NVI enota Celje


Trnoveljska cesta 1, Celje

tel.: 03 54 19 336

faks.: 03 54 19 453

e-naslov: sprejem.celje@vf.uni-lj.si

Zdravstveno varstvo čebel: 03 42 81 635, 041 900 005

Veterinarsko higienska služba – VHS (odvoz poginulih živali): 03 54 51 031

Sprejem vzorcev v laboratoriju: pon – pet od 7.00 – 14.30


 • Zaposleni

  mag. Jožef Lugarič, vodja jozef.lugaric@vf.uni-lj.si tel.: 03 5419 336, 03  42 81 630,  gsm: +386 41 972 471
  mag. Ines Mori, namestnica vodje ines.mori@vf.uni-lj.si tel: 03 4281 636, 03 5419 336 gsm: +386 41 645 778
  Alenka Jurič (zdravstveno varstvo čebel) alenka.juric@vf.uni-lj.si tel.: 03 4281 635, 03 5419 336 gsm: 041 900 005
  Marija Seničar marija.senicar@vf.uni-lj.si tel.: 03 5419 335, gsm+386 40 991 916
  Romana Flis romana.flis@vf.uni-lj.si tel.: 03 4281 631, 03 5419 336
  Simon Breznikar simon.breznikar@vf.uni-lj.si tel.: 03 4281 633, 03 5419 336,
  Albina Jager albina.jager@vf.uni-lj.si tel.: 03 5419 336, 03 4281 631
  Veterinarski higieniki  
  Roman Gorečan tel.: 03 5451 031
  Štefan Kamenik tel.: 03 5451 031
  Gašper Brglez tel.: 03 5451 031
  Janez Rogelšek tel.: 03 5451 031
  Stanislav Novak tel.: 03 5451 031

 • Dejavnost enote

  Enota Celje je del Nacionalnega veterinarskega inštituta, ki je organiziran v okviru Veterinarske fakultete. Na enoti Celje opravljamo laboratorijsko in patoanatomsko diagnostiko, odvoz živalskih trupel in zdravstveno varstvo čebel za celotno geografsko področje Celja z okolico.

  Enota na opisanem geografskem področju izvaja tudi veterinarsko higiensko službo (VHS).

  V okviru te dejavnosti odvaža poginule in evtanazirane živali z dvorišč rejcev domačih živali, ki tako skrbijo za neokrnjenost okolja,  saj se kadavri dnevno odvažajo iz vsakega dvorišča, ki prijavi pogin.

  Enota opravlja dela po pooblastilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za zdravje, za potrebe veterinarske, tržne in zdravstvene inšpekcije in za potrebe imetnikov živali.

 • Strokovno delo

  • bakteriološke preiskave živil živalskega izvora,
  • serološke preiskave,
  • parazitološke preiskave,
  • bakteriološke preiskave patološkega in kliničnega materiala,
  • patomorfološka diagnostika,
  • odvoz trupel (VHS),
  • zdravstveno varstvo čebel