Parazitološki laboratorij


Cesta v Mestni log 47, 1115 Ljubljana

tel.: 01 4779 177

Delovni čas

pon – pet 7:00 – 15:00


 • Sprejem vzorcev

  Izven delovnega časa lahko vzorce za parazitološke preiskave oddate v centralni sprejemnici vzorcev: pon – pet 15:00 – 18:00, sob 7:00 – 11:00

  tel.: 01 4779 347

  Vzorce za preiskavo na trihinelo je potrebno vedno, ne glede na delovni čas, oddati v centralni sprejemnici vzorcev (Gerbičeva 60, Ljubljana)

 • Katalog in cenik preiskav

   

  Leishmania infantum

  Tip preiskave: serološka (indirektni imunofluorescenčni test)

  Akreditirana metoda: ne

  Vrsta vzorca: serum/kri brez antikoakulansa

  Navodila za odvzem: /

  Navodila za transport: pri temperaturi 1-8°C

  Količina vzorca: vsaj 0,5 ml seruma oz. 2 ml krvi

  Predvideno trajanje preiskave: 1 dan

  Cena preiskave: 34,00 €

  Izvajalec preiskave: Serološki laboratorij, tel.01 4779 170

  Odgovorna oseba: znan. sod. dr. Igor Gruntar, dr. vet. med., tel. 01 4779 168, e-pošta: igor.gruntar@vf.uni-lj.si

  Opomba: Preiskavo načeloma izvajamo enkrat tedensko (ob petkih).

   

   

  Marteilia refringens

  Vrsta parazita:Marteilia refringens

  Tip preiskave: PCR (detekcija nukleinske kisline)

  Akreditirana metoda: ne

  Vrsta vzorca: školjka (prebavna žleza)

  Navodila za odvzem: v preiskavo morajo biti poslane žive školjke

  Navodila za transport: največ 24 ur pri temperaturi do 8ºC

  Količina vzorca: /

  Predvideno trajanje preiskave: 1-2 dni

  Izvajalec preiskave: Laboratorij za molekularno bakteriologijo, tel.: 01 4779 807

  Odgovorna oseba: viš. znan. sod. dr. Matjaž Ocepek, dr. vet. med., tel. 01 4779 252, e-pošta: matjaz.ocepek@vf.uni-lj.si

   

  Preiskava blata konj in prežvekovalcev

  Vrsta zajedavcev: jajčeca in oociste zajedavcev, ki se izločajo preko prebavnega trakta

  Tip preiskave: McMaster pri prežvekovalcih in konjih nad 20 vzorcev

  Akreditirana metoda: ne

  Vrsta vzorca: iztrebki prežvekovalcev in konj

  Navodila za odvzem: vzorec se odvzame rektalno, lahko pa tudi svež iztrebek neposredno po iztrebljanju

  Navodila za transport: vzorec čim prej dostavimo v laboratorij ali pa ga hranimo pri temperaturi med 4 in 10°C in ga dostavimo v laboratorij v 48 urah po odvzemu

  Količina vzorca: velike živali najmanj 20 gramov, manjše živali 10 gramov

  Predvideno trajanje preiskave: 1-2 dni

  Cena preiskave: 4,41 €

  Izvajalec preiskave: Parazitološki laboratorij, tel.01 4779 177

  Odgovorna oseba: doc. dr. Aleksandra Vergles Rataj, dr. vet. med., tel. 01 4779 176, e-pošta: aleksandra.verglesrataj@vf.uni-lj.si

   

  Preiskava obarvanih preparatov 

  Vrsta zajedavcev: različni

  Tip preiskave: preiskava obarvanih preparatov

  Akreditirana metoda: ne

  Vrsta vzorca: kri z antikoagulanti, punktati, razmazi krvi in tkiv, iztrebki

  Navodila za odvzem:

  1) kri: epruveta z antikoagulantom

  2) punktat: nativni punktat

  3) razmazi krvi in tkiv: po predhodnem dogovoru

  4) iztrebki: vzorec se odvzame rektalno, lahko pa tudi svež iztrebek neposredno po iztrebljanju

  Navodila za transport: vzorec čim prej dostavimo v laboratorij ali pa ga hranimo pri temperaturi med 4 in 10°C in ga dostavimo v laboratorij v 48 urah po odvzemu

  Količina vzorca:

  1) kri: 2 ml krvi z antikoagulantom

  2) punktat: vsaj 0,2 ml

  3) iztrebki: velike živali najmanj 20 gramov, manjše živali 10 gramov

  4) odrasli zajedavci in razvojne oblike: večje število odraslih zajedavcev in/ali razvojnih oblik

  5) organi za parazitološko sekcijo: po predhodnem dogovoru

  Predvideno trajanje preiskave: 1-5 dni

  Cena preiskave: 11,33 €

  Izvajalec preiskave: Parazitološki laboratorij, tel.01 4779 177

  Odgovorna oseba: doc. dr. Aleksandra Vergles Rataj, dr. vet. med., tel. 01 4779 176, e-pošta: aleksandra.verglesrataj@vf.uni-lj.si

   

   Tetracapsuloides bryosalmonae

  Vrsta parazita: Tetracapsuloides bryosalmonae

  Tip preiskave: PCR (detekcija nukleinske kisline)

  Akreditirana metoda: ne

  Vrsta vzorca:organi rib (ledvica)

  Navodila za odvzem: v laboratorij dostavimo celo ribo ali pa ledvica odvzamemo v sterilno v posodico brez DNaz in RNaz

  Navodila za transport: v roku 24 ur pri 2ºC-8ºC, sicer zmrzniti

  Količina vzorca: vsaj 25 mg

  Predvideno trajanje preiskave: 1-2 dni

  Izvajalec preiskave: Laboratorij za molekularno bakteriologijo, tel.: 01 4779 807

  Odgovorna oseba: viš. znan. sod. dr. Matjaž Ocepek, dr. vet. med., tel. 01 4779 252, e-pošta: matjaz.ocepek@vf.uni-lj.si

   

  Trichinella spiralis – digestivna metoda

  Vrsta zajedavcev: Trichinella sp.

  Tip preiskave: digestivna metoda

  Akreditirana metoda: da (Uredba komisije (ES) št. 2075/2005, Priloga I, Poglavje I)

  Vrsta vzorca: stebriček trebušne prepone ali mišičnina

  Navodila za odvzem: vzorec se odvzame po zakolu živali oziroma ob sanitarnem pregledu plena

  Navodila za transport: vzorec čim prej dostavimo v laboratorij ali pa ga hranimo pri temperaturi med 4 in 10°C in ga dostavimo v laboratorij v 72 urah po odvzemu

  Količina vzorca: najmanj 20 gramov brez maščobe in veziva.

  Predvideno trajanje preiskave: 1-2 dni

  Cena preiskave: 9,13 €

  Izvajalec preiskave: Parazitološki laboratorij, tel.01 4779 177

  Odgovorna oseba: dr. Janez Posedi, dr. vet. med., tel. 01 4779 176, e-pošta: janez.posedi@vf.uni-lj.si

  Opomba: Obvezna preiskava za oceno primernosti za javno potrošnjo pri prašičih, kopitarjih in pri določenih vrstah divjadi.

   

  Trichomonas sp., Trichomonas gallinae

  Vrsta parazita: Trichomonas sp., Trichomonas gallinae

  Tip preiskave: kultivacija in izolacija

  Akreditirana metoda: ne

  Vrsta vzorca:

  1. golša, vsebina golše

  2. požiralnik

  3. bris grla (vlažen vatiranec!!!)

  Navodila za odvzem: Čim bolj čisto, vzorce zaščititi pred izsuševanjem; vlažni brisi!

  Navodila za transport: Pri temperaturi 1-8oC, preiskava pa se mora začeti čim prej (najkasneje 24 ur po vzorčenju). Vzorcev ne smemo zamrzovati! Pozor pred izsušitvijo!

  Količina vzorca: 1-10 ml

  Predvideno trajanje preiskave: 7-14 dni

  Cena preiskave: izolacija 22,13 €, determinacija 45 €

  Izvajalec preiskave: Bakteriološki laboratorij, tel.01 4779 160

  Odgovorna oseba: znan. sod. dr. Igor Gruntar, dr. vet. med., tel. 01 4779 168, e-pošta: igor.gruntar@vf.uni-lj.si

  Reference:

  1) Zadravec M, Marhold C, Slavec B, Zorman-Rojs O, Račnik J, Gruntar I (2012). Trichomonosis in finches in Slovenia: garden birds. Veterinary Record 171(10): 253-4.

   

  Tritchomonas foetus – kultivacija in izolacija

  Tritchomonas foetus

  Vrsta parazita:Tritrichomonas foetus

  Tip preiskave: kultivacija in izolacija

  Akreditirana metoda: Ne

  Vrsta vzorca:

  1. posteljica po abortusu: kotiledoni

  2. abortiran plod: vsebina želodca, vranica, jetra, pljuča, bris nosnic

  3. prepucialni izpirek

  4. sveže ali zamrznjeno seme

  5. izpirek umetne vagine

  6. sveži mačji iztrebki

  Navodila za odvzem: Čim bolj čisto, vzorce zaščititi pred izsuševanjem; vlažni brisi!

  Navodila za transport: Pri temperaturi 1-8oC, preiskava pa se mora začeti čim prej (najkasneje 24 ur po vzorčenju). Vzorcev ne smemo zamrzovati! Pozor pred izsušitvijo!

  Količina vzorca: 3-50 ml

  Predvideno trajanje preiskave: 7 dni

  Cena preiskave: izolacija 22,13 €, determinacija 45 €

  Izvajalec preiskave: Bakteriološki laboratorij, tel. 01 4779 160

  Odgovorna oseba: znan. sod. dr. Igor Gruntar, dr. vet. med., tel. 01 4779 168, e-pošta: igor.gruntar@vf.uni-lj.si

   

  Trypanosoma equiperdum – protitelesa

  Vrsta parazita: Trypanosoma equiperdum

  Tip preiskave: serološka (RVK za ugotavljanje protiteles)

  Akreditirana metoda: ne

  Vrsta vzorca:kri brez antikoagulanta

  Navodila za odvzem: odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem brez antikoagulanta

  Navodila za transport: ≤4 ure pri sobni temperaturi, ≤24 ur pri 4ºC

  Količina vzorca: 1 ml seruma (3 ml krvi)

  Predvideno trajanje preiskave:2 dni

  Cena preiskave: 27,27 €

  Izvajalec preiskave: Laboratorij za serologijo, tel.01 4779 170

  Odgovorna oseba: viš. znan. sod. dr. Brane Krt, dr. vet. med., tel. 01 4779 167, e-pošta: brane.krt@vf.uni-lj.si

   

  Toxoplasma gondii – indirektni imunofluorescenčni test

  Vrsta parazita:Toxoplasma gondii

  Tip preiskave: serološka (indirektni imunofluorescenčni test)

  Akreditirana metoda: ne

  Vrsta vzorca:serum/kri brez antikoakulansa

  Navodila za odvzem: /

  Navodila za transport: pri temperaturi 1-8oC

  Količina vzorca: vsaj 0,5 ml seruma oz. 2 ml krvi

  Predvideno trajanje preiskave: 1 dan

  Cena preiskave: 28,93 €

  Izvajalec preiskave: Serološki laboratorij, tel.01 4779 170

  Odgovorna oseba: znan. sod. dr. Igor Gruntar, dr. vet. med., tel. 01 4779 168, e-pošta: igor.gruntar@vf.uni-lj.si

  Opomba: Preiskavo načeloma izvajamo enkrat tedensko (ob petkih).

  Reference:

  1)      Krt B (1997). Serološka diagnostika toksoplazmoze. V: Zbornik referatov X. simpozija o aktualnih boleznih malih živali, Poljče 18. – 19. april 1997. Ljubljana: Slovensko združenje veterinarjev za male živali, p. 70-4.

  2)      Krt B (1997). Prisotnost protiteles proti Toxoplasma gondii pri domačih živalih v Sloveniji. V: Cestnik V (ur.), Pogačnik A (ur.). 2. slovenski veterinarski kongres, Rogaška Slatina, 14. – 16. november 1997. Zbornik. Ljubljana: Slovenska veterinarska zveza, p. 69-72.

  3)      Krt B (1997). Ugotavljanje protiteles proti zajedavcu Toxoplasma gondii pri mačkah v Sloveniji. Zbornik Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani 34(2): 161-9.