NVI enota Novo mesto


Šmarješka cesta 2, Novo mesto
tel.: +386 7 332 5117
faks: +386 7 332 4403

 

Veterinarsko higienska služba Novo mesto

Mirnopeška cesta 24, 8000 Novo mesto

VHS – odvoz poginulih živali: 030 226 725


 • Zaposleni

  mag. Martina Žagar, vodja enote, vodja laboratorija martina.zagar@vf.uni-lj.si tel.: +386 7 393 1751, gsm: +386 41 740 807
  Anita Vraničar Novak, namestnica vodje, zdravstveno varstvo čebel anita.vranicar@vf.uni-lj.si tel.: +386 7 393 1755, gsm: +386 41 649 495
  Tatjana Cujnik tatjana.cujnik@vf.uni-lj.si tel.: +386 7 332 5117
  Mevlida Faljič mevlida.faljic@vf.uni-lj.si tel.: +386 7 332 5117
  Jože Zupančič joze.zupancic@vf.uni-lj.si tel.: +386 7 332 5117
  Veterinarski higieniki  
  Jožef Anton 030 226 725
  Hrvoje Mozetič 030 226 725
  Peter Sokolovič 030 226 725
  Ivan Radej  030 226 725
  Andrej Škofljanc 030 226 725

 • Dejavnost enote

  Enota Novo mesto (ENM) je regionalna enota Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI), ki izvaja rutinske laboratorijske preiskave in dejavnosti na področju zdravstvenega varstva čebel na področju Dolenjske, Bele Krajine in Posavja.

  Enota na opisanem geografskem področju izvaja tudi veterinarsko higiensko službo (VHS).

  V okviru te dejavnosti odvaža poginule in evtanazirane živali z dvorišč rejcev domačih živali, ki tako skrbijo za neokrnjenost okolja,  saj se kadavri dnevno odvažajo iz vsakega dvorišča, ki prijavi pogin.

  Enota opravlja dela po pooblastilu Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Ministrstva za zdravje, za potrebe veterinarske, tržne in zdravstvene inšpekcije in za potrebe imetnikov živali.

  Zanesljivost svojih rezultatov dokazujemo s pridobljeno akreditacijo (PT-021) pri Slovenski akreditaciji.

 • Izobraževanje

  • Strokovna delavca na področju zdravstvenega varstva čebel in laboratorijske diagnostike izvajata izobraževanje in svetovanje za imetnike živali.
  • Na ENM študentje 11. semestra Veterinarske fakultete lahko opravijo 14 dnevno strokovno prakso.

 • Raziskovanje

  Strokovna delavka za zdravstveno varstvo čebel sodeluje pri izvedbi raziskovalnih nalog:

  • Varoja – ugotavljanje odpornosti na zdravila
  • Ugotavljanje fitofarmacevtskih sredstev v cvetnem prahu

 • Strokovno delo

  Laboratorij ENM opravlja rutinske mikrobiološke, serološke in parazitološke preiskave.

  Mikrobiološke preiskave zajemajo:

  • Mikrobiološke preiskave živil
  • Mikrobiološke in mikološke preiskave vzorcev okolja in kliničnega materiala (mleko in ostali ekskreti, brisi, sekreti, dlaka)
  • Mikrobiološke preiskave medu in ugotavljanje povzročiteljev bakterijskih bolezni čebel

  V okviru seroloških preiskav opravljamo:

  • Serološke preiskave na brucelozo

  Parazitološke preiskave obsegajo:

  • koprološke preiskave iztrebkov
  • preiskave mišičnine na ličinko Trichinella spiralis
  • preiskave na prisotnost povzročiteljev parazitarnih bolezni čebel (pršičavost, nozemoza, tropileloza, mali panjski hrošček)

   

  V laboratoriju ENM izvajamo tudi kalibracije pipet za potrebe Veterinarske fakultete.

   

  Strokovna delavka za zdravstveno varstvo čebel opravlja:

  • ugotavljanje in zdravljenje čebeljih bolezni
  • jemanje vzorcev na terenu za pregled na čebelje kužne bolezni