Aktualne novice


Objava razpisa za vpis v doktorske študijske programe UL – 2019/2020

Obveščamo vas, da je  na spletni strani UL objavljen razpis za vpis v doktorske študijske programe za študijsko leto 2019/2020.

https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/razpis1920

www.uni-lj.si/study/news/call-enrolment

 

 

Mentor leta 2018

 

Društvo Mlada akademija bo v marcu že desetič zapored podelilo nagrado “Mentor leta 2018”, ki je namenjena najboljšim slovenskim mentorjem doktorskih študentov.

Pravico do predlaganja svojega mentorja oz. mentorice imajo vsi doktorski študenti, ki so se vpisali na študij leta 2016 ali prej, in nekdanji doktorski študenti, ki so zagovarjali doktorsko disertacijo leta 2016 ali kasneje.

Predloge zbirajo preko spletnega obrazca. Na podstrani Mentor leta je objavljena tudi vloga v angleškem jeziku in pravilnik (PDF).

Rok za vložitev nominacij je podaljšan do petka, 15. februarja 2019.

Nagrada bo podeljena na zaključni prireditvi v drugi polovici marca 2019.

 

Vpisi doktorskega študijskega programa Biomedicina 2018/2019

Vpis v 1. letnik 

Vpis v 1. letnik Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina, znanstveno področje Veterinarska medicina, poteka elektronsko, do 25. septembra 2018 (le izjeme še med 26. in 28. septembrom 2018, npr. če je študent dalj časa na bolniški, je službeno odsoten ipd.).

Vpis bo v ponedeljek, 17. septembra 2018, od 10. do 11. ure v Centru za podiplomski študij in permanentno izobraževanje na Veterinarski fakulteti.

Priloge:

Vpisna dokumentacija – 1 letnik BM-1819

Navodila za vpisni list- 1 letnik BM-1819

Izjava_mentorja_BM_1819

Izjava o zavezi k uresničevanju načel Etičnega kodeksa za raziskovalce UL

Obrazec za predmetnik za 1. letnik Biomedicine

V potrditev lahko priložite vlogo za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice. Obrazec je objavljen na spletni strani: http://www.mzi.gov.si/si/delovna_podrocja/promet/subvencionirana_vozovnica/ 

Vloga

Vpis v višje letnike  (2., 3. letnik in dodatno leto) 

bo v ponedeljek, 24. septembra 2018, od 10.00 do 11.00 v Centru za podiplomski študij in permanentno izobraževanje

Vpis v 2. letnik:

Vpis v 2. letnik Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa BIOMEDICINA poteka elektronsko, do 25. septembra 2018 (le izjeme še med 26. in 28. septembrom 2018, npr. če je študent dalj časa na bolniški, je službeno odsoten ipd.)..

POGOJI ZA VPIS V 2. LETNIK:

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija Biomedicina so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 KT, od katerih doktorand opravi najmanj 20 KT iz obveznega temeljnega predmeta, 30 KT pa lahko pridobi z opravljenim individualno raziskovalnim delom.

POGOJI ZA VPIS V 3. LETNIK:

V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse študijske obveznosti organiziranih oblik pouka iz 1. in 2. letnika (vsi izpiti) in so uspešno predstavili temo doktorske disertacije.

 Študenti morajo imeti pred vpisom v višji letnik poravnane vse finančne obveznosti predhodnega/-ih letnika/-ov.

POGOJ ZA PONOVNI VPIS V 1. IN 2. LETNIK

Pogoj za ponavljanje 1. letnika je opravljenih najmanj 10 KT iz temeljnega predmeta in 20 KT iz individualno raziskovalnega dela.

Pogoj za ponavljanje 2. letnika so opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika.

Z mentorjem pred začetkom izpolnjevanja vpisanega lista izbereta tudi predmete za 2. letnik, ki jih vpišete v obrazec Predmetnik za 2. letnik Biomedicine. Ta obrazec mora podpisati tudi koordinator znanstvenega področja.

Priloge:

Navodila za vpisni list- 2 letnik BM-1819

Vpisna dokumentacija – 2 letnik BM-1819

Predmetnik-2l-Biomedicina-3st

Obrazec o opravljenem IRD za vpis v 2.l

Pravila_BM

Vpis v 3. letnik:

Za vpis v 3. letnik morate imeti izpolnjene naslednje pogoje:

  • opravljene vse izpite 1. in 2. letnika
  • opravljeno individualno raziskovalno delo za 1. in 2. letnik
  • uspešno predstavljeno temo doktorske disertacije.

Študenti morajo imeti pred vpisom v višji letnik poravnane vse finančne obveznosti predhodnega/-ih letnika/-ov.

Ko boste imeli v elektronskem indeksu vpisane vse opravljene izpitne obveznosti, vnesene KT za opravljeno individualno raziskovalno delo ter zabeleženo uspešno predstavitev teme doktorske disertacije, vam bomo lahko odprli vpisni list za vpis v 3. letnik doktorskega študija. S tem, ko vam bomo poslali položnico za plačilo vpisnine, boste obveščeni, da imate vpisni list odprt in ga lahko izpolnite.

Kdor pogojev za vpis v 3. letnik ne bo izpolnil, ima dve možnosti: pavzira  ali se ponovno vpiše v 2. letnik. Če pavzirate, nimate statusa študenta, nič ne plačate, izpite pa lahko opravljate. Za ponavljanje letnika morate imeti opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika. Plačate vpisnino in imate status študenta. Če se odločite za ponavljanje letnika, me o tem obvestite, da vam bom odprla vpisni list za ponovni vpis v 1. letnik.

Priloge:

Navodila za vpisni list- 3 letnik BM-1819

Vpisna dokumentacija – 3 letnik BM-1819

Obrazec_vpis_v_3_letnik_1

Porocilo_IRD_dokoncanje_3_letnika

Vpis v dodatno leto in postopek do oddaje disertacije- Biomedicina

V mesecu septembru 2018 lahko vsi, ki boste v študijskem letu 2017/18 zaključili 3. letnik doktorskega študija Biomedicine, vpišete dodatno leto (to je nekdanji absolvent), s čimer boste imeli še eno leto status študenta. Plačate le vpisnino v višini 21,00 €, šolnine ne plačate.

Študenti morajo imeti pred vpisom v višji letnik poravnane vse finančne obveznosti predhodnega/-ih letnika/-ov.

Vpis dodatnega leta ni obvezen. Če se boste zanj odločili, morate v Center za podiplomski študij in permanentno izobraževanje (3. stopnja), Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana najpozneje do 15. septembra 2018 oddati Obrazec o opravljenem raziskovalnem delu do konca 3. letnika, ki se nahaja v priponki. Na podlagi tega obrazca vam bomo odprli vpisni list in vam poslal plačilni nalog za plačilo vpisnine.

Vsi študenti (tisti, ki boste dodatno leto vpisal in tisti, ki ga ne boste) imate enake pogoje za zaključek svojega doktorskega študija.

Rok za oddajo disertacije je štiri leta od odobritve teme doktorske disertacije na Komisiji za doktorski študij UL.

Če imate sklenjeno pogodbo za sofinanciranje, ste mladi raziskovalec, imate štipendijo za tujce …, se morate držati roka za zaključek študija, ki je zapisan v pogodbi in je običajno krajši od roka, ki ga imate odobrenega s strani UL.

Priloge:

Navodila za vpisni list-dodatno leto BM-1819

Vpisna dokumentacija-dodatno leto Biomedicina-1819

Porocilo_IRD_dokoncanje_3_letnika

IZJAVA (SO)MENTORJA o izdelavi naloge

Razpisa za podporo internacionalizaciji visokega šolstva


  1. Javni razpis financiranja projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (257. JR)
    http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/financiranje-projektnih-gostovanj-na-slovenskih-visokosolskih-zavodih-257-javni-razpis/
    Predmet javnega razpisa je financiranje pedagoškega in/ ali raziskovalnega sodelovanja slovenskih strokovnjakov z doktoratom znanosti, ki že dlje časa delujejo v tujini, na slovenskih visokošolskih zavodih (v nadaljevanju: gostujoči strokovnjak), za en do dvanajstmesečno pedagoško in/ ali raziskovalno sodelovanje v Republiki Sloveniji.
    Pedagoško in /ali raziskovalno sodelovanje se mora pričeti v obdobju od 1. 1. 2018 do vključno 31. 12. 2018.

    2. Javni razpis za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (256. JR)
     http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/financiranje-studijskega-oziroma-znanstvenega-obiska-studentov-v-tujini-256-jr/
Predmet javnega razpisa je štipendiranje študijskih oziroma znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih