Program Centra za podiplomski študij in permanentno izobraževanje VF


 •  

  1.   Asistirana reprodukcija drobnice; manipulacija spolnega ciklusa, klasično ter endoskopsko osemenjevanje 
  · Termin: dvodnevni tečaj, v 2019 (končni datum sporočen naknadno – glede na čas sinhronizacije koz in ovc)
  · Trajanje: 10 šolskih ur in 30 minut
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Klinika za reprodukcijo in velike živali, Klinika za reprodukcijo
  · Kotizacija: 150,00 € (15 – 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji
  · Predavatelji: prof. dr. Marjan Kosec, izr. prof. Janko Mrkun, Mateja Bogataj, doc. dr. Primož Klinc,  dipl. ECAR
  · Kontaktna oseba: doc. dr. Primož Klinc (primoz.klinc@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  2.      Odvzem, kratkoročno in dolgoročno konzerviranje pasjega in mačjega semena, vzpostavitev genske banke in mednarodni transport semena 
  · Termin: dvodnevni tečaj, v 2019
  · Trajanje: 10 šolskih ur in 30 minut
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Klinika za reprodukcijo in velike živali, Klinika za reprodukcijo
  · Kotizacija: 300,00 € (8 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji
  · Predavatelji: Mateja Bogataj, doc. dr. Primož Klinc, dipl. ECAR
  · Kontaktna oseba: doc. dr. Primož Klinc (primoz.klinc@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  3.   Umetno osemenjevanje psic in mačk; spolni ciklus, določanje optimalnega časa, priprava semena, klasično ter endoskopsko trans-cervikalno intra-uterino osemenjevanje
  · Termin: dvodnevni tečaj, sobota, v 2019
  · Trajanje: 5 šolskih ur in 15 minut ter praktični del
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Klinika za reprodukcijo in velike živali, Klinika za reprodukcijo
  · Kotizacija: 300,00 € (8 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji
  · Predavatelji: Mateja Bogataj, doc. dr. Primož Klinc,  dipl. ECAR
  · Kontaktna oseba: doc. dr. Primož Klinc (primoz.klinc@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  4.   Endoskopska ovariektomija psic
  · Termin: dvodnevni tečaj, v 2019, točni datum sporočen naknadno glede na dogovor z zunanjimi sodelavci (Storz, MM surgical)
  · Trajanje: 7 šolskih ur ter praktični del
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Klinika za reprodukcijo in velike živali, Klinika za reprodukcijo
  · Kotizacija: 150,00 € (8 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji
  · Predavatelji: izr. prof. dr. Janko Mrkun, Mateja Bogataj, doc. dr. Primož Klinc,  dipl. ECAR
  · Kontaktna oseba: doc. dr. Primož Klinc (primoz.klinc@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  5.   Novosti v prehrani psov in mačk (delavnica)
  · Termin: predvidoma september/oktober 2019
  · Trajanje: 6 šolskih ur
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
  · Kotizacija: 110,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji
  · Predavatelji: dr. Marjana Grandič, izr. prof. dr. Breda Jakovac Strajn
  · Kontaktna oseba: dr. Marjana Grandič (marjana.grandic@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  6.   Veterinarska anesteziologija 5
  · Termin: sreda, 8. maj 2019, pričetek ob 15.15h
  · Trajanje: 6 šolskih ur
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Klinika za male živali
  · Kotizacija: 100,00 € z DDV (najmanj 15 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji
  · Predavatelji: doc. dr. Alenka Seliškar, asist. dr. Barbara Lukanc, asist. dr. Katerina Tomsič
  · Kontaktna oseba: doc. dr. Alenka Seliškar (alenka.seliskar@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  7.   Seminar identifikacija in registracija kopitarjev (začetni in obnovitveni)
  · Termin: konec marca 2019
  · Trajanje: odvisno od vrste seminarja (začetni in obnovitveni)
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: KRVŽ VF – Oddelek za selekcijo konj
  · Kotizacija: odvisno od vrste seminarja (začetni in obnovitveni)
  · Ciljna skupina: novi in obstoječi pregledniki
  · Predavatelji: izr. prof. dr. Janko Mrkun, Nataša Gorišek, doc. dr. Matjaž Mesarič, Janja Likar, Karolina Jamnik Cerk, predstavnik MKGP SIR
  · Kontaktna oseba: Karolina Jamnik Cerk (karolina.jamnik.cerk@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  8.   DS za patologijo – Aktualna patologija v Sloveniji
  · Termin: na sestankih DS za patologijo (datum bo določen v dogovoru s člani DS)
  · Trajanje: 7 do 10 šolskih ur
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Delovna skupina za patologijo pri Strokovnem svetu NVI VF
  · Kotizacija: ni – interni značaj izobraževanja (za zunanje 80,00 € z DDV)
  · Ciljna skupina: člani DS za patologijo
  · Predavatelji: Odvisno od aktualne tematike – se določijo naknadno
  · Kontaktna oseba: prof. dr. Polona Juntes (polona.juntes@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  9.   DS za reprodukcijo SSNVI – Novosti iz področja reprodukcije živali
  · Termin: na sestankih DS za reprodukcijo SSNVI
  · Trajanje: vsako predavanje 3 ure in preskus znanja
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Delovna skupina za reprodukcijo SSNVI VF
  · Kotizacija: ni – interni značaj izobraževanja (za zunanje 40,00 € z DDV)
  · Ciljna skupina: DS za reprodukcijo SSNVI
  · Predavatelji: sodelavci DS za reprodukcijo SSNVI
  · Kontaktna oseba: mag. Dominika Štabuc – Starčevič (Dominika.stabucstarcevic@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  10.   Feline reproduction/neonatology
  · Termin: sreda, 9. januar 2019, pričetek ob 15.00h
  · Trajanje: 4 šolske ure
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Klinika za reprodukcijo in velike živali
  · Kotizacija: 80,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji
  · Predavatelji: dr. Maja Zakošek Pipan, prof. dr. Margaret L. Casal, University of Penn – Professor of Medical Genetics, Reproduction, and Pediatrics, University of Pennsylvania School of Veterinary Medicine
  · Kontaktna oseba: dr. Maja Zakošek Pipan (maja.zakosekpipan@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  11.   Patologija reprodukcijskega sistema pri psici
  · Termin: sreda, 20. marec 2019, pričetek ob 15.00h
  · Trajanje: 4 šolske ure
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Klinika za reprodukcijo in velike živali
  · Kotizacija: 80,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji
  · Predavatelji: dr. Nataša Šterbenc, dr. Maja Zakošek Pipan, mag. Mateja Stvarnik
  · Kontaktna oseba: dr. Maja Zakošek Pipan (maja.zakosekpipan@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  12.   Plodnost in plodnostne motnje – psi
  · Termin: sreda, 29. maj 2019, pričetek ob 15.00h
  · Trajanje: 4 šolske ure
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Klinika za reprodukcijo in velike živali
  · Kotizacija: 80,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji
  · Predavatelji: dr. Nataša Šterbenc, dr. Maja Zakošek Pipan
  · Kontaktna oseba: dr. Maja Zakošek Pipan (maja.zakosekpipan@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  13.   Raziskovalna metodologija za področje veterinarstva
  · Termin: predvidoma jeseni 2019, v štirih delih
  · Trajanje: celotno predavanje 4 ure
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Knjižnica VF
  · Kotizacija: ni – interni značaj izobraževanja (za zunanje 80,00 € z DDV)
  · Ciljna skupina: specializanti, podiplomski študentje, vsi, ki se želijo seznaniti z informacijskimi viri s področja veterinarske medicine in jih tudi poiskati ter uporabiti
  · Predavatelji: izr. prof. dr. Jelka Zabavnik Piano
  · Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Jelka Zabavnik Piano (jelka.zabavnik@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  14.   Znanstvena informatika v veterinarski medicini – praktikum
  · Termin: predvidoma jeseni 2019, v treh delih
  · Trajanje: celotno predavanje 3 ure
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, računalniška učilnica
  · Organizator: Knjižnica VF
  · Kotizacija: ni – interni značaj izobraževanja (za zunanje 80,00 € z DDV)
  · Ciljna skupina: specializanti, podiplomski študentje, vsi, ki se želijo seznaniti z informacijskimi viri s področja veterinarske medicine in jih tudi poiskati ter uporabiti
  · Predavatelji: mag. Gita Grecs Smole, Stanka Ujc
  · Kontaktna oseba: mag. Gita Grecs Smole (gita.smole@vf.uni-lj.si); Stanka Ujc (stanka.ujc@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  15.   Vzdrževanje in izboljševanje sistema vodenja (kakovosti) na VF
  · Termin: na sestankih KZK
  · Trajanje: 7 – 8 šolskih ur
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Enota za zagotavljanje kakovosti VF
  · Kotizacija: ni – interni značaj izobraževanja
  · Ciljna skupina: Osebje, ki je na enotah odgovorno za uporabo, vzdrževanje in obvladovanje opreme, vodje enot in laboratorijev, kakovostniki, notranji presojevalci
  · Predavatelji: dr. Tina Pirš, mag. Jana Ačko in tematsko vabljeni predavatelji
  · Kontaktna oseba: dr. Tina Pirš (Tina.Pirs@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  16.   Seminar za izvajalce DDD dejavnosti (osnovni in obnovitveni)
  · Termin: predvidoma 20. in 21. september 2019
  · Trajanje: 2 dni (v skladu s pravilnikom)
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
  · Kotizacija: 200,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji, veterinarski tehniki
  · Predavatelji: izr. prof. dr. Martin Dobeic, dr. Štefan Pintarič, dr. Marko Vudrag
  · Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Martin Dobeic (martin.dobeic@vf.uni-lj.si); dr. Štefan Pintarič (stefan.pintaric@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  17. Tečaj za usposabljanje za delo s poskusnimi živalmi
  · Termin: predvidoma jeseni 2019
  · Trajanje:  30 ur za oskrbovalce živali, 40 ur za izvajalce poskusov, 60 ur za vodje poskusov
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta
  · Kotizacija: javljeno naknadno
  · Ciljna skupina: oskrbovalci živali v poskusu, izvajalci poskusov na živalih, vodje poskusov na živalih
  · Predavatelji: predavatelji veterinarske fakultete, zunanji sodelavci (UVHVVR, MF,…)
  · Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Jelka Zabavnik Piano (jelka.zabavnik@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  18.   Uporabna statistika za veterinarje
  · Termin: predvidoma septembra 2019
  · Trajanje: 5 šolskih ur
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Kotizacija: ni – interni značaj izobraževanja do 30 oseb (za zunanje 80,00 € z DDV)
  · Ciljna skupina: veterinarji
  · Predavatelji: asist. Tanja Knific, prof. dr. Katarina Košmelj (BF), prof. dr. Petra Zrimšek
  · Kontaktna oseba: Tanja Knific (tanja.knific@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  19.   Pomen raztelesbe in dodatnih preiskav pri delu kliničnega veterinarja
  · Termin: torek, 5. 2. 2019, pričetek ob 16.00h
  · Trajanje: 3 šolske ure 15 minut
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Kotizacija: 20,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: veterinarji, študenti VF
  · Predavatelji: doc. dr. Mitja Gombač, asist. Tamara Dolenšek, Kristina Tekavec, doc. dr. Tanja Švara, prof. dr. Peter Hostnik, prof. dr. Irena Zdovc, doc. dr. Aleksandra Vergles Rataj
  · Kontaktna oseba: doc. dr. Mitja Gombač (mitja.gombac@vf.uni-lj.si); permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si

 •  

  1. Zastrupitve z rastlinami pri domačih živalih
  · Termin: celo leto po dogovoru, predlagan datum 11. februar 2019 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 2 uri
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 35,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: izr. prof. dr. Martina Klinkon
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  2. Zajedavske bolezni domačih živali
  · Termin: celo leto po dogovoru, predlagan datum 14. februar 2019 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 2 uri
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 35,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: izr. prof. dr. Martina Klinkon
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  3. Zdravstveno varstvo telet
  · Termin: jesensko zimski čas, po dogovoru, predlagan datum 7. februar 2019 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 2 uri
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 35,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: doc. dr. Jožica Ježek
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/permanentno-izobrazevanje-2/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  4. Preprečevanje vnosa bolezni v rejo prežvekovalcev (Biovarnost v rejah prežvekovalcev)
  · Termin: jesensko zimski čas, po dogovoru, predlagan datum 26. januar 2019 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 2 uri
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 35,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: izr. prof. dr. Jože Starič
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  5. Nega in bolezni parkljev pri prežvekovalcih
  · Termin: jesensko zimski čas, po dogovoru, predlagan datum 2. februar 2019 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 2 uri
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 35,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: izr. prof. dr. Jože Starič
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/permanentno-izobrazevanje-2/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  6. Zdravstveno varstvo drobnice
  · Termin: jesensko zimski čas, po dogovoru, predlagan datum 9. februar 2019 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 2 uri
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 35,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: izr. prof. dr. Jože Starič
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  7. Zdravstveno varstvo prašičev
  · Termin: po dogovoru, predlagan datum 7. januar 2019 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 6 ur
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 70,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: doc. dr. Marina Štukelj, dr. Irena Golinar-Oven, Jan Plut
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/permanentno-izobrazevanje-2/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  8. Smoterna in preudarna uporaba protimikrobnih in protiparazitarnih zdravil pri rejnih in proizvodnih živalih
  · Termin: po dogovoru, predlagan datum 28. februar 2019 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 5 ur in 30 minut
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 20,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: prof. dr. Silvestra Kobal
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  9. Program izobraževanja za rejce, ki želijo sami osemenjevati lastne živali (govedo ali prašiči)
  · Termin: predvidoma 4. februar 2019 (prijave do 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 33 šolskih ur
  · Kraj prireditve: Ljubljana, Novo mesto, Maribor, Ptuj, Celje in Murska Sobota
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Kotizacija: 300,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: rejci govedi in prašičev
  · Predavatelji: mag. Dominika Štabuc-Starčevič, strokovni sodelavci območnih enot KGZS za področje zootehnike
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/permanentno-izobrazevanje-2/
  · Kontaktna oseba: mag. Dominika Štabuc-Starčevič (dominika.stabucstarcevic@vf.uni-lj.si )
     
  10. Program izobraževanja za rejce, ki želijo sami osemenjevati lastne živali – obnovitveni tečaj po 10 letih
  · Termin: predvidoma 11. februar 2019 (prijava do 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 10 šolskih ur
  · Kraj prireditve: Ljubljana, Novo mesto, Maribor, Ptuj, Celje in Murska Sobota
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 150,00 € z DDV (najmanj 15 udeležencev)
  · Ciljna skupina: rejci govedi in prašičev
  · Predavatelji: mag. Dominika Štabuc-Starčevič, strokovni sodelavci območnih enot KGZS za področje zootehnike
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/
  · Kontaktna oseba: mag. Dominika Štabuc-Starčevič (dominika.stabucstarcevic@vf.uni-lj.si )
     
  11. Program usposabljanja za imetnike plemenjakov za registracijo pripustnih postaj
  · Termin: 6. februar 2019 (prijava do 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 6 šolskih ur
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 130,00 € z DDV (najmanj 15 udeležencev)
  · Ciljna skupina: rejci konj, govedi in prašičev
  · Predavatelji: prof. dr. Marjan Kosec
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/permanentno-izobrazevanje-2/
  · Kontaktna oseba: mag. Dominika Štabuc-Starčevič (dominika.stabucstarcevic@vf.uni-lj.si)
     
  12. Dezinfekcija in dezinsekcija
  · Termin: po dogovoru, predlagan datum 5. februar 2019 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 4 ure
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 65,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: dr. Štefan Pintarič
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  13. Pomen molznega stroja za zdravje mlečne žleze in higiensko kakovost mleka
  · Termin: po dogovoru, predlagan datum 12. februar 2019 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 4 ure
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 65,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: dr. Štefan Pintarič, prof. dr. Andrej Pengov
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  14. Izobraževanje za imetnike čebel
  · Termin: po dogovoru
  · Trajanje: 2 do 3 ure odvisno od sklopa predavanj
  · Kraj prireditve: lokacije ČD, NVI Ljubljana, NM, NG, SE, MB, CE,KR,MS; januar, februar, marec, november, december 2019
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: predvidoma 30,00 € z DDV
  · Ciljna skupina: rejci – čebelarji
  · Predavatelji: skupina za zdravstveno varstvo čebel in drugi predavatelji, ki se ukvarjajo s problematiko zdravja čebeljih družin
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/
  · Kontaktna oseba: dr. Metka Pislak Ocepek (metka.pislakocepek@vf.uni-lj.si)
     
  15.   Tečaj vzorčenja – vzorčenje za potrebe nadzora kakovosti odkupljenega mleka
  · Termin: po dogovoru
  · Trajanje: 6 ur
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, NVI Kranj
  · Organizator: Veterinarska fakulteta
  · Kotizacija: 50,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: vzorčevalci mleka
  · Predavatelji: mag. Saša Rupnik, prof. dr. Andrej Kirbiš, dr. Majda Biasizzo, dr. Lena Hodošček, Marija Ovsenek
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  16.   Program izobraževanja za skrbnike piščancev za prirejo mesa
  · Termin: september 2019 (predvidoma)
  · Trajanje: 7 ur 30 minut
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta,UVHVVR, Perutnina Ptuj d.d., Pivka Perutninarstvo d.d., VET-AM Jata
  · Kotizacija: 50,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: skrbniki piščancev
  · Predavatelji: prof. dr. Alenka Dovč, dr. Renata Lindtner Knific, Jasna Perc, mag. Milena Valant, mag. Rahela Juršič Cizerl, Neva Šemrov, izr. prof. dr. Martin Dobeic, dr. Štefan Pintarič, dr. Urška Kos, zn. sod. dr. Uroš Krapež, dr. Brigita Slavec, prof. dr. Olga Zorman Rojs
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  17.   Program izobraževanja za zootrgovine (z izpiti za oskrbnike hišnih živali)
  · Termin: predvidoma oktober/november 2019
  · Trajanje: 6 ur
  · Kraj prireditve: Trgovinska zbornica Slovenije Ljubljana
  · Organizator: Trgovinska zbornica Slovenije, Sekcija ZOO trgovin
  · Kotizacija: 90,00 € oziroma 130,00 € z DDV za nečlane
  · Ciljna skupina: oskrbniki hišnih živali
  · Predavatelji: prof. dr. Alenka Dovč, doc. dr. Jožko Račnik, dr. Marko Zadravec, izr. prof. dr. Martin Dobeic, mag. Urška Mavri, mag. Gregor Jereb
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe http://www.tzslo.si/?t=aktualno&id=1532; https://www.vf.uni-lj.si/si/
  · Kontaktna oseba: alenka.dovc@vf.uni-lj.si; karmen@tzslo.si; permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  18.   Program izobraževanja za KGZS
  · Termin: predvidoma junij 2019
  · Trajanje: 6 ur
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta
  · Kotizacija: 80,00 € € z DDV z (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: zaposleni na KGZS
  · Predavatelji: predavatelji Veterinarske fakultete
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  19.   Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti v skladu z 21. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi« (osnovno in obnovitveno usposabljanje)
  · Termin: točen datum objavljen naknadno 2019
  · Trajanje: 6-9 ur (odvisno od sklopa predavanj)
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta
  · Kotizacija: javljeno naknadno
  · Ciljna skupina: klavničarji
  · Predavatelji: izr. prof. dr. Martin Dobeic, Tea Dronjić (UVHVVR), dr. Urška Kos (UVHVVR), Petra Raspor Lainšček, dr. Manja Križman, prof. dr. Andrej Kirbiš, prof. dr. Modest Vengušt, izr. prof. dr. Jože Starič, doc. dr. Marina Štukelj, prof. dr. Olga Zorman Rojs, prof. dr. Alenka Dovč, Mojca Györek, Boštjan Domanjko, Robert Soban
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/klavnicarji/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  20.   Preprečevanje vnosa bolezni v rejo prašičev
  · Termin: jesensko zimski čas, po dogovoru, predlagan datum 19. november 2019 (prijave: 14 dni pred izvedbo programa)
  · Trajanje: 2 uri
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana ali po dogovoru drugje
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Pododbor za izobraževanje rejcev in neveterinarskih delavcev
  · Kotizacija: 35,00 € z DDV (najmanj 20 udeležencev)
  · Ciljna skupina: Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil
  · Predavatelji: doc. dr. Marina Štukelj
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/
  · Kontaktna oseba: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si
     
  21.   Nevarne in strupene vrste živali
  · Termin: predvidoma jeseni 2019
  · Trajanje: 6 šolskih ur (v okviru Pravilnika za zaščito hišnih živali)
  · Kraj prireditve: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Organizator: Veterinarska fakulteta, Ljubljana
  · Kotizacija: 130,00 € z DDV (najmanj 15 udeležencev)
  · Ciljna skupina: gojitelji plazilcev
  · Predavatelji: prof. dr. Alenka Dovč, prof. dr. Robert Frangež, vabljeni predavatelji iz Zdravstvene fakultete, UVHVVR, MOP, UKC in Inštituta J. Štefan
  Spletna stran objave točnega časa izvedbe https://www.vf.uni-lj.si/si/
  · Kontaktna oseba: alenka.dovc@vf.uni-lj.si; permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si