NVI enota Murska Sobota


Noršinska ulica 35, Murska Sobota

tel.: +386 2 521 19 91

faks.: +386 2 524 15 59

VHS služba (odvoz poginulih živali) 02-5321471

Zdravstveno varstvo čebel 02-534-8218 in 031-622-730

Sprejem vzorcev za laboratorij 02-534-8216


 • Zaposleni

  mag. Mojca Nushol, vodja mojca.nushol@vf.uni-lj.si tel.: +386 59 366 760 mob.:031-548-523
  Andreja Šinko, namestnica vodje andreja.sinko@vf.uni-lj.si tel.: +386 53 48 217 mob.: +386 41 519 281
  Mateja Ratiznojnik, dr.vet.med. – zdravstveno varstvo čebel mateja.ratiznojnik@vf.uni-lj.si tel.:+386 2 53 48 218  mob.: 031-622-730
  Simona Tudjan simona.tudjan@vf.uni-lj.si tel.: +386 2 521 19 91
  Majda Flegar majda.flegar@vf.uni-lj.si tel.: +386 2 53 48 219
  Majda Zver majda.zver@vf.uni-lj.si tel.: +386 2 53 48 216
  Majda Zver Berden majda.zverberden@vf.uni-lj.si tel.: +386 2 53 48 219
  Darinka Maučec darinka.maucec@vf.uni-lj.si tel.: +386 2 53 48 216
  Veterinarski higieniki  
  Saša Sandi Golub tel.: +386 2 53 21 471
  Andrej Duh tel.: +386 2 53 21 471
  Janez Kardoš tel.: +386 2 53 21 471
  Bojan Sever tel.: +386 2 53 21 471
  Deži Sever tel.: +386 2 53 21 471

 • Dejavnost enote

  Dejavnosti enote zajemajo različna  strokovna področja veterine.

  • Strokovno delo je usmerjeno  na zdravstveno varstvo čebel, ki skrbi  za zaščito čebel pred boleznimi, prav tako  osveščamo slovenske čebelarje, da pridelujejo higiensko neoporečen med, v sodelovanju s podobnimi strokovnimi inštitucijami, ki izvajajo podobne dejavnosti v smislu pridelave varnih živil.
  • Oddelek patologije skrbi za odkrivanje in potrjevanje sumov kužnih bolezni. Na enoti se zbirajo kadavri poginulih živali, po potrebi se vršijo raztelesbe, s pomočjo katerih se lahko že lokalno postavi sum na morebitno kužno bolezen.
  • V mikrobiološkem laboratoriju vršimo pregled vzorcev živil, ki so proizvedena v lokalnih, mesno predelovalnih objektih. Prav tako se našega laboratorija poslužujejo uradni veterinarji, ki prinašajo različne vzorce živil ali surovin za proizvodnjo živil, bodisi iz programa monitoringa živil ali zaradi redne notranje kontrole proizvodnje.
  • Veterinarsko higienska služba  odvaža poginule in evtanazirane živali z dvorišč rejcev domačih živali, ki tako skrbijo za neokrnjenost okolja,  saj se kadavri dnevno odvažajo iz vsakega dvorišča, ki prijavi pogin.
  • Enota opravlja dela po pooblastilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za zdravje, za potrebe veterinarske, tržne in zdravstvene inšpekcije in za potrebe imetnikov živali.

  Enota NVI M. Sobota je poleg zdravstvenega varstva zadolžena tudi za opravljanje strokovne svetovalne službe.

 • Izobraževanje

  • izobraževanje rejcev
  • obvezna praksa študentov veterinarske medicine

 • Strokovno delo

  • bakteriološke preiskave živil živalskega izvora,
  • serološke preiskave,
  • parazitološke preiskave,
  • bakteriološke preiskave patološkega in kliničnega materiala,
  • patomorfološka diagnostika,
  • odvoz trupel (VHS),
  • zdravstveno varstvo čebel

 • Raziskovanje

  • Monitoring ugotavljanja stanja čebel in obremenjenosti okolja kot posledica kmetijske dejavnosti v povezavi z rabo fitofarmacevtskih sredstev. (nosilec projekta MKGP in KIS v sodelovanju z NVI)
  • Uporaba biocidnih sredstev v čebelarstvu v terenskih razmerah in ugotavljanje njihove učinkovitosti. (Oddelek za zdravstveno varstvo čebel na VF-NVI)
  • Raziskovalno-razvojna naloga: Preverjanje uporabnosti akaricida v praksi – ugotavljanje rezistence pri varoji (Varroa destructor) na uporabljena akaricidna sredstva v terenskih in laboratorijskih pogojih. (VF-NVI).

  Cilj naloge je:

  • razviti in uporabiti laboratorijsko metodo ugotavljanja učinkovitosti akaricidnih sredstev,
  • preverjati učinkovitost akaricidnih sredstev pri čebelarjih na terenu.

  Namen raziskave je preveriti hipotezi:

  • da uporabljeno/uporabljena akaricidno/akaricidna sredstvo/sredstva za poletno zatiranje varoj uniči/uničijo več kot 70-odstotkov prisotnih varoj,
  • da ni pomembnega odstopanja v učinkovitosti uporabljenega sredstva na različnih področjih Slovenije.