjak, dipl.inž.zoot.

  NORIŠKI IN SLOVENSKI HLADNOKRVNI ŽREBCI OPIS LETO ROJSTVA PASMA NASLOV LASTNIKA OZ. OSKRBNIKA
  766 Čuvaj Vulkan XVI-391 lisjak 1998 slovenska hladnokrvna Franci Gunzek, Žigon 14, 3270 Laško
  768 Čeber Vulkan XVI-393 vranec 1998 slovenska hladnokrvna Marko Kastelic, Zagorje 118, 6257 Pivka
  774 Dragulj Diamant XV-397 svetla kostanjeva 1999 noriška Milena Blažič, Otovec 8, 8340 Črnomelj
  775 Dež Vulkan XIV-339 rjavec 1999 slovenska hladnokrvna Ivan Stele, Dolenje 5, 1235 Radomlje
  776 Domino Nero XIII-400 temni rjavec 1999 slovenska hladnokrvna Silvan Plesničar, Bate 44, 5251 Grgar
  792 Estet Vulkan XIV-410 rjavec 2000 slovenska hladnokrvna Jože Kolenc, Zalog 18, 8275 Škocjan
  793 Eben Elmar XV-411 črnkasti rjavec 2000 noriška Stanislav Cerar, Preserje pri Lukovici 5, 1225 Lukovica
  794 Eternit Vulkan XIV-412 črnkasti rjavec 2000 slovenska hladnokrvna Anton Poje, Podcerkev 6, 1386 Stari trg pri Ložu
  795 Eros Nero XIII-413 črnkasti rjavec 2000 slovenska hladnokrvna Branko Makovec, Benečija 4, 8210 Trebnje
  806 Egon Vulkan XV-424 temna kostanjeva 2000 noriška JGZ Rinka Kmetijsko gospodarstvo Mirna, Slovenska vas 14, 8232 Šentrupert
  816 Farizej-426 temni rjavec 2001 slovenska hladnokrvna Anton Vidmar, Klečet 15, 8360 Žužemberk
  818 Fatalist-428 rjavec 2001 slovenska hladnokrvna Alojz Kotnik, Gradišče 5, 3257 Podsreda
  827 Filip Vulkan XV-437 vrani pegavec 2001 slovenska hladnokrvna Franc Zabavnik, Špitalič 18, 1221 Motnik
  832 Ferdinand Vulkan XVII-442 temna kostanjeva 2001 noriška Jelko Kržič, Dražica 1, 1353 Borovnica
  833 Filozof Schaunitz XV-443 rjavec 2001 noriška Franc Kruh, Brinškova 28, 6250 Ilirska Bistrica
  839 Gaj Diamant XIV-454 osivi temni lisjak 2002 slovenska hladnokrvna Ivan Pečnik, Gorica 7, 8280 Brestanica
  841 Gams Nero XV-459 osivogrivi lisjak 2002 slovenska hladnokrvna Izidor Černigoj, Veliko Ubeljsko 20, 6225 Hruševje
  845 Gal Vulkan XIV-451 temni rjavec 2002 slovenska hladnokrvna Jože Šetina, Dolenje gradišče 4, 8350 Dolenjske toplice
  849 Gašper Schaunitz XVI-460 črnkasti rjavec 2002 slovenska hladnokrvna Zdravko Andrejčič, Gorenje Jezero 4, 1384 Grahovo
  854 Fajanz Vulkan XIV / Niger rjavec 2001 slovenska hladnokrvna Janez Železnik, Potov vrh 24, 8000 Novo Mesto
  857 Gad Nero XV / Mah lisjak 2002 slovenska hladnokrvna Dejan Tomšič, Koritnice 27, 6253 Knežak
  867 Hamburg Schaunitz XVI-468 črnkasti rjavec 2003 noriška Nikolaj Oberč, Radovlja 16 a, 8220 Šmarješke Toplice
  868 Harlekin Nero XII-465 temni rjavec 2003 slovenska hladnokrvna Stanislav Ljubi, Koroška vas 32, 8000 Novo Mesto
  874 Hinko Vulkan XVI / Piko rjavi pegavec 2003 slovenska hladnokrvna Valentin Gorenc, Vrh pri Šentjerneju 13, 8310 Šentjernej
  876 Gorenc Vulkan XVI svetlogrivi lisjak 2002 slovenska hladnokrvna Ivan Turk, Resa 9, 8351 Straža pri Novem Mestu
  881 Hitri Schaunitz XVII / Roni vrani pegavec 2003 slovenska hladnokrvna Jože Kolenc, Zalog 18, 8275 Škocjan
  886 Izet Elmar XVI-483 rjavec 2004 slovenska hladnokrvna Bogomil Marc, Levstikova 3, 5270 Ajdovščina
  890 Ian Diamant XVI-487 lisjak 2004 slovenska hladnokrvna Janko Kovaljev, Gabrijele 14, 8296 Krmelj
  893 Indus Vulkan XVIII-489 rjavec 2004 slovenska hladnokrvna Franc Koren, Spodnje Gorje 80d, 4247 Zgornje Gorje
  895 Ivan Schaunitz XVI-480 črnkasti rjavec 2004 slovenska hladnokrvna Alojz Blekač, Rečica ob Savinji 39, 3332 Rečica ob Savinji
  896 Igor Nero XIII-476 rjavec 2004 slovenska hladnokrvna Miha Skubec, Mala Dobrava 3, 1295 Ivančna Gorica
  903 Igrivi Vulkan XIX rjavec 2004 slovenska hladnokrvna Borut Klinc, Landek 22, 3203 Nova Cerkev
  905 Juš Elmar XVI-503 temna kostanjeva 2005 slovenska hladnokrvna Martin Ramšak, Skorno 26, 3327 Šmartno ob Paki
  908 Jor Nero XIII-501 temni rjavec 2005 slovenska hladnokrvna Matjaž Urh, Tominje 27, 6250 Ilirska Bistrica
  909 Jasmin Schaunitz XVII-502 svetli rjavec 2005 slovenska hladnokrvna Franc Salobir, Jelce 3, 3263 Gorica pri Slivnici
  910 Jupiter Elmar XVI-495 lisjak 2005 slovenska hladnokrvna Anton Gorc, Dolenje selce 13, 8211 Dobrnič
  911 Jaka Vulkan XVI-500 rjavec 2005 slovenska hladnokrvna Jože Špegelj, Spodnji Dolič 39, 3205 Vitanje
  912 Janko Nero XIII-496 črnkasti rjavec 2005 slovenska hladnokrvna Jože Mihelčič,Vavpča 33, 8333 Semič
  913 Jok Vulkan XVI-498 rjavec 2005 slovenska hladnokrvna Marjan Nuncija, Bač 129, 6253 Knežak
  917 Jezni Nero XV / Rambo temni rjavec 2005 slovenska hladnokrvna Irena Vrisk, Ravne 21, 8272 Zdole
  921 Josip Nero XIII kostanjev 2005 slovenska hladnokrvna Janez Jug, Ivanje selo 38, 1381 Rakek
  924 Kilt Nero XV-515 rjavec 2006 slovenska hladnokrvna Pavel Jesenšek, Zgornji Janževski vrh 2, 2364 Ribnica na Pohorju
  925 Kiaro Nero XIII-510 rjavec 2006 slovenska hladnokrvna Martin Vahen, Vršna vas 6, 3253 Pristava pri Mestinju
  928 Kent Vulkan XVII-506 črnkasti rjavec 2006 slovenska hladnokrvna Slavko Petkovšek, Planina 203, 6232 Planina
  930 Kuvajt-514 rjavec 2006 slovenska hladnokrvna Boštjan Koler, Klečet 5, 8360 Žužemberk
  935 Karim Vulkan XIX rjavec 2006 slovenska hladnokrvna Janko Vrhovšek, Male Češnjice 10, 1296 Šentvid pri Stični
  936 Ibar Schaunitz XVII / Bil osivogrivi lisjak 2004 slovenska hladnokrvna Anton Zobec, Dane 21, 1310 Ribnica
  937 Kres Schaunitz XVI svetlogrivi lisjak 2006 slovenska hladnokrvna Stanko Pate, Rodine 6, 8210 Trebnje
  938 Izo Nero XV črnkast rjavec 2004 slovenska hladnokrvna Miroslav Rutar, Fabci 2, 6254 Jelšane
  939 Janež Vulkan XVI rjavi pegavec 2004 slovenska hladnokrvna Rudolf Dular, Sremič 35, 8270 Krško
  940 Lan Elmar XV-521 rjavec 2007 slovenska hladnokrvna Milan Žgajnar, Krška vas 4, 1301 Krka
  942 Lah Schaunitz XVI-527 svetlogrivi lisjak 2007 slovenska hladnokrvna Franc Gajšek, Prožinska vas 48, 3220 Štore
  943 Lahor Vulkan XVII-520 temni lisjak 2007 slovenska hladnokrvna Jernej Burjek, Žirovski vrh Sv.Urbana 17, 4224 Gorenja vas
  947 Labod-532 rjavec 2007 slovenska hladnokrvna Stanko Medved, Mihovce 42, 2326 Cirkovce
  952 Liter Schaunitz XVI-530 črnkasti rjavec 2007 slovenska hladnokrvna Mitja Zupančič, Kompolje 17, 1312 Dobrepolje-Struge
  956 Medved Elmar XV-547 temni rjavec 2008 slovenska hladnokrvna Tanja Kavčič, Sončna pot 11, 6320 Portorož
  957 Major-546 rjavec 2008 slovenska hladnokrvna Anton Zdešar, Na Vovčne 25, 1354 Horjul
  959 Murn Vulkan XIX-544 rjavec 2008 slovenska hladnokrvna Stanko Tomšič, Palčje 13, 6257 Pivka
  960 Mistik Schaunitz XVI-548 rjavec 2008 slovenska hladnokrvna Viktor Sojer, Tržaška 64 a, 6230 Postojna
  961 Mesec Schaunitz XVII-538 lisjak 2008 slovenska hladnokrvna Stanko Lesjak, Gorica pri Slivnici 26, 3263 Gorica pri Slivnici
  967 Schlawiner črnkast rjavec 2004 južno nemška hladnokrvna Janez Javornik, Praproče 18, 1290 Grosuplje
  968 Mewes Nero XVII vrani sivec 2008 orig. noriška Miroslav Napast, Črešnjevec 153, 2310 Slovenska Bistrica
  970 Nostradamus Nero XIV-556 lisjak 2009 slovenska hladnokrvna Metod Košmrlj, Retje 18, 1318 Loški Potok
  976 Naklo-559 temni kostanjevec 2009 slovenska hladnokrvna Marjan Dobnik, Dupleški vrh 65, 2241 Spodnji Duplek
  977 Nikelj-561 rjavec 2009 slovenska hladnokrvna Marko Ajdnik, Gradenje 10, 8220 Šmarješke Toplice
  979 Nitro Diamant XVI-562 rjavec 2009 slovenska hladnokrvna Boštjan Škulj, Iška vas 63 a, 1292 Ig
  981 Libero Nero XV temni lisjak 2007 slovenska hladnokrvna Ivan Zajc, Osrečje 17, 8275 Škocjan
  982 Oktavij Nero XV-570 rjavec 2010 slovenska hladnokrvna Anton Kosmač, Dobrava 19, 8275 Škocjan
  983 Ormož-568 lisjak 2010 slovenska hladnokrvna Peter Zajc, Gorenje Brezovo 4, 1294 Višnja Gora
  984 Olimp Diamant XIII-574 temni rjavec 2010 slovenska hladnokrvna Janez Čop, Rodine 9, 4274 Žirovnica
  986 Odisej Schaunitz XVII-578 rjavec 2010 slovenska hladnokrvna Aleš Žgur, Podraga 68, 5272 Podnanos
  988 Odin Vulkan XVII-571 lisjak 2010 slovenska hladnokrvna Matjaž Možina, Dvor 5, 1275 Šmartno pri Litiji
  989 Opi Elmar XVII-575 temni rjavec 2010 slovenska hladnokrvna Miran Černalogar, Čekovnik 30, 5280 Idrija
  990 Osad Nero XIV-573 svetli lisjak 2010 slovenska hladnokrvna Janez Oberstar, Humec 2, 1331 Dolenja vas
  991 Tomi Vulkan XVI rjavec 2007 slovenska hladnokrvna Anton Perušič, Velika Lahinja 2, 8340 Črnomelj
  992 Opus Vulkan XIX-579 rjavec 2010 slovenska hladnokrvna Janja Pešelj, Veliki Nerajec 1, 8343 Dragatuš
  993 Pastir Vulkan XVII-590 temni rjavec 2011 slovenska hladnokrvna Franc Omahen, Velika Dobrava 10, 1294 Višnja Gora
  994 Pasat Schaunitz XVII-591 črnkasti rjavi pegavec 2011 slovenska hladnokrvna Miha Cebek, Zgornja Pristava 7a, 2323 Ptujska gora
  995 Pen Vulkan XVIII-584 temni rjavec 2011 slovenska hladnokrvna Janko Kuhar, Kidričeva ulica 5, 1233 Dob
  996 Poba-585 rjavec 2011 slovenska hladnokrvna Anton Lunka, Žerovnica 30, 1384 Grahovo
  997 Puh Nero XV-580 lisjak 2011 slovenska hladnokrvna Mirko Medle, Potov vrh 16, 8000 Novo mesto
  999 Prater Diamant XVII-594 temni rjavec 2011 slovenska hladnokrvna Simonca Teršek, Lahomšek 7, 3270 Laško
  1000 Petek-582 lisjak 2011 slovenska hladnokrvna Janez Kramar, Črna vas 319, 1000 Ljubljana
  1002 Razbojnik-596 temni rjavec 2012 slovenska hladnokrvna Niko Bajc, Gradišče 44a, 5270 Ajdovščina
  1003 Remi Schaunitz XVII-600 črnkast rjavec 2012 slovenska hladnokrvna Franc Perhaj, Male Lašče 14, 1315 Velike Lašče
  1005 Rubin Elmar XVI-603 črnkast rjavec 2012 slovenska hladnokrvna Anton Gorc, Dolenje selce 13, 8211 Dobrnič
  1006 Rožič Elmar XVI-604 temni rjavec 2012 slovenska hladnokrvna Franc Perhaj, Male Lašče 14, 1315 Velike Lašče
  1007 Rudolf-605 rjavec 2012 slovenska hladnokrvna Jože Hočevar, Brezova reber 8, 8361 Dvor
  1009 Rado Diamant XVII-608 temni rjavec 2012 slovenska hladnokrvna Jože Brinc, Griblje 48, 8332 Gradac v Beli Krajini
  1010 Romeo Vulkan XVIII-609 rjavec 2012 slovenska hladnokrvna Martin Pekolj, Gombišče 2, 8213 Veliki Gaber
  1011 Rakek Nero XIV-610 temni rjavec 2012 slovenska hladnokrvna Ivan Lah, Glina 8, 1385 Nova vas
  1012 Piran lisjak 2011 slovenska hladnokrvna Franc Bevc, Dobrina 5, 3223 Loka pri Žusmu
  1013 Solkan-612 rjavec 2013 slovenska hladnokrvna Danijel Glavan, Goreljce 11, 1433 Radeče
  1016 Samuraj Diamant XVII-615 črnkasti rjavec 2013 slovenska hladnokrvna Matjaž Zagorc, Gornje Vrhpolje 15, 8310 Šentjernej
  1017 Strugar Vulkan XV-617 svetli rjavec 2013 slovenska hladnokrvna Anton Kastelic, Dedni dol 3, 1294 Višnja gora
  1018 Slak Vulkan XVIII-619 rjavec 2013 slovenska hladnokrvna Alojzij Kos, Šentjurij na Dolenjskem 12, 8216 Mirna peč
  1019 Silak Diamant XVII-620 temni rjavec 2013 slovenska hladnokrvna Jernej Pečič, Krašči 52, 9261 Cankova
  1020 Skovir Vulkan XVII-621 lisjak 2013 slovenska hladnokrvna Mihael Lesar, Jurjevica 8, 1310 Ribnica
  1022 Šarm Elmar XVI-623 rjavec 2014 slovenska hladnokrvna Ivan Novak, Vodice 26, 3224 Dobje pri Planini
  1023 Škocjan-624 temni rjavec 2014 slovenska hladnokrvna Aleš Gnezda, Gorenja Kanomlja 20, 5281 Spodnja Idrija
  1024 Štanjel Elmar XVI-625 rjavec 2014 slovenska hladnokrvna Branko Grmovšek, Podgorje 12, 8255 Pišece
  1025 Šalk Diamant XVII-627 temni rjavec 2014 slovenska hladnokrvna Janez Lovšin, Goriča vas 3 , 1310 Ribnica
  1026 Šah Nero XIV-628 rjavec 2014 slovenska hladnokrvna Matjaž Hlebš, Sneberska 146, 1260 Ljubljana Polje
  1027 Štuk Schaunitz XVI-631 črnkasti rjavec 2014 slovenska hladnokrvna Dani Kožel, Škofja vas 22, 3211 Škofja vas
  1028 Šakal Vulkan XVIII-632 rjavec 2014 slovenska hladnokrvna Zvonko Habjanič, Hum pri Ormožu 67, 2270 Ormož
  1029 Šan Vulkan XVIII-633 rjavec 2014 slovenska hladnokrvna Anton Jordan, C. oktobrskih žrtev 55, 8310 Šentjernej
  1030 Šipek Elmar XVI-634 temni rjavec 2014 slovenska hladnokrvna Andrej Župec, Zabrv 42, 1292 Ig
  1031 Škorpijon Schaunitz XVIII-635 črnkasti rjavec 2014 slovenska hladnokrvna Jože Marolt, Dol. Podpoljane 6, 1316 Ortnek
  1032 Škaf Vulkan XVIII-636 lisjak 2014 slovenska hladnokrvna Martina Osojnik, Olimje 76, 3254 Podčetrtek
  1033 Šanson Diamant XVII-637 črnkasti rjavec 2014 slovenska hladnokrvna Jožef Jeram, Podlanišče 46, 5282 Cerkno
  1034 Škržat-629 črnkasti rjavec 2014 slovenska hladnokrvna Mirko Medle, Potov vrh 16, 8000 Novo mesto
  1035 Sonček Nero XVIII lisičji pegavec 2013 slovenska hladnokrvna Miroslav Napast, Črešnjevec 153, 2310 Slovenska Bistrica
  1036 Talisman Vulkan XVIII-638 rjava 2015 slovenska hladnokrvna Peter Zajc, Gorenje Brezovo 4, 1294 Višnja Gora
  1037 Tabu Vulkan XV-639 rjava 2015 slovenska hladnokrvna Janez Klančnik, Planina na Pohorju 21, 3214 Zreče
  1038 Tenor Vulkan XV-640 rjava 2015 slovenska hladnokrvna Ivan Poberžnik, Selovec 65, 2373 Šentjanž pri Dravogradu
  1039 Teo Diamant XIII-641 rjava 2015 slovenska hladnokrvna Vekoslav Lekšan, Dane 19, 1386 Stari trg pri Ložu
  1040 Tornado Nero II-642 črnkast rjavec 2015 slovenska hladnokrvna Franc Bevc, Dobrina 5, 3223 Loka pri Žusmu
  1041 Tito Vulkan XVIII-643 rjava 2015 slovenska hladnokrvna Rajko Zadnik, Male Lašče 33, 1315 Velike Lašče
  1042 Tango Nero XVI-644 temni lisjak 2015 slovenska hladnokrvna Matija Smolič, Korita 12, 8211 Dobrnič
  1043 Trubadur-645 temni lisjak 2015 slovenska hladnokrvna Ivan Lah, Glina 8, 1385 Nova vas
  1044 Titan Nero II-646 črnkast rjavec 2015 slovenska hladnokrvna Janez Kolenc, Dolenje Dole 7, 8275 Škocjan
  1045 Trubar Schaunitz XVII-647 rjava 2015 slovenska hladnokrvna Branko Grmovšek, Podgorje 12, 8255 Pišece
  1046 Šargo Schaunitz XVI črnkasti rjavec 2014 slovenska hladnokrvna Martin Može, Jurna vas 2, 8000 Novo mesto
           
           
  POSAVSKI ŽREBCI OPIS LETO ROJSTVA PASMA NASLOV LASTNIKA OZ. OSKRBNIKA
  082 Ideal / Zvezdan črnkasti rjavec 2004 posavska Branislav Makovec, Vrtovče 19 b, 5295 Branik
  025 Dorat rjavec 1998 hrvaška posavska Stanka Ajster, Slomškova ulica 11, 8250 Brežice
  051 Glamoč-10 rjavec 2002 posavska Jože Horvatič, Veliki Obrež 22, 8257 Dobova
  081 Iztok / Vito rjavec 2004 posavska Franci Zorko, Sela pri Dobovi 13, 8257 Dobova
  087 Jovo-26 rjavec 2005 posavska Ivan Hotko, Kapele 37, 8258 Kapele
  116 Mare-38 rjavec 2008 posavska Martin Petan, Sromlje 42, 8256 Sromlje
  120 Muškat / Noddy temni rjavec 2008 posavska Robert Stanič, Jereslavec 22, 8258 Kapele
  121 Mandelj svetlogrivi lisjak 2008 posavska Jože Kelher, Kapele 45, 8258 Kapele
  126 Nodi-44 rjava 2009 posavska Robert Stanič, Jereslavec 22, 8258 Kapele
  134 Nevij rjavec 2009 posavska Peter Zlobko, Kapele 39a, 8258 Kapele
  145 Prah-56 rjavec 2011 posavska Ivan Horvatič, Stara vas 3, 8259 Bizeljsko
  151 Pluton rjavec 2011 posavska Peter Pangerčič, Globočice 6, 8262 Krška vas
  153 Roman-60 rjavec 2012 posavska Anton Škofljanc, Koritno 22, 8261 Jesenice na Dolenjskem
  159 Sokol-63 rjavec 2013 posavska Jože Jalovec, Trebež 2, 8253 Artiče
  163 Silvan / Miro rjavec 2013 posavska Peter Pangerčič, Globočice 6, 8262 Krška vas
  164 Severin temni rjavec 2013 posavska Denis Ogorelc, Globoko 38a, 8254 Globoko
  165 Študent-70 rjavec 2014 posavska Janez Račič, Cerina 3, 8250 Brežice
  166 Širni-71 rjavec 2014 posavska Andrej Prišel, Ponikve 10, 8261 Jesenice na Dolenskem
  170 Švarc / Zaid črnkasti rjavec 2014 posavska Peter Pangerčič, Globočice 6, 8262 Krška vas
  173 Tomislav-79 črnkasti rjavec 2015 posavska Jože Horvatič, Veliki Obrež 22, 8257 Dobova
  175 Tibor-77 rjavec 2015 posavska Ivan Hotko, Kapele 37, 8258 Kapele
  072 Ekspert / Borko rjavec 2000 hrvaška posavska Janez Gornik, Martinjak 13,1380 Cerknica
  080 Ibar rjavec 2004 posavska Martin Gornik, Martinjak 13, 1380 Cerknica
  103 Kandel rjavec 2006 posavska Marjan Truden, Kozarišče 42, 1386 Stari trg pri Ložu
  108 Lucifer temni rjavec 2007 posavska Janez Zidar, Škrabče 6, 1385 Nova vas
  054 Grof / Sokol črnkasti rjavec 2002 posavska Bojan Debeljak, Ostrovica 17, 6217 Vremski Britof
  077 Ivo rjavec 2004 posavska Olga Korošec, Račni vrh 5, 1233 Dob
  107 Levi temni rjavec 2007 posavska Anton Kastelic, Cesta 8, 1312 Videm-Dobrepolje
  024 Čiro-7 temni rjavec 1998 posavska Janko Kosmač, Zadlog 27, 5274 Črni vrh nad Idrijo
  046 Fakin/ Eros temni rjavec 2001 posavska Nikola Djak, Gornji Zemono 22, 6250 Ilirska Bistrica
  058 Gričko / Ričko rjavec 2002 posavska Nikola Djak, Golac 93, 6243 Obrov
  079 Ičko rjavec 2004 posavska Bojan Legat, Dovje 40, 4281 Mojstrana
  149 Pončo-55 temni rjavec 2011 posavska Bojan Legat, Dovje 40, 4281 Mojstrana
  042 Cvetko C. rjavec 1996 hrvaška posavska Bojan Goršič, Knežja Lipa 1, 1330 Kočevje
  043 Ferdo / Rom kostanjev 2001 posavska Jožef Rus, Reška cesta 10, 1330 Kočevje
  069 Gospod menjavi vranec 2002 posavska Janez Novak, Kočevska Reka 8a , 1338 Kočevska Reka
  150 Panter rjavec 2011 posavska Julijana Šircelj, Željne 17 a, 1330 Kočevje
  035 Cvetko R MB rjavec 1999 hrvaška posavska Vladimir Kerin, Ulica Alme Salmič 10, 8273 Leskovec pri Krškem
  048 Cvetko 686 kostanjev 2001 hrvaška posavska Toni Perc, Dobrova 23, 8281 Senovo
  050 Grič-13 rjavec 2002 posavska Franc Božič, Veliki Podlog 48, 8273 Leskovec pri Krškem
  084 Jakob-25 vrani sivec 2005 posavska Marjan Štefanič, Pristava ob Krki 13, 8312 Podbočje
  085 Borki-183/22 rjavec 2005 hrvaška posavska Tomaž Gorenc, Površje 17, 8274 Raka
  090 Jurček rjavec 2005 posavska Andrej Gregorič, Gmajna 24, 8274 Raka
  101 Kas rahlo osivi menjavi vranec 2005 posavska Janez Sintič, Jelše 21, 8273 Leskovec pri Krškem
  110 Liguster-32 rjavec 2007 posavska Duško Brajdič, Drnovo 78, 8273 Leskovec pri Krškem
  113 Lovro-35 rjavec 2007 posavska Lado Pacek, Ul. Milke Kerin 13, 8270 Krško
  117 Meho-39 rjavec 2008 posavska Avgust Colarič, Slinovice 5, 8311 Kostanjevica na Krki
  118 Mrak-37 temna kostanjeva 2008 posavska Darko Miler, Mrtvice 53a, 8273 Leskovec pri Krškem
  128 Nestaško-46 temni rjavec 2009 posavska Štefan Metelko, Ravna 4, 8274 Raka
  130 Neven rjavec 2009 posavska Stanislav Klemenčič, Mrtvice 54 b, 8273 Leskovec pri Krškem
  140 Oskar-49 osivi rjavec 2010 posavska Matija Colarič, Žabjek v Podbočju 8, 8312 Podbočje
  143 Oblak-51 črnkasti rjavec 2010 posavska Anton Simonišek, Dolenji Leskovec 76, 8280 Brestanica
  148 Piran-54 rjavec 2011 posavska Martin Planinc, Senuše 2, 8273 Leskovec pri Krškem
  152 Rene-59 rjavec 2012 posavska Marjan Štefanič, Pristava ob Krki 13, 8312 Podbočje
  154 Ren-62 kostanjevec 2012 posavska Jože Bojanc, Dol.vas 16, 8222 Otočec
  157 Slavon-66 kostanjevec 2013 posavska Jože Omrzel, Ardro pod velikim Trnom 6, 8270 Krško
  158 Snoopy-64 temni rjavec 2013 posavska Marjan Štefanič, Pristava ob Krki 13, 8312 Podbočje
  161 Stjepan-68 rjavec 2013 posavska Jože Pacek, Jelše 7, 8273 Leskovec pri Krškem
  168 Šakal-73 rjavec 2014 posavska Slobodan Obradović, Kočarija 15a, 8311 Kostanjevica na Krki
  169 Škoro-74 rjavec 2014 posavska Slobodan Obradović, Kočarija 15a, 8311 Kostanjevica na Krki
  177 Tristan rjavec 2015 posavska Andrej Gregorič, Gmajna 24, 8274 Raka
  099 Krom lisjak 2006 posavska Alojzij Kozmus, Paneče 3, 3273 Jurklošter
  105 Livar rjavec 2007 posavska Janez Petrič, Medvedjek 2, 1315 Velike Lašče
  132 Nugat rjavec 2009 posavska Klemen Sojer, Podplešivica 27, 1357 Notranje Gorice
  137 Obelisk črnkasti rjavec 2010 posavska Ciril Kunc, Požarnice 22, 1351 Brezovica pri Ljubljani
  160 Sky-65 rjavec 2013 posavska Anton Svete, Prevalje pod Krimom 8, 1352 Preserje
  171 Šipek rjavec 2014 posavska Janez Petrič, Medvedjek 2, 1315 Velike Lašče
  131 Neron rjavec 2009 posavska Janez Šebenik, Grčarevec 22, 1370 Logatec
  167 Šipon-72 rjavec 2014 posavska Mitja Osterman, Grčarevec 3, 1370 Logatec
  032 Etil / Mak rjavec 2000 posavska Metka Kraner, Fala 1, 2352 Selnica ob Dravi
  037 Ričko V rjavec 1997 hrvaška posavska Martin Večernik, Javnik 2, 2361 Ožbolt
  067 Herman / Grom rjavec 2003 posavska Ferdo Plantev, Zgornja Kungota 27, 2201 Zgornja Kungota
  049 Grom-11 rjavec 2002 posavska Gregor Komljanec, Bučka 14a, 8276 Bučka
  053 Glog / Cvet rjavec 2002 posavska Jože Bojanc, Dol.vas 16, 8222 Otočec
  096 Krojt-29 rjavec 2006 posavska Jože Hočevar, Jelendol 7, 8275 Škocjan
  147 Platon-52 temna kostanjeva 2011 posavska Franc Hočevar, Močvirje 19, 8276 Bučka
  155 Rabac-61 temni kostanjevec 2012 posavska Karel Povše, Gorenji Globodol 4a, 8216 Mirna peč
  040 Jadran II rjavec 1999 hrvaška posavska Danijel Andoljšek, Dane 6, 1310 Ribnica
  056 Gvido / Sokol rjavec 2002 posavska Janez Gornik, Kot pri Ribnici 10, 1310 Ribnica
  063 Hotimir-15 rjavec 2003 posavska Pavel Rigler, Breg 23, 1310 Ribnica
  144 Obeliks kostanjevec 2010 posavska Marjan Kljun, Pusti hrib 1, 1316 Ortnek
  176 Tarzan-76 rjavec 2015 posavska Janez Ambrožič, Velike Poljane 36, 1316 Ortnek
  098 Kleopat menjavi vranec 2006 posavska Ivan Biderman, Kladje nad Blanco 11, 8233 Blanca
  111 Lisjak-34 rjavec 2007 posavska Rajko Vovk, Stržišče 30, 8290 Sevnica
  174 Tanis-78 rjavec 2015 posavska Rajko Vovk, Stržišče 30, 8290 Sevnica
  100 Klaus rjavec 2006 posavska Milena Tavčar, Kreplje 16 a, 6221 Dutovlje
  146 Pajo-53 rjavec 2011 posavska Marijan Suša, Dolenja vas 35, 6224 Senožeče
  095 Kaper-28 svetli rjavec 2006 posavska Slavko Hrovat, Vodovodna cesta 3, 3214 Zreče
  141 Oliver-50 temni rjavec 2010 posavska Anton Mlaker, Kostrivnica 20, 3233 Kalobje
  172 Tarik-80 kostanjevec 2015 posavska Jože Hafner, Virmaše 110, 4220 Škofja Loka
  097 Kron-31 rjavec 2006 posavska Jože Murko, Gradiški dol 6, 3250 Rogaška Slatina
  044 Franjo rjavec 2001 posavska Alojzij Zavrl,Čeče-Del 27, 1420 Trbovlje
  045 Fazon / Grom kostanjev 2001 posavska Jožko Starič, Črešnjice 9, 8231 Trebelno
  162 Split-67 rjavec 2013 posavska Edo Gačnik, Brezje 6, 8231 Trebelno
  133 Mladen črnkasti rjavec 2008 posavska Damjan Gregorka, Blatna Brezovica 43, 1360 Vrhnika
           
           
  HAFLINŠKI ŽREBCI OPIS LETO ROJSTVA PASMA NASLOV LASTNIKA OZ. OSKRBNIKA
  81 Smog-339 plavogrivi lisjak 1998 haflinška Ivan Hercog, Vodruž 16, 3230 Šentjur
  107 Stripsen plavogrivi lisjak 1997 haflinška Anton Peklaj, Belica 10, 1355 Polhov Gradec
  118 Aron-234 svetlogrivi lisjak 2005 haflinška Zoran Špik, Gorenji Novaki 4, 5282 Cerkno
  131 Strah-397 svetlogrivi lisjak 2007 haflinška Miha Skubic, Šentvid pri Stični 1, 1296 Šentvid pri Stični
  132 Slez-399 plavogrivi svetli lisjak 2007 haflinška Stanko Homar, Dupeljne 11, 1225 Lukovica
  136 Strnad-405 plavogrivi lisjak 2008 haflinška Franc Levar, Dol.Jezero 33, 1380 Cerknica
  137 Alfi-410 plavogrivi svetli lisjak 2009 haflinška Zdenko Beloševič, Krašči 16, 9261 Cankova
  140 Majus plavogrivi lisjak 1995 haflinška Janez Strniša, Čača vas 42, 3241 Podplat
  141 Miro plavogrivi svetli lisjak 2010 haflinška Vilko Kešnar, Krivčeva 7a, 1242 Stahovica
  144 Bergfürst- A-415 svetlogrivi lisjak 2010 haflinška Primož Kokovica, Grbinska cesta 7, 1270 Litija
  145 Nig-Nog-416 plavogrivi lisjak 2010 haflinška Jože Žagar, Stara Loka 155, 4220 Škofja Loka
  146 Naunspitz svetlogrivi svetli lisjak 2010 haflinška Ivan Purgaj, Plač 22, 2201 Zg. Kungota
  147 Stol-418 plavogrivi svetli lisjak 2011 haflinška Franc Roban, Robanov kot 35, 3335 Solčava
  148 Marij-420 rahlo osivi plavogrivi svetli lisjak 2011 haflinška Martina Smogavc, Visole 90, 2310 Slovenska Bistrica
  153 Willjem-434 svetlogrivi lisjak 2014 haflinška Ivan Hercog, Vodruž 16, 3230 Šentjur
  154 Wallenstein-435 svetlogrivi lisjak 2014 haflinška Jože Vidmar Gombišče 9, 8213 Veliki Gaber
  155 Belmondo-436 svetlogrivi svetli lisjak 2015 haflinška Janko Cvelbar, Gornji Lenart 8, 8250 Brežice
  156 Napoleon-438 plavogrivi lisjak 2015 haflinška Anton Strmljan, Marno 27, 1431 Dol pri Hrastniku
  157 Buddy-439 plavogrivi svetli lisjak 2015 haflinška Jernej Čibašek, Medvedica 5, 1290 Grosuplje
  158 Negro-440 plavogrivi svetli lisjak 2015 haflinška Branko Robič, Srednji vrh 19, 4282 Gozd Martuljek
           
           
  KASAŠKI ŽREBCI OPIS LETO ROJSTVA PASMA NASLOV LASTNIKA OZ. OSKRBNIKA
  345 Persugill črnkasti rjavec 1997 slovenski kasač Kmet d.o.o., Tomaž Košak , Pristavlja vas 10, 1296 Šentvid pri Stični
  379 Lepi B rjavec 1994 slovenski kasač Jožef Cajhen, Depala vas 104, 1230 Domžale
  420 Lariss rjavec 2005 ljutomerski kasač Jože Hočevar, Bizoviška cesta 47, 1261 Ljubljana- Dobrunje
  427 Lester rjavec 1996 avstrijski kasač Jože Sagaj, Ključarovci 21, 9242 Križevci pri Ljutomeru
  441 Jasin GL rjavec 1998 slovenski kasač Lah Tomaž, Klanec 13, 1218 Komenda
  451 Armbro Elgin rjavec 2004 ameriški kasač Dejan Jurkovič, Brezje 12, 8000 Novo Mesto
  454 ThreestarLimburgia temni rjavec 2001 nizozemski kasač Janez Pipan, Spodnji Brnik 112, 4207 Cerklje na Gorenjskem
  466 Impeto Grif grošasti kostanjevec 2004 italijanski kasač Kmet d.o.o., Tomaž Košak , Pristavlja vas 10, 1296 Šentvid pri Stični in Peter Zadel, Raduhova vas 16, 1296 Šetvid pri Stični
  468 Irresistibile črnkasti rjavec 2004 italijanski kasač Uroš Bernardič, Kajuhova ulica 14, 8270 Krško
  470 Always King lisjak 2010 francoski kasač Vito Šadl, Cankarjeva 3, 9241 Veržej
  471 Mob Muscle rjavec 2001 ameriški kasač Stanislav Petek, Filovci 135, 9222 Bogojina je v najemu
  482 Banker Hall rjavec 1998 ameriški kasač Iztok Razgoršek, Kaplja vas 6, 3312 Prebold
  484 El Nino rjavec 2001 Italjanski kasač Zvonko Osterc, Križevci 12, 9242 Križevci pri Ljutomeru
  491 Up Front Larry rjavec 2004 ameriški kasač Iztok Razgoršek, Kaplja vas 6, 3312 Prebold
  494 Legendary Lover K rjavec 1997 ameriški kasač Kmet d.o.o., Tomaž Košak , Pristavlja vas 10, 1296 Šentvid pri Stični
  496 Onore Dei Sogni rjavec 2008 italjanski kasač Vlado Plohl, Miklavž 18, 2275 Ormož
  500 Install rjavec 1996 francoski kasač Ivan Krašovec, Goriška 55, 3320 Velenje
           
           
  TOPLOKRVNI ŽREBCI OPIS LETO ROJSTVA PASMA NASLOV LASTNIKA OZ. OSKRBNIKA
  255 Lover Boy temni lisjak 1993 nizozemski toplokrvni Srednja kmetijska šola , Sevno pod Trško goro 13, 8000 Novo Mesto
  326 Lord Sherry rjavec 1995 bavarski toplokrvni Zlati D, d.o.o. , Vrbje 6, 3310 Želec
  395 Grabenstern II črnkasti rjavec 1999 mecklenburger Darko Šuster, Malteška cesta 2, 3313 Polzela
  439 Cenato sivec 1994 oldenburg Janez Japelj, Drenov grič 144, 1360 Vrhnika
  458 Nahum D’equit rjavec 1997 belgiski toplokrvni Matevž-Emil Prešeren, Pot k Savi 20, 1000 Ljubljana
  487 Heart Stealer / Amigo temni kostanjevec 2005 nizozemski toplokrvni Tomaž Laufer, Savinjska ulica 13, 2000 Maribor
  488 Cooper temni rjavec 2008 holštajnski Maja Laufer, Savinjska ulica 13, 2000 Maribor
           
           
  ANGLEŠKI POLNOKRVNI ŽREBCI OPIS LETO ROJSTVA PASMA NASLOV LASTNIKA OZ. OSKRBNIKA
  375 Chopin (SVN) lisjak 2000 angleški polnokrvni Anton Obrul, Žiče 53, 3215 Loče
  398 Pouštrtanc (SVN) črnkasti rjavec 1999 angleški polnokrvni Borislav Radovanovič, Kogejeva ulica 1, 1000 Ljubljana
  431 Batist (GER) temni rjavec 2002 angleški polnokrvni Anton Golež, Brezovec pri Polju 32 a, 3225 Buče
  437 Phantom Java (SVN) temni lisjak 2005 angleški polnokrvni Janez Razboršek, Koliška ulica 1a, 1230 Domžale
  486 Dardahegy (GER) temni rjavec 2008 angleški polnokrvni Urban Gagel, Gornje Ravne 6, 1274 Gabrovka
  493 Royal Shadow (GB) temni rjavec 2011 angleški polnokrvni Borut Bernik Bogataj, Polje 8, 4226 Žiri
           
           
  ARABSKI ŽREBCI OPIS LETO ROJSTVA PASMA NASLOV LASTNIKA OZ. OSKRBNIKA
  357 El Fatah Ibn Havi rjavi sivec 1995 arabec Aleksandar Rusić, Preska 2, 1316 Ortnek
  392 T.M. Aikonos temni lisjak 1998 polnokrvni arabec Marjan Vrančič, Kostanjek 30, 8272 Zdole
  424 El Moataz rjavi sivec 2000 polnokrvni arabec Karl Kokotec, Šared 12a, 6310 Izola
  430 Assad Ibn Fa Wanis rahlo osivi lisjak 2006 polnokrvni arabec Sandra Balanč, Pot na Jeranovo 6, 1241 Kamnik
  457 Malak rjavec 2007 polnokrvni arabec Maruša Urevc, Krnica 54, 4247 Zgornje Gorje
  463 Nagelj Z lisičji sivec 2011 polnokrvni arabec Marjan Zupančič, Ledina 85, 8290 Sevnica
  469 Al Habib črnkasti rjavec 2009 polnokrvni arabec Tadej Dijak, Zgornje Gorje 3a, 4247 Zgornje Gorje
  472 Akbar lisjak 1990 polnokrvni arabec Fulvio Bonazza, Bač pri Materiji 18c, 6242 Materija
  478 Classic Jamaal črnkasti rjavec 2012 polnokrvni arabec Rok Kalan, Zgornje Gorje 7a, 4247 Zgornje Gorje
  480 Sharif Sultan rjavec 2006 polnokrvni arabec Metod Drole, Polje 2, 5283 Slap ob Idrijci
  489 Gilly J sivec 2001 polnokrvni arabec Marko Vrančič, Križe 30, 8282 Koprivnica,
  492 GR Shatir vranec 2007 polnokrvni arabec Tomaž Meglič, Dolina 25, 4290 Tržič
  499 Shaakir lisjak 2011 polnokrvni arabec Andreja Blatnik, Primča vas 11, 1303 Zagradec
           
           
  QUARTER HORSE, APPALOOSA IN PAINT HORSE OPIS LETO ROJSTVA PASMA NASLOV LASTNIKA OZ. OSKRBNIKA
  387 Tabascountry lisjak 1998 quarter horse Jure Ponikvar, Nova vas 71, 1385 Nova vas
  473 Snapper MP osivi temni lisjak 2003 quarter horse Blaž Golc, Podplešivica 11, 1357 Notranje Gorice
  474 Mr Docs Bars lisičji lisec 2003 paint horse Mateja Vesel, Cesta Notranjskega Odreda 11, 1317 Sodražica
  475 RB Top Antares lisjak 2008 quarter horse Jure Ponikvar, Nova vas 71, 1385 Nova vas
  476 HH Another Hanka rjavi plavec 2010 quarter horse Gorazd Vašcer, Loče 1, 8257 Dobova
  479 Jeronimo Chic lisjak 2007 quarter horse Marjan Flajs, Spodnja Lipnica 36 b, 4246 Kamna Gorica
  481 Mister San Smoke lisjak 2008 quarter horse Aljaž Jovan, Medvedjek 4, 1315 Velike Lašče
  483 Imjustliketangy MP osivi lisjak 2005 quarter horse Alan Leban, Prvačina 94, 5297 Prvačina
  485 Glis Dry Special lisjak 1995 quarter horse Boštjan Urbančič, Kočevske Poljane 13, 8350 Dolenjske toplice
  490 News Imprint lisičji lisec 2007 paint horse Janez Kastelic, Mekin nad Stično 11, 1295 Ivančna Gorica
  495 Lil Smart Peppy Chic lisjak 2002 quarter horse Renato Lasič, Bilje 34 d, 5292 Renče
  497 Spirits Gold Rum temni rjavec 2005 quarter horse Zdenko Kovač, Šalka vas 85, 1330 Kočevje
  498 Golden Ice Alta Bar plavec 2011 appaloosa Anita Rozman, Luže 18a, 4212 Visoko
           
           
  ISLANDSKI ŽREBCI OPIS LETO ROJSTVA PASMA NASLOV LASTNIKA OZ. OSKRBNIKA
  014 Gyllir fra Saudarkroki lisjak 1994 islandski Janez Robnik, Krnica 33, 3334 Luče
  016 Ísak frá Efra-Langholti lisjak 2001 islandski Agata Maček, Cesta na Brdo 79, 1000 Ljubljana
         
         
  MINI ŠETLANDSKI IN ŠETLANDSKI PONIJI OPIS LETO ROJSTVA PASMA NASLOV LASTNIKA OZ. OSKRBNIKA
  2 Orakel v.d. Klaverhoek lisjak 1999 šetlandski poni Mihael Petrič, Laze 33, 1370 Logatec
  3 Valois of chestnut stable lisičji lisec 2004 mini šetlandski poni Mihael Petrič, Laze 33, 1370 Logatec
  5 Merins v.d. Kafmol vranec 1997 mini šetlandski poni Benjamin Habjanič, Hum pri Ormožu 67, 2270 Ormož
  10 Little Garfield Of Quimper lisičji lisec 2001 mini šetlandski poni Gregor Ogrizek, Babna brda 27, 3264 Sveti Štefan
  11 Eros L.H. lisjak 2011 šetlandski poni Gregor Ogrizek, Babna brda 27, 3264 Sveti Štefan
  12 Bučko vranec 2011 šetlandski poni Viljem Petaci, Pod Hriberco 3, 3205 Vitanje
         
           
  BOSANSKO PLANINSKI KONJ OPIS LETO ROJSTVA PASMA NASLOV LASTNIKA OZ. OSKRBNIKA
  7 Miško XXI-13 729 plavec 2006 bosansko planinski konj Anton Dolinšek, Rtiče 1, 1414 Podkum
           
         
       

  Žrebci, ki bodo na licenciranje pripeljani v februarju 2018, bodo dodani na seznam takoj, ko bodo njihovi lastniki oziroma oskrbniki uredili vso potrebno dokumentacijo.

  Morebitne spremembe naj lasniki oziroma oskrbniki žrebcev javijo Darku Platovnjaku na tel.: +386 1 4779 385.

 • Plemenski žrebci

  Na pregled za odbiro plemenjakov so lahko privedeni žrebci, najprej v tretjem letu starosti. Vsi žrebci morajo imeti opravljene diagnostične preiskave in androloški pregled v skladu s predpisi, ki urejajo razmnoževanje kopitarjev.

  Žrebci se pripustijo k pregledu za odbiro plemenskih žrebcev in so kot kot plemenjaki potrjeni v skladu z rejskim programom posamezne pasme.

  Lastnik žrebca priznanega za pleme, pridobi za tekočo pripustno sezono ustrezno dokumentacijo:

  • pripustne liste

  • seznam pripuščenih kobil

  Pred tem mora lastnik žrebca, vrniti pravilno izpolnjeno dokumentacijo za preteklo pripustno sezono.

  Enkrat letno je potrebno pregledati vse plemenske žrebce na:

  • infekciozni metritis kopitarjev (CEM),

  • kužno malokrvnost (IAK),

  • konjski arteritis (KAK).

 • Rejski programi-rejske organizacije

  Veterinarska fakulteta kot druga priznana organizacija v konjereji (DPO VF) sodeluje pri izvajanju skupnega temeljnega rejskega programa na področju konjereje.

  Nosilci izvajanja skupnega temeljnega rejskega programa na področju konjereje so priznane rejske organizacije (PRO):

  DPO VF kot izvajalec večine strokovnih nalog potrjenih rejskih programov za vse pasme razen za lipicansko zagotavlja koordinacijo dela med posameznimi nosilci in izvajalci na osnovi programa strokovnih nalog, ki ga uskladi s strokovnimi sveti PRO.

  Izvajajo se za vse tiste pasme konj, ki se redijo v skladu s potrjenimi rejskimi programi. Izvajanje strokovnih nalog iz programa zagotavlja osnovo za izvedbo vseh potrjenih rejskih programov.

  DPO VF je nosilec izvajanja strokovnih nalog vezanih na izvajanje skupnega temeljnega rejskega programa in vodenje rodovniških knjig za pasme:

  OBVESTILO REJCEM KONJ ISLANDSKE, ANGLEŠKE POLNOKRVE, NTB, ARABSKE POLNOKRVNE, ARABSKE in pasme ŠETLANDSKI PONI

  V prilogi je objavljena IZJAVA o vključitvi živali v rejski program IZJAVA REJSKI PROGRAM

  Rejske programe na celotnem območju Republike Slovenije za vse zgoraj navedene pasme izvaja Veterinarska fakulteta, kot priznana rejska organizacija – PRO v sodelovanju s Slovenskimi združenji rejcev za posamezne pasme konj.

  Rejce, ki želijo svoje živali vključiti oz. pristopiti k izvajanju potrjenih rejskih programov, ki so objavljeni tudi na naši spletni strani obveščamo, da lahko to storijo z izpolnitvijo   IZJAVA REJSKI PROGRAM, ki jo morajo podpisano poslati na naslov:

  Veterinarska fakulteta

  Oddelek za selekcijo konj

  Cesta v Mestni log 47

  1000 Ljubljana

  Z vključitvijo v rejski program in s tem v program STRP vam je omogočeno izvajanje vseh zootehniških opravil v pristojnosti PRO, ki jih delno subvencionira MGKP. Višina pristojbin je določena s cenikom storitev PRO v letnem programu STRP, ki ga na predlog PRO v konjereji potrdi minister. Rejci, ki k izvajanju rejskega programa ne bodo pristopili, niso upravičeni do podpor, ki iz omenjenega izvirajo.

  Rejski programi

  Rejski program za pasmo slovenski hladnokrvni konj

   PRENESI

  Rejski program za pasmo posavski konj

   PRENESI

  Rejski program za pasmo haflinški konj

  PRENESI

  Rejski program za pasmo kasaški konj

   PRENESI

  Rejski program za pasmo slovenski toplokrvni konj

   PRENESI

  Rejski program za pasmo islandski konj

   PRENESI

  Rejski program za pasmo angleški polnokrvni konj

   PRENESI

  Rejski program za pasmo arabski polnokrvni konj

   PRENESI

  Rejski program za pasmo arabski konj

   PRENESI

  Rejski program za pasmo šetlandski poni

   PRENESI

  DPO VF v skladu z Dogovorom o sodelovanju sodeluje pri pripravi in izvajanju rejskega programa s:

 • Rodovniške knjige

  Rodovniška knjiga angleških polnokrvnih konj slovenske reje