Poslanstvo in vizija


Poslanstvo VF

Poslanstvo Veterinarske fakultete, Univerze v Ljubljani je, na osnovi raziskovalne in strokovne dejavnosti, zagotoviti tako izobraževanje doktorjev veterinarske medicine, ki bo dosegalo pričakovanja veterinarske stroke v Evropi, na področju zdravstvenega varstva živali, dobrobiti živali, kakor tudi javnega zdravstva, vključno s skrbjo za varno hrano in preprečevanjem širjenja kužnih bolezni. V ta namen bo Veterinarska fakulteta zagotavljala odličnost svojih inštitutov in klinik ter preskuševalnih laboratorijev.

Vizija

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani želi biti mednarodno prepoznavna in priznana vodilna veterinarska izobraževalna institucija v centralni in jugovzhodni Evropi, z odlično usposobljenim kadrom, sodobno opremo in prostori. Z vključevanjem v delovanje v nacionalni veterinarski mreži, z mednarodnim povezovanjem in sodelovanjem, z vrhunskimi veterinarskimi in sorodnimi izobraževalnimi, raziskovalnimi in strokovnimi inštitucijami bo dvigala nivo kakovosti na vseh področjih svoje dejavnosti, z namenom doseči zastavljeni cilj.