NRL za atipično kokošjo kugo (AKK)


Nacionalni referenčni laboratorij za atipično kokošjo kugo (AKK)

Namen Nacionalnega referenčnega laboratorija za atipično kokošjo kugo je izvajanje vrhunske diagnostike in vseh drugih postopkov z namenom varovanja zdravja živali in ljudi, zagotavljanja zdrave hrane in dobre proizvodnje perutnine.

 

Vodja NRL

Vodja: doc. dr. Uroš Krapež

Elektronska pošta: uros.krapez@vf.uni-lj.si

tel.: 01 4779 247

 

 

Ime centralnega referenčnega laboratorija EU

EU NRL for AI and NCD,

Animal Health and Veterinary Laboratories Agency,

Central Veterinary Laboratory,

New Haw, Weybridge,

Surry KT 15 3NB,

UK

 

Kratek opis bolezni s klinično sliko

A. Okužba z velogenimi sevi:
 • pertakuten potek – nenaden povečan pogin brez kliničnih znakov,
 • oteženo dihanje, roža in podbradek sta cianotična,
 • oteklina glave, otečene očesne veznice,
 • vodena zelena driska,
 • živčni znaki: ataksija, tortikolis, pareza,
 • visok pogin – do 90 % živali v jati.
B: Mezogeni sevi:
 • kihanje,
 • rumenozelena driska,
 • slabša ješčnost,
 • padec nesnosti.

Vrsta vzorcev, ki jih je potrebno odvzeti

 • Klinično zaznavni izbruh:
  • poginjene ali evtanazirane živali,
  • vzorci organov: možgani, ledvica, vranica, pljuča, sapnik,
  • brisi: bris sapnika in bris kloake,
  • iztrebki,
 • krvni vzorci – nativna kri.
 • Monitoring:
  • krvni vzorci – nativna kri

Več informacij na povezavi: http://www.vurs.gov.si/fileadmin/vurs.gov.si/pageuploads/PDF/nacrti_ukrepov/nacrti_pdf/AKK_SLO_8.9.09.pdf

 

Pošiljanje vzorcev v laboratorij

Vzorce je treba nemudoma dostaviti v diagnostični laboratorij. Pri transportu se morajo upoštevati varnostniukrepi, s katerimi se prepreči širjenje infekcije in kontaminacija vzorcev. Vzorce je treba hraniti in poslati v diagnostični laboratorij v hladilni torbi pri cca +4°C znotraj 24 ur po odvzemu vzorcev.

Po odvzemu se vzorce zapakira v tri sloje embalaže. Vzorce mora spremljati spremni dopis za analizo. Spremni dopis se kreira preko računalniške aplikacije EPI v Centralnem informacijskem sistemu.

Več informacij na povezavi : http://www.vurs.gov.si/fileadmin/vurs.gov.si/pageuploads/PDF/nacrti_ukrepov/nacrti_pdf/AKK_SLO_8.9.09.pdf

 

Laboratorijske metode,ki jih izvajamo na NRL

 • Izolacija virusa AKK na kokošjih embriih

Izolacija virusa temelji na inkubaciji preiskovanega vzorca na 9 do 11 dni starih kokošjih embriih, ki izvirajo iz jate proste protiteles proti AKK.

 • Metoda polimerazne verižne reakcije

Metoda polimerazne verižne reakcije (PCR) se uporablja za dokaz virusnega genoma v vzorcih. Ker sama metoda PCR določa virusni genom, lahko dobimo pozitivni rezultat tudi takrat, ko v vzorcu ni prisoten infektivni virus.

 • Določanje zaporedja nukleotidov in aminokislin

Določanje zaporedja nukleotidov in aminokislin na cepnem mestu fuzijskega  virusnega proteina. Z določanjem zaporedja nukleotidov in aminokislin na cepnem mestu fuzijskega proteina ločujemo med virulentnimi in avirulentnimi virusi. Tako lahko z molekularnimi metodami določamo viruse, ki so povzročitelji AKK.

 • Dokaz specifičnih protiteles s testom inhibicije hemaglutinacije

HI test temelji na določitvi protiteles proti virusu APMV1 v serumu preiskovane živali.

Priporoča se za serološke preiskave pri posamezni živali in tudi na celotni reji. Kadar je reja manjša od 20 živali, se preišče vse, kadar je večja, se opravi test na vzorcu serumov 20 živali.

 

Zakonodaja