Parazitološki praktikum


Zakaj so paraziti pomembni?

Zakaj je pomembno postaviti pravilno diagnozo pred zdravljenjem?

Ali je zdravljenje potrebno ali ne?

To je le nekaj pomembnih vprašanj v zvezi s problematiko parazitov pri domačih živalih. Rezistenca na antiparazitike postaja čedalje večji problem in kot bodoči veterinarji boste imeli pri tem zelo odgovorno vlogo. Da se pa lahko suvereno in odgovorno odločate, je kot prvo potrebno postaviti pravilno diagnozo.

Izbirni predmet Parazitološki praktikum je na voljo za študente 4., 5. in 6. letnika veterine, ki so željni praktičnega znanja diagnostike najpogostejših parazitov pri domačih živalih.