NVI enota Ljubljana


Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana
tel.: + 386 1 4779 828
fax.: + 386 1 2834091

 

Veterinarsko higienska služba Ljubljana

Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana

VHS – odvoz poginulih živali: 01 4779 353


 

 • Zaposleni

  mag. Tomislav Paller, vodja enote tomislav.paller@vf.uni-lj.si; tel.: +386 1 4779 151
  Vasilij Cociancich, namestnik vodje enote vasilij.cociancich@vf.uni-lj.si; tel.: +386 1 4779 870
  Mara Culjkar mara.culjkar@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 828
  Špela Vidrih spela.vidrih@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 862
  Veterinarski higieniki Ljubljana  
  Aleksander Avguštin 01 4779 353
  Marko Božnar 01 4779 353
  Boštjan Cotič 01 4779 353
  Stane Glač 01 4779 353
  Zvnko Kotnik 01 4779 353
  Matjaž Kropivnik 01 4779 353
  Janez Kuder 01 4779 353
  Janez Perko 01 4779 353
  Janez Pipan 01 4779 353
  Andrej Pirnat 01 4779 353
  Rok Triler 01 4779 353

 • Dejavnost enote

  Enota Ljubljana je regijska enota Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI), ki je organiziran v okviru Veterinarske fakultete. Področje dela obsega patomorfološko diagnostiko in veterinarsko higiensko službo za območje osrednjeslovenske, gorenjske in dolenjske regije.

 • Strokovno delo

  Patomorfološka diagnostika

  V skladu z vsakoletno Odredbo o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali izvajamo:

  • ugotavljanje vzroka pogina (raztelesba živali, patohistološka preiskava, odvzem in odprema vzorcev za mikrobiološke, parazitološke, toksikološke in ostale preiskave)

  • vzorčenje tkiv za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje določenih živalskih kužnih bolezni ter drugih bolezni živali;

  V okviru tržne dejavnosti izvajamo raztelesbe živali in dodatne diagnostične preiskave po naročilu imetnikov živali, primarne veterinarske službe, veterinarske inšpekcije in drugih zainteresiranih subjektov.

   

  Veterinarsko higienska služba

  Veterinarsko higienska služba (VHS) kot izvajalec javne službe na območju, prevzema trupla poginulih in usmrčenih domačih živali ter poginulih prostoživečih živali iz javnih površin, zagotavlja njihovo oddajo v neškodljivo uničenje in vodi evidence v zvezi z odvozom živalskih trupel.