Program Centra za podiplomski študij in permanentno izobraževanje VF za leto 2018


 • 1.   Asistirana reprodukcija drobnice; manipulacija spolnega ciklusa, klasično ter endoskopsko osemenjevanje 
  · Termin: dvodnevni tečaj, v 2018 (končni datum sporočen naknadno – glede na čas sinhronizacije koz in ovc)
  · Trajanje: 10 šolskih ur in 30 minut
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Klinika za reprodukcijo in velike živali, Klinika za reprodukcijo
  · Kotizacija: 150,00 € (15 – 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji
  · Predavatelji: prof. dr. Marjan Kosec, izr. prof. Janko Mrkun, Mateja Bogataj, doc. dr. Primož Klinc,  dipl. ECAR
  · Kontaktna oseba: doc. dr. Primož Klinc (primoz.klinc@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  2.    Odvzem, kratkoročno in dolgoročno konzerviranje pasjega in mačjega semena, vzpostavitev genske banke in mednarodni transport semena 
  · Termin: dvodnevni tečaj, v 2018
  · Trajanje: 10 šolskih ur in 30 minut
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Klinika za reprodukcijo in velike živali, Klinika za reprodukcijo
  · Kotizacija: 300,00 € (8 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji
  · Predavatelji: Mateja Bogataj, doc. dr. Primož Klinc, dipl. ECAR
  · Kontaktna oseba: doc. dr. Primož Klinc (primoz.klinc@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  3.   Umetno osemenjevanje psic in mačk; spolni ciklus, določanje optimalnega časa, priprava semena, klasično ter endoskopsko trans-cervikalno intra-uterino osemenjevanje
  · Termin: dvodnevni tečaj, sobota, v 2018
  · Trajanje: 5 šolskih ur in 15 minut ter praktični del
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Klinika za reprodukcijo in velike živali, Klinika za reprodukcijo
  · Kotizacija: 300,00 € (8 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji
  · Predavatelji: Mateja Bogataj, doc. dr. Primož Klinc,  dipl. ECAR
  · Kontaktna oseba: doc. dr. Primož Klinc (primoz.klinc@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  4.   Endoskopska ovariektomija psic
  · Termin: dvodnevni tečaj, v 2018, točni datum sporočen naknadno glede na dogovor z zunanjimi sodelavci (Storz, MM surgical)
  · Trajanje: 7 šolskih ur ter praktični del
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Klinika za reprodukcijo in velike živali, Klinika za reprodukcijo
  · Kotizacija: 150,00 € (8 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji
  · Predavatelji: izr. prof. dr. Janko Mrkun, Mateja Bogataj, doc. dr. Primož Klinc,  dipl. ECAR
  · Kontaktna oseba: doc. dr. Primož Klinc (primoz.klinc@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  5.   Novosti v prehrani psov in mačk (delavnica)
  · Termin: prestavljena na 2019
  · Trajanje: 6 šolskih ur
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
  · Kotizacija: 110,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji
  · Predavatelji: dr. Marjana Grandič, izr. prof. dr. Breda Jakovac Strajn
  · Kontaktna oseba: dr. Marjana Grandič (marjana.grandic@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  6.   Veterinarska anesteziologija 4
  · Termin: sreda, 18. april 2018, pričetek ob 15.15
  · Trajanje: 6 šolskih ur
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Klinika za male živali
  · Kotizacija: 100,00 € z DDV (najmanj 15 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji
  · Predavatelji: doc. dr. Alenka Seliškar, dr. Barbara Lukanc
  · Kontaktna oseba: doc. dr. Alenka Seliškar (alenka.seliskar@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
   6_ Prijavnica Veterinarska anesteziologija 4  
  7.   DS za patologijo – Patologija organskih sistemov – izbrana poglavja patologije prebavil
  · Termin: na sestankih DS za patologijo (datum bo določen v dogovoru s člani DS)
  · Trajanje: 4 ure
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Delovna skupina za patologijo pri Strokovnem svetu NVI VF
  · Kotizacija: ni – interni značaj izobraževanja (za zunanje 40,00 € z DDV)
  · Ciljna skupina: člani DS za patologijo
  · Predavatelji: prof. dr. Polona Juntes
  · Kontaktna oseba: prof. dr. Polona Juntes (polona.juntes@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  8.   DS za patologijo – Aktualna patologija v Sloveniji
  · Termin: četrtek, 25. januar 2018 ob 8.15 uri; na sestankih DS za patologijo (datum bo določen v dogovoru s člani DS)
  · Trajanje: 7 do 10 šolskih ur
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Delovna skupina za patologijo pri Strokovnem svetu NVI VF
  · Kotizacija: ni – interni značaj izobraževanja (za zunanje 50,00 € z DDV)
  · Ciljna skupina: člani DS za patologijo
  · Predavatelji: Odvisno od aktualne tematike – se določijo naknadno
  · Kontaktna oseba: prof. dr. Polona Juntes (polona.juntes@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  9.   DS za reprodukcijo SSNVI – Novosti iz področja reprodukcije živali
  · Termin: na sestankih DS za reprodukcijo SSNVI
  · Trajanje: vsako predavanje 3 ure in preskus znanja
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Delovna skupina za reprodukcijo SSNVI VF
  · Kotizacija: ni – interni značaj izobraževanja (za zunanje 40,00 € z DDV)
  · Ciljna skupina: DS za reprodukcijo SSNVI
  · Predavatelji: sodelavci DS za reprodukcijo SSNVI
  · Kontaktna oseba: mag. Dominika Štabuc Starčevič (Dominika.stabucstarcevic@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  10.   Raziskovalna metodologija za področje veterinarstva
  · Termin: predvidoma jeseni 2018, v štirih delih
  · Trajanje: celotno predavanje 4 ure
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Knjižnica VF
  · Kotizacija: ni – interni značaj izobraževanja (za zunanje 80,00 € z DDV)
  · Ciljna skupina: specializanti, podiplomski študentje, vsi, ki se želijo seznaniti z informacijskimi viri s področja veterinarske medicine in jih tudi poiskati ter uporabiti
  · Predavatelji: izr. prof. dr. Jelka Zabavnik Piano
  · Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Jelka Zabavnik Piano (jelka.zabavnik@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  11.   Znanstvena informatika v veterinarski medicini – praktikum
  · Termin: predvidoma jeseni 2018, v treh delih
  · Trajanje: celotno predavanje 3 ure
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, računalniška učilnica
  · Organizator: Knjižnica VF
  · Kotizacija: ni – interni značaj izobraževanja (za zunanje 80,00 € z DDV)
  · Ciljna skupina: specializanti, podiplomski študentje, vsi, ki se želijo seznaniti z informacijskimi viri s področja veterinarske medicine in jih tudi poiskati ter uporabiti
  · Predavatelji: mag. Gita Grecs Smole, Stanka Ujc
  · Kontaktna oseba: mag. Gita Grecs Smole (gita.smole@vf.uni-lj.si); Stanka Ujc (stanka.ujc@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  12.   Patologija reprodukcijskega sistema pri psici
  · Termin: prestavljena na 2019
  · Trajanje: 4 šolske ure
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Klinika za reprodukcijo in velike živali
  · Kotizacija: 80,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji
  · Predavatelji: izr. prof. dr. Janko Mrkun, dr. Nataša Šterbenc, dr. Maja Zakošek Pipan
  · Kontaktna oseba: dr. Maja Zakošek Pipan (maja.zakosekpipan@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  13.   Plodnost in plodnostne motnje – psi
  · Termin: prestavljena na 2019
  · Trajanje: 4 šolske ure
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Klinika za reprodukcijo in velike živali
  · Kotizacija: 80,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji
  · Predavatelji: izr. prof. dr. Janko Mrkun, dr. Nataša Šterbenc, dr. Maja Zakošek Pipan
  · Kontaktna oseba: dr. Maja Zakošek Pipan (maja.zakosekpipan@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  14.   Vzdrževanje in izboljševanje sistema vodenja (kakovosti) na VF
  · Termin: na sestankih KZK
  · Trajanje: 7 – 8 šolskih ur
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Enota za zagotavljanje kakovosti VF
  · Kotizacija: ni – interni značaj izobraževanja
  · Ciljna skupina: Osebje, ki je na enotah odgovorno za uporabo, vzdrževanje in obvladovanje opreme, vodje enot in laboratorijev, kakovostniki, notranji presojevalci
  · Predavatelji: dr. Tina Pirš, mag. Jana Ačko in tematsko vabljeni predavatelji
  · Kontaktna oseba: dr. Tina Pirš (Tina.Pirs@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  15.   DS za zdravstveno varstvo čebel
  · Termin: na sestankih DS za zdravstveno varstvo čebel (2018) – tematsko vabljeni predavatelji
  · Trajanje: vsako predavanje 2 do 3 šolske ure
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: DS za zdravstveno varstvo čebel VF
  · Kotizacija: ni – interni značaj izobraževanja
  · Ciljna skupina: Veterinarji VF, uradni veterinarji OU
  · Predavatelji: dr. Metka Pislak Ocepek
  · Kontaktna oseba: dr. Metka Pislak Ocepek (Metka.PislakOcepek@vf.uni-lj.si)
     
  16.   Seminar za izvajalce DDD dejavnosti (osnovni in obnovitveni)
  · Termin: predvidoma 21. in 22. september 2018
  · Trajanje: 2 dni (v skladu s pravilnikom)
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
  · Kotizacija: 200,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji, veterinarski tehniki
  · Predavatelji: izr. prof. dr. Martin Dobeic, dr. Štefan Pintarič, dr. Marko Vudrag
  · Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Martin Dobeic (martin.dobeic@vf.uni-lj.si); dr. Štefan Pintarič (stefan.pintaric@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
    16_Seminar za izvajalce DDD dejavnosti OSNOVNI in OBNOVITVENI Prijavnica 2018
  17.   DS za virologijo – Aktualne kužne bolezni: AFRIŠKA PRAŠIČJA KUGA – ali smo pripravljeni na izbruh?
  · Termin: torek, 12. junija 2018, pričetek ob 9.00.
  · Trajanje: 7 šolskih ur
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, DS za virologijo
  · Kotizacija: ni – interni značaj izobraževanja (za zunanje 50,00 € z DDV)
  · Ciljna skupina: veterinarji, veterinarski tehniki
  · Predavatelji: izr. prof. dr. Ivan Toplak, doc. dr. Marina Štukelj, prof. dr. Jože Grom, izr. prof. dr. Gorazd Vengušt, doc. dr. Diana Žele, prof. dr. Peter Hostnik, prof. dr. Polona Juntes (vsi UL VF); dr. Dejan Bordjan, UVHVVR.

 • 1. Zastrupitve z rastlinami pri domačih živalih
  · Termin: celo leto po dogovoru, predlagan datum 12. februar 2018 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 2 uri
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 35,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: izr. prof. dr. Martina Klinkon
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  2. Zajedavske bolezni domačih živali
  · Termin: celo leto po dogovoru, predlagan datum 30. januar 2018 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 2 uri
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 35,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: izr. prof. dr. Martina Klinkon
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  3. Zdravstveno varstvo telet
  · Termin: jesensko zimski čas, po dogovoru, predlagan datum 9. februar 2018 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 2 uri
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 35,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: doc. dr. Jožica Ježek
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/permanentno-izobrazevanje-2/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  4. Preprečevanje vnosa bolezni v rejo prežvekovalcev
  · Termin: jesensko zimski čas, po dogovoru, predlagan datum 26. januar 2018 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 2 uri
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 35,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: izr. prof. dr. Jože Starič
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  5. Nega in bolezni parkljev pri prežvekovalcih
  · Termin: jesensko zimski čas, po dogovoru, predlagan datum 2. februar 2018 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 2 uri
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 35,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: izr. prof. dr. Jože Starič
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/permanentno-izobrazevanje-2/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  6. Zdravstveno varstvo drobnice
  · Termin: jesensko zimski čas, po dogovoru, predlagan datum 9. februar 2018 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 2 uri
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 35,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: izr. prof. dr. Jože Starič
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  7. Prašiči
  · Termin: po dogovoru, predlagan datum 8. januar 2018 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 6 ur
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 70,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: doc. dr. Marina Štukelj, dr. Irena Golinar-Oven, Jan Plut
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/permanentno-izobrazevanje-2/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  8. Uporaba protimikrobnih in protiparazitarnih zdravil pri rejnih in proizvodnih živalih
  · Termin: po dogovoru, predlagan datum 28. februar 2018 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 5 ur in 30 minut
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 20,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: prof. dr. Silvestra Kobal
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  9. Program izobraževanja za rejce, ki želijo sami osemenjevati lastne živali (govedo ali prašiči)
  · Termin: za govedo: od 31. januarja do 5. februarja 2018 v Ljubljani (prijave do 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 33 šolskih ur
  · Kraj prireditve: Ljubljana, Novo mesto, Maribor, Ptuj, Celje in Murska Sobota
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Kotizacija: 200,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: rejci govedi in prašičev
  · Predavatelji: dr. Igor Klobučar, mag. Dominika Štabuc-Starčevič, strokovni sodelavci območnih enot KGZS za področje zootehnike
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/permanentno-izobrazevanje-2/
  · Kontaktna oseba: mag. Dominika Štabuc-Starčevič (dominika.stabucstarcevic@vf.uni-lj.si )
     
  10. Program izobraževanja za rejce, ki želijo sami osemenjevati lastne živali – obnovitveni tečaj po 10 letih
  · Termin: za govedo: 22. januar 2018 v Ljubljani, za prašiče: od 19. februarja 2018 v Murski Soboti(prijava do 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 10 šolskih ur
  · Kraj prireditve: Ljubljana, Novo mesto, Maribor, Ptuj, Celje in Murska Sobota
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 150,00 € z DDV (najmanj 15 udeležencev)
  · Ciljna skupina: rejci govedi in prašičev
  · Predavatelji: dr. Igor Klobučar, mag. Dominika Štabuc-Starčevič, strokovni sodelavci območnih enot KGZS za področje zootehnike
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/
  · Kontaktna oseba: mag. Dominika Štabuc-Starčevič (dominika.stabucstarcevic@vf.uni-lj.si )
     
  11. Program usposabljanja za imetnike plemenjakov za registracijo pripustnih postaj
  · Termin: četrtek, 1. februar 2018 ob 15.00 uri (prijava do 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 6 šolskih ur
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 130,00 € z DDV (najmanj 15 udeležencev)
  · Ciljna skupina: rejci konj, govedi in prašičev
  · Predavatelji: dr. Igor Klobučar, mag. Dominika Štabuc-Starčevič
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/permanentno-izobrazevanje-2/
  · Kontaktna oseba: dr. Igor Klobučar (igor.klobucar@vf.uni-lj.si), mag. Dominika Štabuc-Starčevič (dominika.stabucstarcevic@vf.uni-lj.si)
     
  12. Dezinfekcija in dezinsekcija
  · Termin: po dogovoru, predlagan datum 6. februar 2018 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 4 ure
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 65,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: dr. Štefan Pintarič
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  13. Pomen molznega stroja za zdravje mlečne žleze in higiensko kakovost mleka
  · Termin: po dogovoru, predlagan datum 13. februar 2018 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 4 ure
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 65,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: dr. Štefan Pintarič, prof. dr. Andrej Pengov
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  14. Izobraževanje za imetnike čebel
  · Termin: po dogovoru
  · Trajanje: 2 do 3 ure odvisno od sklopa predavanj
  · Kraj prireditve: lokacije ČD, NVI Ljubljana, NM, NG, SE, MB, CE,KR,MS; januar, februar, marec, november, december 2018
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: predvidoma 30,00 € z DDV
  · Ciljna skupina: rejci – čebelarji
  · Predavatelji: skupina za zdravstveno varstvo čebel in drugi predavatelji, ki se ukvarjajo s problematiko zdravja čebeljih družin
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/
  · Kontaktna oseba: dr. Metka Pislak Ocepek (metka.pislakocepek@vf.uni-lj.si)
     
  15.   Tečaj vzorčenja – vzorčenje za potrebe nadzora kakovosti odkupljenega mleka
  · Termin: po dogovoru
  · Trajanje: 6 ur
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, NVI Kranj
  · Organizator: Veterinarska fakulteta
  · Kotizacija: 50,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: vzorčevalci mleka
  · Predavatelji: mag. Saša Rupnik, prof. dr. Andrej Kirbiš, dr. Majda Biasizzo, dr. Lena Hodošček, Marija Ovsenek
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  16.   Program izobraževanja za skrbnike piščancev za prirejo mesa
  · Termin: september 2018 (predvidoma)
  · Trajanje: 7 ur 30 minut
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta,UVHVVR, Perutnina Ptuj d.d., Pivka Perutninarstvo d.d., VET-AM Jata
  · Kotizacija: 50,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: skrbniki piščancev
  · Predavatelji: prof. dr. Alenka Dovč, dr. Renata Lindtner Knific, Jasna Perc, mag. Milena Valant, mag. Rahela Juršič Cizerl, Neva Šemrov, izr. prof. dr. Martin Dobeic, dr. Štefan Pintarič, dr. Urška Kos, doc. dr. Uroš Krapež, dr. Brigita Slavec, prof. dr. Olga Zorman Rojs
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  17.   Program izobraževanja za zootrgovine (z izpiti za oskrbnike hišnih živali)
  · Termin: predvidoma oktober/november 2018
  · Trajanje: 6 ur
  · Kraj prireditve: Trgovinska zbornica Slovenije Ljubljana
  · Organizator: Trgovinska zbornica Slovenije, Sekcija ZOO trgovin
  · Kotizacija: 90,00 € oziroma 130,00 € z DDV za nečlane
  · Ciljna skupina: oskrbniki hišnih živali
  · Predavatelji: prof. dr. Alenka Dovč, doc. dr. Jožko Račnik, dr. Marko Zadravec, izr. prof. dr. Martin Dobeic, mag. Urška Mavri, mag. Gregor Jereb
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe http://www.tzslo.si/?t=aktualno&id=1532; https://www.vf.uni-lj.si/si/permanentno-izobrazevanje-2/
  · Kontaktna oseba: alenka.dovc@vf.uni-lj.si; karmen@tzslo.si; permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  18.   Program izobraževanja za KGZS
  · Termin: predvidoma junij 2018
  · Trajanje: 6 ur
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta
  · Kotizacija: 80,00 € € z DDV z (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: zaposleni na KGZS
  · Predavatelji: predavatelji Veterinarske fakultete
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
     
  19.   Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti v skladu z 21. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi« (osnovno in obnovitveno usposabljanje)
  · Termin: A.PERUTNINA: ni datuma;  C.PREŽVEKOVALCI, PRAŠIČI, KOPITARJI: sobota,13.10.2018
  · Trajanje: 6-9 ur (odvisno od sklopa predavanj)
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta
  · Kotizacija: javljeno naknadno
  · Ciljna skupina: klavničarji
  · Predavatelji: izr. prof. dr. Martin Dobeic, Tea Dronjić (UVHVVR), dr. Urška Kos (UVHVVR), Petra Raspor Lainšček, dr. Manja Križman, izr. prof. dr. Andrej Kirbiš, prof. dr. Modest Vengušt, izr. prof. dr. Jože Starič, doc. dr. Marina Štukelj, prof. dr. Olga Zorman Rojs, prof. dr. Alenka Dovč, Mojca Györek, Boštjan Domanjko, Robert Soban
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/klavnicarji/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si