NVI enota Kranj


Kranjska cesta 16, Naklo

tel.: +386 4 2770 600

faks.: +386 4 2770 618


 • Zaposleni

  mag. Saša Rupnik, vodja enote sasa.rupnik@vf.uni-lj.si tel.: +386 4 2770 616, gsm: +386 51 302 723
  dr. Lena Hodošček, namestnica vodje lena.hodoscek@vf.uni-lj.si tel.: +386 4 2770 615
  Marija Ovsenek mleko.kranj@vf.uni-lj.si tel.: +386 4 2770 614
  mag. Mira Jenko Rogelj (področje zdravstvenega varstva čebel) mira.jenkorogelj@vf.uni-lj.si tel.: +386 4 2770 620, gsm: +386 41 645 769
  Helena Pipp helena.pipp@vf.uni-lj.si tel.: +386 4 2770 613
  Dejan Dolenc dejan.dolenc@vf.uni-lj.si tel.: +386 4 2770 617
  Andreja Valenčič andreja.valencic@vf.uni-lj.si tel.: +386 4 2770 600
  Nataša Noč natasa.noc@vf.uni-lj.si tel.: +386 4 2770 617
  Barbara Ekar barbara.ekar@vf.uni-lj.si tel.: +386 4 2770 617

 • Dejavnost enote

  Osnovna dejavnost laboratorija so še vedno preiskave mleka, ki se izvajajo na dveh nivojih:

  a) kontrola kakovosti za namen plačila in nadzora zdravstvene ustreznosti – v kontroli je skupno surovo mleko po bazenih.

  b) kontrola prireje mleka – v tej kontroli je mleko po kravah (AT kontrola)

  Dobra kakovost mleka kot jo dosegajo danes naši rejci, se bistveno ne spreminja zadnjih pet let. Verjetno pa to ne pomeni, da smo že dosegli, kar se je doseči dalo.

   

  Druge dejavnosti laboratorija

  a) za nosilce dejavnosti opravljamo mikrobiološke preiskave živil živalskega izvora

  b) opravljamo nekatere preiskave kliničnega materiala (mastitis)

 • Izobraževanje

  V sodelovanju z Centrom za permanentno izobraževanje na VF pripravljamo tečaje za vzorčenje mleka.

  V sodelovanju z Centrom za permanentno izobraževanje na VF sodelujemo pri izobraževanjih čebelarjev.

 • Strokovno delo

  Mleko

  Osnovni preiskavi sta določanje skupnega števila bakterij, ki se izvaja se na aparatu Bactoscan FC in določanje števila somatskih celic, ki se izvaja se na Fossomaticu FC.

  Preiskava na kemične parametre mleka, to je na vsebnost maščobe, beljakovin, laktoze in suhe snovi brez maščobe se izvaja na aparatu Milkoscan FT6000.

  V mleku s pomočjo milkoskana določamo še vsebnost uree in zmrziščno točko.

  V letu 2009 smo uvedli v delo dve kemični metodi za mleko in sicer določanje kislinske stopnje (za potrebe naročnika) in določanje vsebnosti alkalne fosfataze, ter v letu 2011 še preiskavo na vsebnost aflatoksina M1 v mleku.

   

  Živila

  Preiskave opravljamo v skladu z Uredbami EU ali skladno z zahtevami stranke.

   

  Klinični material

  Preiskave mleka iz vimenskih četrti – ugotavljamo povzročitelja vnetja vimena in določimo antibiogram.

  Preiskave blata živali – poiščemo notranje parazite.

   

  Obseg akreditacije – Slovenska akreditacija (SA) št. listine LP021

  1.  MLEKO – DOLOČANJE BELJAKOVIN, MAŠČOBE IN LAKTOZE V MLEKU (IDF 141C:2000)

  2.  MLEKO – DOLOČANJE ŠTEVILA SOMATSKIH CELIC V MLEKU (ISO 13366-2:2006)

  3. MLEKO – DOLOČANJE ŠTEVILA MIKROORGANIZMOV – INSTRUMENTALNA METODA (IDF 196:2004)

  4. MLEKO – DOLOČANJE ZMRZIŠČNE TOČKE (EN ISO 5764:2009)

  5. MLEKO – DOLOČANJE ŠTEVILA MIKROORGANIZMOV S ŠTETJEM NA PLOŠČAH (ISO 4833:2003)

  V letu 2009 smo razširili obseg  akreditacije še na nekatere mikrobiološke preiskave živil (Salmonele, Listeria monocytogenes in Escherichia coli) ter ugotavljanje prisotnosti ličink T.spiralis v mesu.